Sunday
2022-11-27
5:58 AM
Welcome Guest
RSS
 
My site
Main Registration Login
Nastavak II »
Site menu

Our poll
Rate my site
Total of answers: 58

Statistics

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

Login form

C. Broj Opšte-Svetskih Ponovnih Okupljanja: Isaija 11:1112:6

Četvrti pasus, koji je bitan za prva tri, kaže u stihu 11-12: I dogodiće se u onaj dan da će Gospod opet, po drugi put, ruku svoju pružiti da otkupi ostatakpuka svoga, one koji budu preostali, iz Asirije i iz Egipta i iz Patrosa i iz Kuša i iz Elama i iz Šinara i iz Hamata i s morskih ostrva. I podignuće zastavu narodima, i sabrati prognanike Izraelove, i okupiti rasute Judine s četiri kraja zemlje.

1. Četvrta Perspektiva

U vezi s ovim, četvrta perspektiva treba da bude raspravljana. Ovaj pogled prepoznaje da postoje dva tipa proročanstava o ponovnom okupljanju: ponovno okupljanje u neveri i ponovno okupljanje u veri. Ali, u tom trenutku, ova četvrta perspektiva odlazi u tom pravcu da kaže kako čovek ne može da uistinu bude siguran da je ova sadašnja država Izrael, onakva kakva je danas, ispunjenje ovih proročanstava koja govore o ponovnom okupljanju u neveri. Zašto ne? Zbog toga što oni koji podržavaju ovu perspektivu veruju da je moguće da ima nekoliko ponovnih okupljanja u neveri, pre nego što se dogodi ovaj posebni, koji ispunjava proročanstva o kojima smo upravo raspravljali. Ali, ovaj odlomak u Isaiji pokazuje da je upravo to ono što ne može biti: ne može biti nekoliko ponovnih okupljanja u neveris četiri kraja zemlje.

2. Samo Dva Ponovna Okupljanja

Celokupan kontekstje Isaija 11:1112:6. U ovom kontekstu, Isaija govori o konačnom opšte-svetskom ponovnom okupljanju u veri, u svrhu pripreme za blagoslov. Isaija nabraja konačno opšte-svetsko ponovno okupljanje u veri kao pripremu za Mesijansko Carstvo po drugi put. Drugim rečima, poslednje je u stvari drugo. Ako je poslednji ujedno i drugi, koliko ih onda može biti pre toga? Samo jedan, zar ne? Prvi ne može biti povratak iz Vavilona, budući da to nije bilo sveopšte ponovno okupljanje sa sve četiri strane sveta, već se jednostavno radilo o migraciji ili preseljenju iz jedne zemlje, iz Vavilona, u drugu zemlju, u Judeju. Biblija jednostavno ne dopušta nekoliko opšte-svetskih ponovnih okupljanja u neveri. Biblija dozvoljava samo jedno sveopšte svetsko ponovno okupljanje u neveri, nakon kojeg sledi ono poslednje, ono u veri, koje je drugo po redu. Ovaj tekst dopušta samo dva sveopšta ponovna okupljanja s četiri kraja zemlje.Stoga, sadašnja Jevrejska država jeste i te kako ta na koju se odnose Biblijska proročanstva.

D. Ponovno Okupljanje pre Vremena Velike Nevolje

Do sada su ovi odlomci pokazali da govore o ponovnom okupljanju u neveri kao pripremi za sud, ali nijedan od ovih odlomaka ne govori određeno da će se ova ponovna okupljanja dogoditi pre perioda Velike Nevolje. Međutim, postoje drugi odlomci koji tačno ukazuju na to da će se ponovno okupljanje u neveri dogoditi pre vremena Velike Nevolje.

Jedan takav odlomak je Sofonija 2:1-2: Skupite se! Da, skupite se, narode neželjeni, pre nego odredba urodi plodom i dan prođe kao pleva, pre nego na vas dođe žestina gneva Gospodnjega, pre nego na vas dođe Dan gneva Gospodnjega.

U Knjizi prorka Sofonije 1:7-18, on opisuje neka dešavanja u vremenu koje on naziva Dan Gospodnji.Ovo je jedan od najuobičajenijih izraza u Starom Zavetu koji se odnosi na vreme Velike Nevolje. Uobičajeni termini danas su Nevolja ili Velika Nevolja. Onda, u Sofoniji 2:1-2, on govori o događaju koji će se desiti prenego Dan Gospodnjizapočne. U prvom stihu, narodu Izraela je rečeno, skupite se. Očigledno je iz ovog stiha da je ovo okupljanje u neveri, jer se narod još uvek ne srami svojih greha. U stihu 2, reč prese koristi tri puta, i to u odnosu na prethodni odlomak koji se tiče Velike Nevolje. Jedan od ta tri puta čak uljučuje i sam Dan gneva Gospodnjega.

Iako se Jezekilj prvenstveno bavi regeneracijom Izraela, Jezekilj 36:22-24 u potpunosti jasno pokazuje da će ponovno okupljanje da se dogodi pre same regeneracije: Stoga reci domu Izraelovu: ’Ovako veli Gospod Gospod: Ja ovo ne činim radi vas, dome Izraelov, već radi Svog svetog imena što ga oskvrnuste među narodima među koje dođoste. I posvetiću ime Svoje veliko, oskvrnuto među narodima, što ga vi sred njih oskvrnuste. I spoznaće narodi da sam Ja Gospod’, reč je Gospoda Gospoda, ’kad se njima naoči pokažem svetim među vama. Jer uzeću vas iz naroda i sabraću vas iz svih zemalja, i dovešću vas u vašu zemlju.

I tako, dok drugi tekstovi govore o ponovnom okupljanju u neveri kao pripremi za sud, ovi odlomci jasno govore da će se ovo ponovno okupljanje u neveri desiti pre nego vreme Velike Nevolje uopšte započne.

II. TRI POVEZANA PITANJA

Kao dodatak ovim odlomcima koji govore o opšte-svetskom ponovnom okupljanju u neveri kao pripremi za sud, postoje tri povezane teme koje su bitne za temu moderna Jevrejska država u Biblijskim proročanstvima.

A. Početak Nevolje

Prvo pitanje povezano s ovim je sam početak Velike Nevolje. U Danilu 9:24-27, proroku je dana njegova jako poznata vizija o 70 sedmica ili o periodu od 490 godina koje je Gospod odredio nad Jevrejskim narodom. Nećemo krenuti da razrađujemo ovaj odlomak stih po stih, jer bi to daleko nadišlo svrhu ove studije i temu koju studija tretira. Ali, da nekako sumiramo sve, na kraju stiha 26, prve 483 godine od ovog perioda koji traje 490 godina, već su se ispunile u istoriji, u vremenu Prvog Hristovog Dolaska.

Ali, postoji još sedam godina ovog proročkog sata za Izrael, koje treba da se dogode, i to su upravo tih sedam godina Velike Nevolje. Pitanje koje se sada postavlja je: „Koji će biti taj posebni događaj s kojim će da otpočne sedam godina Velike Nevolje, odnosno Danilova Sedamdeseta Sedmica?“ Odgovor pronalazimo u Danilu 9:27: I sklopiće on savez s mnogima za jednu sedmicu; a usred sedmice obustaviće žrtvu i prinos. I na krilu gnusoba doći će onaj koji pustoši, i to do uništenja, i što je određeno, izliće se na pustošnika.

U ovom stihu, zamenica Onodnosi se na zadnjeg kojije pomenut u prethodnom stihu, na kneza koji će doći,u stihu 26. Drugim rečima, knez koji će doći,u stihu 26, i Onkoji sklapa savez, u stihu 27, su jedna te ista osoba, osoba koju u evangelističkim krugovima danas znamo pod imenom „Antihrist“.

Poslednjih sedam godina, sedamdeseta sedmica, otpočeće s jednim specifičnim prevarnim događajem potpisivanjem sedmogodišnjeg ugovora između Izraela i Antihrista. Hebrejska reč ne znači da će obnoviti postojeći savez, već će biti učinjen originalni savez, koji će sadržavati snažne garancije. Ovo je događaj s kojim otpočinje Velika Nevolja, a ne uzdignuće Crkve. Uzdignuće je događaj koji će prethoditi Velikoj Nevolji; može se desiti u bilo koje vreme. Nije određeno niti uslovljeno bilo kojim sledom događaja. Ljudi često znaju pričati o znakovima uzdignuća, ali samo uzdignuće je potpuno odvojen, samostalan događaj. Stoga nikada neće biti događaj za koji se može odrediti datum. Unatoč tome što ljudi zarađuju novac pišući knjige koje sugerišu kako oni znaju kada će se uzdignućedesiti, uzdignuće će da se dogodi neko određeno vreme pre Velike Nevolje, ali to može biti 10, 20, 30 ili 40 godina pre Velike Nevolje. Pa, iako nas Biblija podučava da će uzdignuće prethoditi vremenu Velike Nevolje, Biblija nikada ne tvrdi da će uzdignuće biti događaj s kojim će otpočeti Velika Nevolja, već će događaj s kojim će otpočeti vreme Velike Nevolje biti potpisivanje ovog sedmogodišnjeg saveza.

Dok Danilo 9:27 prestavlja savez s kojim otpočinje Velika Nevolja iz ljudske perspektive, Isaija 28:14-22 vidi ovaj savez iz Božije perspektive. Razlog zašto se Izrael uopšte trudi da napravi savez poput ovoga jesu razlozi vojne sigurnosti. Kada potpišu ovaj savez, oni će u tom trenutku staviti svoje pouzdanje u Antihrista i njegovu vojnu sigurnost. Međutim, Gospod nam objavljuje da ovo nije savez života, već savez smrti. Ovo nije savez sa neba, već savez iz pakla. Dok će pokušavati da postignu sigurnost, primiće izuzetno snažnu meru nesigurnosti. Postoji uobičajeno pogrešno shvatanje da će Jevreji prihvatiti Antihrista kao Mesiju. Međutim, ovo se ne podučava nigde u Bibliji. Ono što Biblija kaže jeste da će Jevreji načiniti savez sa Antihristom i staviti svoje pouzdanje u njega zbog njegove vojne sigurnosti. Ovo je još budućnost, ali svakako budućnost koja zahteva postojanje Jevrejske države pre vremena Velike Nevolje. Ovaj odlomak potpuno jasno ukazuje da će biti određeni deo Jevreja koji će odbiti da ima bilo kakvu vezu s ovim savezom.

Ispunjenje ovog proročanstva pretpostavlja da još dve stvari budu na svom mestu. Jedna još nije na svom mestu, ali jedna jeste. Prvo, ovo pretpostavlja da će se Antihrist nalaziti na jako visokoj poziciji političke moći pre samog vremena Velike Nevolje. Na poziciji s koje će suverena država poput Izraela moći potpisati savez ovakve prirode. Suverena država poput Izraela neće potpisati savez s nekim ko je nevažan. Ovo još uvek nije na svom mestu, ali mora da se desi pre nego što Velika Nevolja otpočne. Druga stvar za ispunjenje ovog proročanstva jeste da se Izraelska država većnalazi na svom mestu, sa kojom bi savez ovakve vrste mogao biti potpisan. Ovo je postalo istina tek od 1948. Biblijski govoreći, uzdignuće je moglo da se desi pre 1948, ali Velika Nevolja nije mogla da dođe pre 1948, jer još uvek nije postojala Jevrejska država i još uvek nije postojala Jevrejska vlada s kojom bi
                           mogao biti potpisan savez ovakve vrste. Drugim rečima, ovaj odlomak zahteva postojanje Jevrejske države pre vremena Velike Nevolje, i to je ono što već imamo. Ovo je još jedan način na koji se moderna država Izrael izvrsno uklapa u Biblijska proročanstva.

Ali, još jednom, uzdignuće ne ovisi ni o jednoj od ovih stvari. Imajte na umu, blagoslovena nada Crkve ne gleda na uspon Antihrista. On nije blagoslov. Blagoslovena nada Crkve je povratak Gospodau vazduhu da bi poveo sa sobom vernike na Nebo.

B. Treći Hram i Grozota Opustošenja

Drugo povezano pitanje koje je bitno za modernu državu Izrael u Biblijskim proročanstvima jeste Treći Hram i Grozota Opustošenja. Postoje četiri odlomka unutar Pisama, koji opisuju jedan poseban događaj koji će se desiti tačno usred vremena Velike Nevolje. Prvi takav odlomak je Danilo 9:27: I sklopiće on savez s mnogima za jednu sedmicu; a usred sedmice obustaviće žrtvu i prinos. I na krilu gnusoba doći će onaj koji pustoši, i to do uništenja, i što je određeno, izliće se na pustošnika.

Drugi takav odlomak je Matej 24:15: Kada dakle vidite gnusobu opustošenja -prorečenu po proroku Danilu kako stoji na svetome mestu (ko čita, neka razume).

Treći odlomak je II Solunjanima 2:3-4: Neka vas niko ne zavede ni na koji način; jer taj dan neće doći ako najpre ne dođe otpad i otkrije se Čovek greha, Sin propasti, koji se protivi i uzdiže sebe iznad svega što se zove Bog ili svetinja, tako te i u hram Božiji kao Bog sedne praveći se da je Bog.

I poslednji, četvrti odlomak, je Otkrivenje 11:1-2: I bi mi dana trska nalik štapu; i anđeo stade govoreći: ’Ustani i izmeri hram Božiji i žrtvenik i one koji se klanjaju unjemu!’ A vanjsko dvorište hrama izostavi i ne meri ga, jer je dano paganima; i gaziće sveti grad četrdeset i dva meseca.

Sva četiri odlomka opisuju događaje koji se dešavaju u odnosu na Jevrejski Hram. U svima njima, opisani događaji dešavaju se usred perioda Velike Nevolje. Gnusobaopustošenja zauzima svoje mesto kada Antihrist razvrgne sedmogodišnji savez s Izraelom. On će preuzeti Jevrejski Hram. Sešće u Svetinju nad Svetinjama i proglasiće sebe svemogućim bogom i pozvaće ceo svet da ga obožava. Njihovo prihvatanje njegovog božanstva biće označeno tako što će oni koji ga obožavaju imati njegov znak; 666. Ono što ovi tekstovi tako jasno pokazuju jeste to da je Hram sagrađen i da je u potpunoj funkciji u vremenu usred Velike Nevolje.

 
 
Calendar
«  November 2022  »
SuMoTuWeThFrSa
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Site friends
  • Create your own site


  • Copyright MyCorp © 2022
    Free website builderuCoz