Wednesday
2018-02-21
7:04 PM
Welcome Guest
RSS
 
My site
Main Registration Login
Blog »
Site menu

Our poll
Rate my site
Total of answers: 36

Statistics

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

Login form

Main » 2014 » April » 15 » Citati iz devterokanonskih knjiga
2:51 PM
Citati iz devterokanonskih knjiga

Tinče Nikolić Kako bre, Mile? Evo, ovako na brzaka ti dajem prve stihove koji mi padaju na pamet, a citirani u 7 devterokanonskih knjiga. A ima ih još, nego nemam puno vremena danas... Za sada ti je dosta

Matej. 2:16 – pokolj mladenaca - citirane Premudrosti Sol
omonove 11:7 OD REČI DO REČI

Matej 7:16,20 – Isus kaže "poznaćete ih po plodovima njihovim", citat iz Sirah 27:6

Matej. 9:36 narod kao ovce bez pastira, direktan citat iz Judite 11:19

Matej 22:25; Marko 12:20; Luka 20:29 citiran Tobit 3:8 i 7:11

Jovan 5:18 – Zašto Jevreji polude kad Isus nazove Oca SVOJIM Ocem (a ne našim Ocem)? Zato što citira Premudrosti Solomonove 2:16.

Luka 21:24 – Isus citira Sirach 28:18.

Miloše, napisaću ti kasnije još bar 20 ovakvih primera, sad moram da žurim, imam neke privatne obaveze. Evo, reći ću ti samo da su devterokanonske knjige citirane u Otkrivenju (zato protestanti pogrešno tumače Otkrivenje, jer pojma nemaju), u Jakovu, Petrovim poslanicama, Jevrejima, Efescima, Korinćanima, Delima, i svim jevanđeljima.

Samo ću dodati da se vidi kako arogancija glavnih protestantskih pravaca pokazuje iz dana u dan koliko u stvari oni uopšte ne poznaju Sveto Pismo.


Tinče Nikolić Miloš Popadić Evo spisak. Ja sam našla SEDAMDESET slučajeva gde NZ citiraju devterokanonske knjige:

1. Matej 2:16 - Irodov dekret o klanju mladenaca prorečen u Premudrostima 11:7

2. Matej 6:19-20 - Isusova izjava o sakupljanju blaga na nebesima, citat iz Sirah 29:11
3. Matej 7:12 - Isusovo zlatno pravilo "raditi drugima što želite da drugi rade vama" je parafraza Tobita 4:15 ("Ono što mrzite, ne činite drugima")
4. Matej 7:16.20 - Isusova izjava "Poznaćete ih po plodovima njihovim" je parafraza Siraha 27:6 (ili bolje rečeno, Isus ovde daje objašnjenje na stih Sirah 27:6)
5. Matej 9:36 - narod je kao ovce bez pastira, isto kao što je to bio i u Juditi 11:19
6. Matej 11:25 - Isusov opis "Gospoda neba i zemlje" je identičan sa opisom u Tobitu 7:18
7. Mtej 16:18 - Izrazi kao što su "vlast smrti" i "vrata raja" su direktno preuzete iz Premudrosti 16:13
8. Matej 22:25, Marko 12:20, Luka 20:28 - Jevanđelisti citiraju Tobita 3:8 i 7:11 (sedmorica brače)
9. Matej 24:15 - Izraz "mrzost opuštenja" preuzet iz 1. Makabejcima 1:54 i 2. Makabejcima 8:17
10. Tokom celog tog proročanstva Isus citira dve knjige o Makabejcima. Onaj stih iz Mateja 24:16 "Neka beže u gore" preuzet je iz 1. Makabejcima 2:28
11. Matej 27:43 - Ako je On Sin Božiji, neka ga Bog izbavi iz ruku neprijatelja - citat Premudrosti 2:18
12. Marko 4:5.16-17 - Isus opisuje seme koje pada na stenu i ne može da pusti koren - citat iz Sirah 40:15
13. Marko 9:48 - opis pakla gde crv ne umire i vatra se ne gasi - citat Judite 16:17
14. Luka 1:42 - Kada Jelisaveta objavljuje kako je Marija blagoslovena nad svim ženama , ona citira Uzijinu objavu iz Judite 13:18
15. Luka 1:52 - parafraza stiha iz Sirah 10:14
16. Luka 2:29 - Simonova objava da je spreman da umre pošto je video Dete Isusa se zasniva na Tobitu 11:9
17. Luka 13:29 - Gospod opisuje ljude koji dolaze sa istoka i zapada da proslave Gospoda - direktna parafraza Baruha 4:37
18. Luka 21:24 - Isus citira Siraha 28:18 ("i pašče od oštrice mača")
19. Luka 24:4 i Dela 1:10 - "dva čoveka u sjajnim haljinama" je citat iz 2. Makabejcima 3:26
20. Jovan 1:3 - sve je kroz Nju stvoreno, kroz tu Reč - citati iz Premudrosti 9:1 (još jedan dokaz za Vaseljenski Sabor da je Prolog za Jovanovo jevanđelje zaista napisan rukom Jovanovom)
21. Jovan 3:13 - I niko se ne pope na nebo osim onog koji siđe s neba - citat Baruha 3:29 (posle se čude protestanti što ne razumeju ovaj stih i evo već vekovima lupaju glavu oko toga)
22. Jovan 4:48, Dela 5:12, 15:12, 2. Korinćanima 12:12 - način na koji Isus, Luka i Pavle koriste izraz "znaci i čudesa" je preuzet iz Premudrosti 8:8
23. Jovan 5:18 - Isusova tvrdnja da je Bog NJEGOV Otac (a ne NAŠ Otac) je citat iz Premudrosti 2:16 (Jevreji su to znali, i zato zamalo da Ga ubiju)
24. Jovan 6:35-39 - Isusovo poređenje Sebe sa hlebom i ceo taj opis je zasnovan na Sirah 24:21
25. Jovan 10:22 - Isus ide na "praznik obnovljenja/posvećenja" - Ovaj praznik (Hanuka) je uspostavljen nakon ispunjenja proročanstva iz Danila 8:14 (Antioh Epifan žrtvovao svinju u jerusalimskom hramu, pa Jevreji posle obnovili/ponovo posvetili Hram i slave taj praznik u čast obnovljenja hrama). Inače, ovi događaji o Antiohu Epifanu opisani su u 1. Makabejcima, a ovaj praznik obnovljenja je uspostavljen u 1. Makabejscima 4:59.
26. Jovan 10:36 - Isus potvrđuje da su knjige o Makabejcima nadahnute, pošto poredi praznik posvećenja (Hanuku) sa načinom na koji je Otac Njega posvetio - citat iz 1. Makabejcima 4:36
27. Jovan 15:6 - grane koje ne daju plodove se seku i bacaju u oganj - citat iz Premudrosti 4:5 (grane se odlamaju)
28. Dela 10:34, Rimljanima 2:11, Galatima 2:6 - Petrove i Pavlove izjave da Bog ne gleda ko je ko - citiran Sirah 35:12
29. Dela 17:29 - opis lažnih bogova kao likova od zlata i srebra koje su delo ljudskih ruku je direktni citat Premudrosti 13:10
30. Rimljanima 1:18-25 - Pavlovo učenje o sveznanju Božijem i neznanju i grehu idolopoklonika je parafraza teksta iz Premudrosti 13:1-10
31. Rimljanima 1:20 - Božje prisustvo je očigledno u prirodi je parafraza Premudrosti 13:1
32. Rimljanima 1:23 - greh obožavanja smrtnog čoveka, ptica, životinja i gmizavaca je opisan isto kao i u Premudrostima 11:15, 12:24-27; 13:10, 14:8
33. Rimlj. 1:24-27 - ovo idolopoklonstvo rezultira u raznim oblicima seksualne perverzije - citati iz Premudrosti 14:12.24-27.
34. Rimlj. 4:17 - Avraam je otac mnogih naroda (Sirah 44:19)
35. Rimlj. 5:12 - opis kako smrt i greh ulaze u svet je parafraza Premudrosti 2:24


Tinče Nikolić 36. Rimlj. 9:21 - od zemlje i glline se prave dve vrste posuda - preuzeto iz Premudrosti 15:7
37. 1. Korinćanima 2:16 - Pavlovo pitanje "ko može znati što je u umu Božijemu?" je citirano iz Premudrosti 9:13
38. 1. Korinć. 6:12-13; 10:23-26 - upozorenje
od greha prežderavanja, iako su sva stvorenja dobra za jelo, parafraza Siraha 36:18 i 37:28-30
39. 1. Korinć. 8:5-6 - Pavle priznaje da postoje mnogi bogovi ali samo jedan Gospod - citat iz Premudrosti 13:3
40. 1. Korinć. 10:20 - kad neznabožac prinese žrtvu, prinosi je demonima a ne Bogu - citat iz Baruha 4:7
41. 1. Korinć. 15:29 - da nemamo nadu u spasenje, bilo bi suludo da se uopšte krstimo mrtvih radi je citati iz 2. Makabejcima 12:43-45
42. Efežanima 1:17 - Pavlova molitva za "duha mudrosti" je parafraza molitve za duhom mudrosti iz Premudrosti 7:7
43. Efežanima 6:13-17 - Pavle opisuje oklop pravde, kacigu, grudni štitnik, mač, štit itd, sledeći isti princip i redosled kao u Premudrosti 5:17-20
44. 1. Timotiju 6:15 - Pavlov opis Boga kao Svesilnog i Cara nad Carevima, preuzet je iz 2. Makabejcima 12:15 i 13:4
45. 2. Timotiju 4:8 - Pavlov opis venca/krune pravde je preuzet iz Premudrosti 5:16
46. Jevrejima 4:12 - Pavlov opis Božije Reči i upoređivanja sa mačem je preuzet iz Premudrosti 18:15
47. Jevrejima 11:5 - Enoh je uzet na nebo - pomenuto u Premudrostima 4:10 i Sirahu 44:16.
48. Jevrejima 11:35 - Pavlovo učenje o mučeninštvu majke i njenih sinova je preuzeto iz 2. Makabejcima 7:1-42
49. Jevrejima 12:12 - opis "oslabljenih ruku i kolena" je preuzet iz Sirah 25:23
50. Jakov 1:19 - neka svaki čovek bude brz da čuje a spor da odgovori - Sirah 5:11
51. Jakov 2:23 - "i uze mu se u pravdu" je zasnovano na 1. Makabejcima 2:52
52. Jakov 3:13 - Jakovljeva instrukcija da se vrše dela u krotosti (Sirah 3:17)
53. Jakov 5:3 - opis srebra koje će zarđati i sakupljanja blaga preuzet iz Sirah 29:10-11
54. Jakov 5:6 - osuda i ubijanje "pravednog čoveka" - preuzeto iz Premudrosti 2:10-20
55. 1. Petrova 1:6-7 - Petar uči o kušanju vere kroz oganj kao što je opisamo u Premudrostima 3:5-6 i Sirah 2:5
56. 1. Petrova 1:17 - Bog sudi svakom čoveku na osnovu dela - direktan citat iz Sirah 16:12
57. 2. Petrova 2:7 - Bog izbavlja pravednika (Lota) - opisano i u Premudrostima 10:6
58. Otkrivenje 1:4 - sedam duhova koji stoje pred prestolom - opis preuzet iz Tobite 12:15
59. Otkrivenje 1:18, Matej 16:18 - moć koju život ima nad smrću i vratima pakla opisana u Premudrostima 16:13
60. Otkrivenje 2:12 - opis dvoseklog mača je sličan opisu Reči Božije u Premudrostima 1:8
61. Otkrivenje 5:7 - Bog je opisan kako sedi na prestolu, i ovaj opis je direktno preuzet iz Siraha 1:8
62. Otkrivenje 8:3-4 - molitve svetaca (spašenih) koje anđeli prenose Bogu - ceo opis preuzet iz Tobite 12:12.15
63. Otkrivenje 8:7 - padanje ognja i vatre na zemlju - opis preuzet iz Premudrosti 16:22 i Sirah 39:29
64. Otkr. 9:3 - najezda skakavaca na zemlju - opis preuzet iz Premudrosti 16:9
65. Otkr. 11:19 - vizija o kovčegu zaveta u oblaku slave - prorokovano u 2. Makabejcima 2:7 takođe
66. Otkr. 17:14 - opis Boga kao Cara nad Carevima identičan opisu u 2. Makab. 13:4
67. Otkr. 19:1 - poklič "Aleluja" u trenutku kada se spušta novi Jerusalim - preuzeto iz Tobita 13:18
68. Otrk. 19.11 - opis Gospoda koji jaše beloga konja na nebesima zasnovan na 2. Makabejcima 3:25; 11:8
69. Otkr. 19:16 - opis našeg Gospoda kao Cara nad Carevima preuzet iz 2. Makab. 13:4
70. Otkr. 21:19 - opis novog Jerusalima sa dragim kamenjem - preuzet iz Tobita 13:17

=================
Анг Елус Hristos Spasitelj u je Besedi na Gori navodi, iako i bez navoda, reči iz knjige Tovita (vidi Tov. 4:15 i Mt. 7:12 i Lk. 6:31; Tov. 4:16 sa Lk. 14:13), iz knjige Isusa, sina Sirahovog (vidi 28:2 i Mt. 6:14 i Mk. 2:25), iz knjige Premudrosti Solomonovih (vidi 3:7 sa Mt. 13:43). Apostol Jovan u Otkrovenju uzima i reči i slike iz knjige Tovita (vidi Otk. 21:1, 11:24 sa Tov. 13:11-18). Kod apostola Pavla u poslanici Rimljanima (1:21) i Korinćanima (1 Kor. 1:20-27; 11:7-8), Timoteju (1 Tim. 1:15) postoje reči iz knjige proroka Varuha. Kod apostola Jakova ima jako mnogo zajedničkih izraza sa knjigom Isusa sina Sirahovog. Poslanica Jevrejima svetog apostola Pavla i knjiga Premudrosti Solomonovih su toliko bliske jedna drugoj da su ih neki umereno negativni kritičari smatrali delom jednog istog autora.

Views: 378 | Added by: bibleboy | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]
Calendar
«  April 2014  »
SuMoTuWeThFrSa
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Entries archive

Site friends
  • Create your own site


  • Copyright MyCorp © 2018
    Free website builderuCoz