Monday
2022-12-05
3:35 AM
Welcome Guest
RSS
 
My site
Main Registration Login
Biblijski mesec »
Site menu

Our poll
Rate my site
Total of answers: 58

Statistics

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

Login form

Biblijski mesec

Povezanost sa prirodnim zemljinim satelitom. Biblijski

meseci su lunarni; to jest, zasnovani su na pojavi

tankog srpa Mladog Meseca. Mesec kruži oko

Zemlje, prolazeći u svojim fazama do Mladog Me -

seca (Mladine), otprilike jednom na svakih 29,5

dana. Na osnovu toga, biblijski meseci imaju ge -

neralno 29 ili 30 dana, ili prosečno 29,5 dana.

Pošto je biblijski mesec uvek povezan sa Mla -

dinom, jevrejska reč za mesec (hodeš) je ista reč

koja se koristi kao ime za prirodni satelit Mesec.

Biblijski stav. U drevna vremena Izrailja,

početak svakog meseca bio je potvrđivan od stra -

ne sveštenika, a kasnije od Sinedriona, vladajućeg

religioznog tela u Izrailju za vreme Isusa.

Nakon izjave dva pouzdana svedoka koji su videli

Mladinu, veće je svečano izjavljivalo: "Mesec je

posvećen!” I za nekoliko minuta, vest je bila pros -

leđena iz Jerusalima do svih delova jevrejskog

naroda u Vavilonu. To se postizalo uspostavljenim

sistemom vatrenih signala koji su se prostirali

stotinama kilometara kroz Arabijsku pustinju.

Prvi dan svakog meseca, poznat kao Roš

hodeš ("Početak Meseca”), bio je sveti dan. Mada

je obeležavan kao dan od odmora u vreme proroka

Amosa (Amos 8,5), Roš hodeš nije podra -

zumevao posebno uzdržavanje od posla u Mojsi -

jevom zakonu. Zato se on smatrao kao "mali”

sveti dan.

U Bibliji, Roš hodeš je bio označavan poseb -

nim žrtvama (4. Mojsijeva 28,11-15) i trubljenjem

truba (4. Mojsijeva 10,10; Psalam 81,3). Ove po -

sebne žrtve za Roš hodeš bile su posvećene Gos -

podu. Teškoća vizuelnog uočavanja Mladine zbog

oblaka bio je razlog zašto se Roš hodeš proslav -

ljao dva dana. Izgleda da je to bilo u pozadini

brige cara Saula za Davidovo odsustvo tokom pr -

va dva dana meseca (1. Samuilova 20,27). Oči -

gledno, svi članovi carske kuće i dvora bili su pri -

sutni na carskoj proslavi tokom Roš Hodeša.

Buduće ispunjenje. U budućem Nebeskom

Carstvu, izgleda jasno da će Hristos, opisan kao

car David, zauvek vladati kao car nad Izrailjem

(Jezekilj 37,24-25). (Ime "David” na jevrejskom

jeziku znači "Ljubljeni”.) Davidova vladavina će

biti doslovno ispunjenje božanskog obećanja o

uspostavljanju Njegovog prestola zauvek, kao

sunce i mesec što su uspostavljeni (2. Samuilova

7,16; Psalam 89,34-37). Kao knez, David će imati

jednu od najvećih počasti u carstvu: da započinje

svečanost svetkovanja Šabata i Mladog Meseca

pred Gospodom (Jezekilj 46,1-8).

Možda je to razlog zašto neke tradicionalne

jevrejske molitvene knjige povezuju cara Davida

sa blagoslovima Mladine. Čežnja naroda za Mesi -

jinim Carstvom takođe se oseća u molitvi prilikom

Mladine, koju je zapisao prorok Osija: "Posle će

se obratiti i tražiće Gospoda Boga svojega i Davi -

da cara svojega” (Osija 3,5).

Prizivanje Božje milosti na Mladinu takođe

predstavlja molitvu Bogu da ponovo uspostavi

mesečev sjaj u "onoj sjajnosti kao što je bila to -

kom sedmice stvaranja”. To je takođe molba za

uspostavljanje Mesijinog Carstva. Prorok Isaija je

kazao da će dan, kada Gospod bude ponovo

uspostavio mesec u svom prvobitnom sjaju, tako -

đe biti dan kad će "Gospod zaviti prelom narodu

svojemu i isceliti rane koje mu je zadao” (Isaija

30,26). Izrailj će se pokajati za svoje grehe i biće

iskupljen od strane Gospoda.

Biblija uči da će ne samo iskupljeni Izrailj, već

svi pravedni iz drugih naroda proslavljati Mladinu

u Carstvu koje Bog uspostavi: "I od Mladine do

Mladine, i od Šabata do Šabata, dolaziće svako

telo da se pokloni preda mnom, veli Gospod”

(Isaija 66,23).

Neki kažu da neće biti Sunca ni Meseca u tom

Carstvu i Večnoj Državi. Ali Biblija jasno kaže da

će "svetlost mesečeva biti kao svetlost sunčeva, a

svetlost sunčeva će biti sedam puta veća” (Isaija

30,26). Posledice prokletstva biće uklonjene.

Svetleća tela će biti prisutna i ponovo uspostav -

ljena sa svojom prvobitnom sjajnošću, u vreme

kada se ostali deo tvorevine ponovo obnovi u us -

love nalik Edemskim za vreme Mesijine vladavine

(Isa ija 11,6-9; 51,3; 55,12-13; 65,17-25; Otkri -

venje 21,4; 22,3). Ali njihov sjaj neće biti ništa u

poređenju sa Mesijinom slavom: "I posramiće se

mesec, i sunce će se zastideti kad Gospod nad

vojskama stane carovati na gori Sionu ... i pros -

lavi se” (Isaija 24,23). "I grad (Nebeski ili Novi Je -

rusalim) ne potrebuje sunca ni meseca da svetle

u njemu, jer ga slava Božja prosvetli, i žižak je

njegov Jagnje” (Otkrivenje 21,23). Sunce i mesec

će zaista biti veličanstveni kada se uklone tragovi

prokletstva, ali u poređenju sa Božjom slavom,

oni će biti kao svetlost sveća u podne. Oni neće

još dugo biti primarni izvor svetlosti. U stvari, oni

se neće ni videti u prisustvu Njegove slave.

Calendar
«  December 2022  »
SuMoTuWeThFrSa
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Site friends
  • Create your own site


  • Copyright MyCorp © 2022
    Free website builderuCoz