Friday
2018-03-23
6:53 PM
Welcome Guest
RSS
 
My site
Main Registration Login
Blog »
Site menu

Our poll
Rate my site
Total of answers: 37

Statistics

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

Login form

Main » 2016 » December » 17 » Tako je govorio Mohiudin ibn el-Arabi....
12:31 PM
Tako je govorio Mohiudin ibn el-Arabi....

Čas me zovu pastirom pustinjskih gazela,
Čas kršćanskim monahom,
Čas sljedbenikom Zarathustre.
Ljubljenih je Tri, ali ipak Jedan
Baš kao što su tri u stvarnosti jedan.


Tako je govorio Mohiudin ibn el-Arabi....

Dobar uvod za razgovor o Sv. Trojstvu, o tri božanske snage na koje čovjek još jedino može odreagirati na svom putu nastajanja Novim čovjekom.
Takvu «raskomadanost», kada se govori o krscanskom poimanju Bozje (tro)jedinstvenosti dozivljavate jedino vi koji Objavu ne razumijete a vjerojatno i zbog istih takvih kvazikrscanskih interpretatora s kojima komunicirate a koji je jos manje razumiju.
To ti je po onoj narodnoj poslovici: «hebe lud zbunjenog….», «vodi slijep gluhog» itd…
U Krscanskoj Objavi, spustenoj po Duhu preko Isusa Krista nema ni govora o tri razlicite osobe koje djeluju «na svoju ruku» izvan Bozanske punine. Napisao si da se Stvoritelj moze spoznati preko 99 svojstava…e pa da ti kazem nesto…krscanska Objava je ezotericna, dakle unutarnja, dozivljava se, prozivljava i postaje djelotvornom IZNUTRA. Zato je Isus i napravio, ajmo je tako nazvati «hermeticku sintezu» Bozanskih svojstava stvoritelja i zaustavio se na TRI osnovna svojstva, koja u sebi sadrzavaju ostalih 99 navedenih u Kur'anu. To su tri osnovne snage Stvoritelja koje nazivaju «Otac», «Sin» i «Sveti Duh» a na koje covjek moze reagirati, koje u njemu mogu postatidjelotvorne, zivotvorne. I sam broj tri, po svetoj simbolici brojeva ponovno cini cjelovitost, ponovno uspostavljenu (tro)jedinstvenost nakon sto se iz jednog, Boga, prilikom stvaranja Duh odjelio od pramaterije (dva). Sam covjek, kao i cijela kreacija, ima sedmerostruki ustroj cetiri niza nosaca: materijalno, eterno, emotivno i mentalno tijelo kao nosaca MONADE, mikrokosmosa, prvobitnog Adama u kojemu se mora uspostaviti prvobitna (tro)jedinstvenost Boga, ako zelis prvobitna 99-tnost bozanskih svojstava koja cine JEDNO! Bozansku Puninu. Razumijes li ti to?
A da bi razumio, probaj konteplirati nad tih 99 bozanskih svojstava navedenih u Ku'ranu na ovaj nacin, kroz krscansku podjelu na «Oca», «Sina» i «svetog Duha» pa ces shvatiti da do sada nisi razumio, osjecao, niti imao pojma o Bozanskim svojstvima, Objavi Isusa Krista, Objavi danoj od Allaha, preko Dzibrila, a po poslaniku Muhhamedu, pa ces shvatiti, ako bas inzistiras, a inzistiras na brojkicama, da je krscanska Objava barem po broju i razumjevanju i bliza JEDNOM jer se svela na tri, za razliku od 99 u Kur'anu, a sto je velikoj vecini vjernika ukljucujuci i tebe totalno nerazumljivo i stvara zbrku i konfuziju. Kada se udubis u svako od tih 99 bozanskih svojstava i pronadjes slicnost sa isuovim sistemom, e pa javi se da malo porazgovaramo o Bogu.
===============

Otac:

El~Meliku = Vladar koji svime upravlja.
El~Haliku = Stvoritelj koji je sve stvorio i stvara.
El~Musavviru = Onaj koji sve uobličuje.
El~Kahharu = Onaj koji ima kontrolu nad svim stvarima.
El~Vedudu = Izvor apsolutne ljubavi (Krista, Sina). Onaj koji najviše voli i koji se najviše voli.
El~Mutekebbiru = Samodostojni čije dostojanstvo ni od čega ne ovisi.
El~Vehhabu = Darovatelj svih stvari.
El~`Alimu = Onaj koji sve zna.
Es~Semi`u = Onaj koji sve čuje.
El~Basiru = Onaj koji sve vidi.
El~Mu`izzu = Onaj koji počast daruje.
El~Muzillu = Onaj koji šalje sramotu.
El~Mukitu = Onaj koji svime raspolaže.
El~Hasibu = Onaj koji sve obračunava i u mjerama drži.
El~Bedi`u = Onaj koji sve oformljuje.
El~Džami`u = Onaj koji sve okuplja i na okupu drži.
Malikul~Mulki = Posjednik vlasti kome je sve milom ili silom podređeno.
El~Dželilu = Veličanstveni kojem ništa ravno nije.
El~Evvelu = Prvi prije koga nikog nema.
El~Ahiru = Posljednji poslije koga nikog nema.
El~Vahidu = Jedan koji apsolutno pobija nevjerničke aluzije trojstva i mnoštva.
El~Ehadu = Jedan i Jedini.
El~Hajju = Živi čiji život nema početka niti kraja.
El~Kajjumu = Onaj koji sam po sebi opstoji.
El~Vadžidu = Onaj koji inovira tj. nešto novo ni od čega stvara.
El~Madžidu = Ekselentni svakog štovanja vrijedan.
Es~Samedu = Apsolutni o svemu neovisan a o kojem sve ovisi.
El~Kadiru = Onaj koji snagu i sposobnost za sve posjeduje.
El~Muktediru = Onaj koji sve može.
El~Muhsiu = Onaj koji sve bilježi.
El~Mubdiu = Onaj koji sve inicira i ostvaruje.
El~Mu`idu = Onaj koji ima moć da uništeno ponovo stvori.
El~Muhji = Onaj koji daruje život.
El~Mumitu = Onaj koji daruje smrt.
El~Hamidu = Onaj koji je svake hvale dostojan.
El~Vali` = Onaj koji nad svime moć Svoju izražava.
El~Muntekimu = Onaj koji apsolutno pravo na osvetu drži.
El~Bariu = Onaj koji daje život.
Es~Selamu = Izvor smirenosti i spasa.
El~Mu`minu = Izvor mira.
El~Baki = Vječni kojeg vrijeme ne dotiče.
================================
Sin:

El~Varisu = Nasljednik pored koga niko ne preostaje.
En~Nuuru = Svjetlo nebesa i zemlje koje svaku tamu prodire.
Ez~Zahiru = Pojavni koji se otkriva.
El~Ba`isu = Onaj koji mrtve proživljuje.
El~`Afuvvu = Onaj koji prašta.
Er~Reufu = Saosjećajni koji najbolje razumije i tješi.
Er~Rahmanu = Milostivi čija milost se proteže na sve stvoreno.
Er~Rahimu = Samilosni koji je osobito samilostan prema vjernicima.
El~Kudduusu = Sveti i čist od svake mahane.
El~Gaffaru = Onaj koji najviše prašta.
Er~Rezzaku = Onaj koji sve opskrbljuje i izdržava.
El~Fettahu = Onaj koji otvara put iz svake tegobe i donosi odluke o svemu.
El~Hafidu = Onaj koji ponizuje.
Er~Rafi`u = Onaj koji uzdiže.
El~`Adlu = Pravedni koji nikom nepravdu ne nanosi.
El~Latifu = Suptilni koji svaku delikatnost poznaje.
El~Habiru = Onaj koji je uvijek svega svjestan.
El~Halimu = Onaj koji je pažljiv i ljubazan.
El~`Adlu = Pravedni koji nikom nepravdu ne nanosi.
El~Latifu = Suptilni koji svaku delikatnost poznaje.
El~Halimu = Onaj koji je pažljiv i ljubazan.
El~Berru = Onaj koji se ljubazno odnosi.
El~Hakku = Istiniti koji svaku neistinu uništi.
El~Vekilu = Onaj kog se pita i kome se pokorava.
Et~Tevvabu = Onaj koji stalno pokajanje prima.
El~Gafuru = Onaj koji sve prašta.
Eš~Šekuru = Onaj koji cijeni odanost robova i koji prihvata zahvalnost.
El~Kerimu = Plemeniti čija plemenitost svim svjetovima caruje.
Er~Rešidu = Onaj koji voli vrlinu i na vrlinu upućuje.
Es~Saburu = Suzdržljivi koji najviše strpljenja i tolerancije pokazuje.
Zuldželali Vel Ikram = Vasnik veličanstva i plemenitosti.
El~Muksitu = Onaj koji nepravdu pravdom zamjenjuje.
El~Mudžibu = Onaj koji na molbe robova Svojih odgovor daje.
El~Metinu = Postojani čija čvrstina kolebanje ne poznaje.
Er~Rakibu = Onaj koji sve nadgleda i spokoj daje.
El~Vasiu = Onaj koji obilnim dobrom obuhvata.
Eš~Šehidu = Sveprisutni koji svemu svjedoči.
===============
Sveti Duh:

El~Batinu =Skriveni koji se zakriva.
El~Muhejminu = Onaj koji daje zaštitu.
El~`Azizu = Silni pred čijom silinom se sve povija.
El~Džabbaru = Onaj kome se ništa ne može oduprijeti.
El~Kabidu = Onaj koji podmiruje opskrbu.
El~Basitu = Onaj koji povećava opskrbu.
El~Habiru = Onaj koji je uvijek svega svjestan.
El~`Azimu = Grandiozni pred čijom sjenom veličanstva sve nestaje.
El~`Alijju = Uzvišeni koji je visoko nad onim što Mu ne dolikuje.
El~Kebiru = Veliki pred čijom veličinom se sve gubi iz vida.
El~Hafizu = Zaštitnik koji zaštitu kome On hoće pruža.
El~Hadi = Onaj koji upućuje.
El~Ganijju = Neovisni koji sve ima.
El~Mugni` = Onaj koji obogačuje.
El~Mani`u = Onaj koji sprečava.
Ed~Daarru = Onaj koji oneraspoložuje.
En~Nafi`u = Onaj koji korist daruje.
El~Hakimu = Mudri čija mudrost granice ne poznaje.
El~Kavijju = Moćni koji svakom snagu s mjerom dodjeljuje.
El~Velijju = Prijatelj zaštitinik.
El~Mute`ali` = Daleko iznad stvorenog.
El~Mukaddimu = Onaj koji unapređuje.
El~Muahhiru = Onaj koji unazađuje.
=============
Quote:
Ljubljenih je Tri, ali ipak Jedan
Baš kao što su tri u stvarnosti jedan.
Ovo su riječi čuvenog Ibn Arebija.
Ali mislim da ... to nije dobro shvatio.
Radi se o Allahovim obznanama.Uzvišeni Allah je stvorio jedno stvorenje koje je Njegova obznana Njemu Samom.Ta Njegova obznana je univerzalna i dijeli se u trijalni monizam.Za razliku od Njega koji je apsolut.Ta univerzalna Allahova obznana sastoji se od triju realiteta koji su subjekativna,predikativna i objekativna Njegova obznana.Subjekativna Njegova obznana je jedan Prainsan(Adem).Predikativna Njegova obznana je Ilum(znanje) prvotni.Objekativna Njegova obznana je jedan prasvijet koji se dalje obznanjuje na 9 svijetova.Baš kao i što se subjekativna i predikativna Njegova obznana dalje obznanjuju sa po 9 obznana.Ali ova tema je preširoka i traži jako puno pisanja pa ćemo se ovdje zaustaviti na samom uvodu.
Znači kada Ibn Arebija govori o ljubljenih tri,on govori o ovim Allahovim obznanama preko kojih se dolazi do spoznaje Allaha osobno.Jer ne može se do Allaha direktno nego samo preko Njegovih Obznana.
Tako da dalje neću pisati i ulaziti u razlike između "našeg tumačenja" trijalnog monizma i kršćanskog.Nego pozivam dotičnog ... da on i njegovi istomišljenici pokušaju kontemplirati ovo znanje kad već on poziva da mi kontempliramo njegovo shvaćanje trijalnog monizma.
Views: 221 | Added by: bibleboy | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]
Calendar
«  December 2016  »
SuMoTuWeThFrSa
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Entries archive

Site friends
  • Create your own site


  • Copyright MyCorp © 2018
    Free website builderuCoz