Friday
2022-12-09
8:58 AM
Welcome Guest
RSS
 
My site
Main Registration Login
SEKTE (JERES) »
Site menu

Our poll
Rate my site
Total of answers: 58

Statistics

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

Login form

CRKVA I SEKTE - Zoran Jovanović

(2) SEKTE (JERES)

 

 

Videli smo šta je i kakva je Crkva Hristova - Pravoslavna Crkva od Istoka. A sada da objasnimo i šta nije Crkva, odnosno, šta je to jeres - ili današnjim rečnikom rečeno, šta su to sekte?! Šta to one traže među nama, i kakvu to novu " nauku " meću u naše uši? Kakvo nam one to " izvorno " hrišćanstvo nude, kad je izvor (Hristos) vekovima udaljen od njih?!

Ne dajmo se prevariti braćo! To nije " nauka " - to nije hrišćanstvo; To nije Jevanđelje Hristovo kome su nas sveti apostoli naučili. To nije vera zbog koje su ti isti apostoli, a zatim i svi kasniji velikomučenici proganjani i ubijani. To je laž i izmišljotina izopačenih i bolesnih ljudskih duša lišenih Zajednice Svetih. Duša koje su tako daleko od svetlosti Istine Hristove.

Uzalud oni viču: mi smo Hristovi, mi verujemo, mi smo spašeni, mi smo s Hristom! A da li su se zapitali - da li je i Hrist s njima? Zar On nije rekao: " Neće svako ko mi govori: Gospode, Gospode, ući u Carstvo Nebesko; nego ko čini volju Oca Moga koji je na Nebesima " (Mt. 7.21); " Jer Bog ne sluša grešnike; nego ako ko Boga poštuje i volju Njegovu čini, toga sluša " (Jn. 9.31); " A, ako se koji bori, ne dobija venac ako se ne bori po pravilu " (2Tim. 2.5).

Činite li vi volju Božiju time što ste otpali od Njega, pa još razarate i Crkvu (Telo) Njegovu? Sami ste, svojom voljom otpali, pa još i druge ljudske duše otimate od Njega. Ne znate li da je čovek Hram Božiji, i da Duh Božiji obitava u njemu? Ako neko razara Hram Božiji, razoriće njega Bog (1Kor. 3.16-17).

Svi vi mašete Sv. Pismom i pozivate se na njega. Kada bi ste bar postupali po njemu. Vi lažete kada tvrdite da verujete samo Sv. Pismu. Verujete vi i vašim " prorocima " i njihovim spisima. Vi u stvari verujete u " tumačenja " Sv. Pisma vaših " proroka " i " proročica ". Apostol je jednom Etiopljaninu postavio pitanje: " Da li razumeš to što čitaš? a on reče: Kako bih mogao ako me neko ne uputi? " (D. ap. 8.30-31).

I mi postavljamo isto to pitanje svima onima koji su otpali od Crkve Hristove: Da li razumete to što čitate? Na žalost njihov odgovor je njihova osuda. Jer kad kažu da razumeju, a ipak ne čine tako, greh im je (Jn. 9.41 ; 15.22). Još žalosnije je to što svi oni, uz bojni poklič, viču da samo oni tumače Sv. Pismo na " izvoran " način, i da su baš oni sačuvali " izvorno " hrišćanstvo - a da svi ostali greše.

E, pa braćo sektaši, baš zbog te vaše tvrdoglavosti i gordosti to Sv. Pismo kojim tako smelo i uporno danas mašete optužiće vas u Dan Strašnoga Suda. Danas, vaš najveći " argument ", a tada vaš najstrašniji optužitelj. Jer ap. Pavle kaže da Jevanđelje koje nam je propovedao i koje smo primili spašava samo ako držimo onako kako nam je propovedao (1Kor. 15.1-2). A on nije preporučio da se razara Telo Hristovo (1Kor. 12.25).

Braćo, lično Gospod naš Isus Hristos nas je upozorio na ove lažne hristose i lažne proroke koji izvrću Njegovu nauku (Mk. 13.22) - a potom i njegovi apostoli:

"... Jer će doći vreme kada zdrave nauke neće podnositi nego će po svojim željama skupiti sebi učitelje da ih češu po ušima, i odvratiće uši od Istine, a okrenuti se bajkama (2Tim. 4.3-4); ... po predanju ljudskom, po nauci sveta, a ne po Hristu (Kol. 2.8); ... takav se pogordio ništa ne znajući (1Tim. 6.4); ... i zato će im Bog poslati silu obmane, da veruju u laži, da budu osuđeni svi koji ne verovaše Istini (2Sol. 2.11); ... želeći da budu učitelji zakona, a ne razumeju ni šta govore ni šta tvrde (1Tim. 1.7);... Odvojiste se od Hrista, vi koji sebe zakonom opravdavate, i od blagodati otpadoste (Gal. 5.4); ... A svako ko prestupa i ne ostaje u učenju Hristovom, taj Boga nema " (2Jn. 9).

Ap. Pavle je još u svoje vreme opominjao pastire Crkve na opasnost od raskola (rascepa) i jeresi - što važi i danas za sve nas: " Pazite, dakla, na sebe i na svo stado u kome vas Duh Sveti postavi za episkope da napasate Crkvu Gospoda i Boga koju steče krvlju svojom. Jer ja znam to da će po odlasku mome ući među vas grabljivi vuci koji ne štede stada. I između vas samih ustaće ljudi koji će govoriti naopako da odvlače učenike za sobom " (D. ap. 20.28-30). Za koje ap. Jovan kaže: " Od nas iziđoše, ali ne bijahu od nas; jer da bijahu od nas, ostali bi s nama; ali da se pokažu da nisu svi od nas " (1Jn. 2. 19).

"... Braćo, ne dajte se zavesti različitim i tuđim učenjima (Jev. 13.9); ... niko da vas ne obmanjuje tobožnjom poniznošću i služenjem anđelima, upuštajući se u ono što nije video, i uzalud nadimajući se telesnim umom svojim, a ne držeći se glave (Hrista) iz koje je svo telo (Crkva) pomoću zglavaka i sveza sastavljeno da raste rastom Božijim (Kol. 2.18-19);... jer mi nismo kao oni mnogi koji trguju rečju Božijom, nego iz iskrenosti, kao od Boga, pred Bogom, u Hristu govorimo (2Kor. 2.17); ... jer naša propoved nije od zablude, niti od nečistote, ni u lukavstvu; već kao što nas je Bog proverio da smo sposobni da nam se poveri Jevanđelje, tako govorimo, a ne kao oni koji ugađaju ljudima, nego Bogu koji ispituje srca naša " (1Sol. 2.3-4).

I dok samo Bog može suditi ko je spašen a ko ne, mi možemo valjano prosuditi šta je Crkva a šta nije. Ne dajmo se prevariti: " jer smo postali zajedničari Hristovi, samo ako prvobitnu veru do kraja čvrsto očuvamo (Jev. 3.14); ... i dom Hristov, ako smelo pouzdanje i nadu kojom se hvalimo do kraja nepokolebljivo održimo (Jev. 3.6); ... zbog toga moramo veoma paziti na ono što čusmo, da ne skrenemo (Jev. 2.1); ... zato braćo, da ne budemo više mala deca, koju ljulja i zanosi svaki vetar učenja, obmanom ljudskom, i lukavstvom radi dovođenja u zabludu " (Ef. 4.14). " Kako dakle primiste Hrista Isusa Gospoda, tako u Njemu i živite, ukorenjeni i nazidani u Njemu, i utvrđeni u veri kao što ste naučeni, izobilujući u njoj sa zahvalnošću (Kol. 2.6); ... jer temelja drugog niko ne može postaviti osim postojećeg, koji je Isus Hristos (1Kor. 3.11); ... a On je isti i juče i danas i u vekove " (Jev. 13.8). Apostol Pavle dalje upozorava: " Ali ako vam i mi ili anđeo s neba propoveda Jevanđelje drukčije nego što vam propovedasmo, proklet da bude! ... jer Jevanđelje koje sam ja blagovestio, nije od čoveka; niti ga ja primih od čoveka, niti naučih, nego otkrivenjem Isusa Hrista " (Gal. 1.8-12).

Da braćo, to je Jevanđelje koje smo mi primili, u kome i danas stojimo. Zato, ponovimo im već postavljeno pitanje: Šta to tražite među nama? Šta hoćete od naroda čiju je najraniju istoriju krvlju ispisalo Jevanđelje Hristovo. Zar ne tvrdite kako samo vi nepogrešivo tumačite Sv. Pismo?! Pa, zašto onda ne slušate šta ap. Pavle savetuje: "... i tako se starah da širim Jevanđelje, ne tamo gde ime Hristovo beše poznato, da ne zidam na tuđem temelju " (Rim. 15.20). A šta vi radite? Zar ne činite baš ono što sam ap. Pavle nije činio?! Zar je vaš autoritet iznad njegovog?! Zar vi znate bolje od njega šta valja činiti?!

Ne - vi niste Hristovi! Uzalud se naprežete vašim telesnim umom. Uzalud vi Njemu upućujete vaše sladunjave reči: mili i slatki naš Isuse; jer znamo da Gospod ne sluša grešnike (Jn. 9.31). Uzalud vičete " mi verujemo, mi smo spašeni ". Upamtite da i đavoli veruju, ali i drhte (Jak. 2.19); pa čak i ispovedaju Hrista kao Sina Božijeg (Mt. 8.29 ; Lk. 4.41). Da nisu i oni možda spašeni?!

Uzalud se pozivate na reči iz Sv. Pisma: " gde su dva ili tri sabrana u Ime Moje, onde sam i Ja među njima " (Mt. 18.20); nas je više od troje, znači mi smo crkva Hristova i Gospod je s nama. Sami pokazujete, ne samo da ne poznajete Sv. Pismo, nego i lažete, i druge u zabludu uvodite; a znamo ko je laža i otac laži (Jn. 8.44).

U rečima na koje se pozivate uopšte se o tome ne govori. Pročitajmo isto to, ali počevši od 19- og stiha: " Zaista vam kažem: Ako se dva od vas slože na Zemlji u bilo kojoj stvari za koju se uzmole, daće im Otac Moj koji je na nebesima. Jer gde su dva ili tri sabrana u Ime moje, onde sam i Ja među njima " (Mt. 18.19-20).

Kao što vidimo, ovde uopšte nije reč o Crkvi, nego o molitvi; i to o molitvi onih koji se već nalaze u Crkvi. Primetimo da je Gospod ove reči uputio direktno svojim apostolima - na koje se konkretno i odnose reči " od vas ", što se i vidi iz konteksta 18- te glave. A kao što nam je poznato, apostoli predstavljaju 12 temelja crkve Hristove (Otk. 21.14), i prve utemeljivače Crkvene organizovanosti i njenog daljeg života. Dakle, navedeni citati znače - ako se od vas, tj. od onih koji se već nalaze u Crkvi, dvoje ili troje mole za istu stvar, Gospod će ih uslišiti. Jer inače, ako svuda gde se dvoje ili troje saberu u ime Hristovo bude Crkva, koliko će onda biti Crkvi Hristovih? A kao što smo već videli, Hristos je osnovao samo jednu Crkvu; toj Jednoj i treba pripadati. A po sektašima - nije jedna, nego na hiljade, kao što i govori njihova teza " gde je dvoje ili troje, tamo je i Crkva ".

Teško vama lažnim apostolima Hristovog Jevanđelja, jer osim što ste sami sebe osudili, uvlačite i druge u svoju otrovnu mrežu. Zar u vama ni malo straha nema? Zar do vaših ušiju ne dopiru reči Božije i Njegove kletve: " Lovite duše mojega naroda, a svoje li će te sačuvati, ... ubijate duše koje ne treba da umru " (Jez. 13.18-19); "... prelašćuju neutvrđene duše, imaju srce izvežbano u lakomstvu. Deca prokletstva " (2 Pet. 2.14).

Njihov kraj je već unapred poznat. Za njih je Gospod rekao: " Idite od Mene, prokleti, u oganj večni koji je pripremljen đavolu i anđelima njegovim " (Mt. 25.41).

Svima vama, za koje još ima nade, koji ste zbog svoje naivnosti ili neznanja, prevarom vrbovani, ponavljamo apostolove reči: " Oni ne revnuju dobro za vas, nego hoće da vas odvoje, da njima revnujete " (Gal. 4.17). Pazite se braćo, jer: " ako slepac slepca vodi, oboje će u jamu pasti " (Mt. 15.14).

Zaista je žalosno što ljudi (prethodno neupućeni u Pravoslavlje) tako olako odbacuju Crkvu Hristovu, i pridružuju se raznim sektama u nadi da će tamo naći svoje utočište, dom i put ka " spasenju ". Oni zaista tamo mogu dobiti skoro sve! Mogu da fantaziraju, govore o svojim verskim doživljajima, mogu da čitaju, kritikuju, plaču, uzdišu, pevaju aleluja, padaju na kolena, ... - Odnosno, mogu da se izžive i izbesne pod prividom božanske pravde i uz religiozni zanos. Ali sve to je nedovoljno za spasenje i budući život večni. Oni tamo mogu dobiti zaista " sve " osim onog najvažnijeg: Istinu - a bez nje nema Puta u večnost; Nema tako željene nagrade, jer: " ako se ko i bori, ne dobija venac ako se ne bori po pravilu " (2Tim. 2.5).

Ruku na srce, moramo priznati da većina članova sekti nije zlonamerna. To su bolesni i duhovno osakaćeni ljudi, u najvećem broju slučajeva žrtve nečije manipulacije , koji su krenuli za Svetlošću a obreli se u tamu. Oni su naša bol, naša rana, pa i naša krivica. I zato im moramo pristupiti kao našoj, od Oca odeljenoj braći, trudeći se da ih ne povredimo, ali neodstupno svedočeći Istinu i štiteći one koji nisu zaraženi otrovom sektaštva.

Za sve njih koji su napustili veru otaca svojih, i sebe porobili ljudskim izmišljotinama prošlog i ovog stoleća, koje nam dolaze iz zemlje sa najsiromašnijom duhovnom tradicijom (SAD), treba se moliti Bogu da ih Gospod urazimi i privede poznanju Istine.

Iako ap. Pavle kaže da: " nije moguće one koji su jednom prosvetljeni, i okusili dar nebeski, i postali zajedničari Duha Svetoga; i okusili dobru reč Božiju, i sile budućeg veka; pa kad su otpali, ponovo vraćati na pokajanje, pošto oni sa svoje strane opet raspinju i ruže velikog Sina Božijeg " (Jev. 6.4-6) - Ipak, ljubav prema bližnjemu nas nagoni da se nadamo i verujemo u milost Božiju. Tu našu nadu još više potkrepljuju reči: " Sluga pak Gospodnji ne treba da se svađa, nego da bude tih prema svima, poučan, nezlobiv; koji sa krotošću kara one koji se protive, e da bi im kako Bog dao pokajanje za poznanje Istine; i da se izbave iz zamke đavola koji ih je žive ulovio da vrše volju njegovu " (2Tim. 2.24-26).

Na kraju jedna poruka svima onima koji se trude oko zalutalih ovaca Hristovog stada: " Braćo, ako ko od vas zaluta sa puta Istine, pa ga neko vrati; Neka zna da će onaj koji obrati grešnika sa puta zablude njegove, spasti dušu od smrti, i pokriti mnoštvo grehova " (Jak. 5.19-20).

Zaključak :

Svaka ona verska zajednica koja:

 • ne poseduje apostolsko prejemstvo,

 • nema jerarhijsko (svešteničko) ustrojstvo, već tzv. " sveopšte sveštenstvo ",

 • odbacuje Sveto Predanje, i naziva ga ljudskom izmišljotinom,

 • ne poštuje Nedelju kao Dan Gospoda našeg Isusa Hrista,

 • Liturgiju smatra kao " simbol ", a ne kao istinsku žrtvu Gospodnju,

 • nema Svete tajne koje je ustanovio sam Gospod, i njegovi apostoli,

 • ne poštuje svetitelje, sv.ikone, sv.mošti, sv.krst, i naziva ih idolopoklonstvom,

 • poriče besmrtnost duše,

 • zabranjuje krštenje dece, i smatra ga nevažećim,

 • koja se usuđivala da prorokuje dan drugog Hristovog dolaska i pored njegove opomene: " ... Nije vaše da znate vremena i leta koje Otac zadržava u svojoj vlasti " (D. ap. 1.7), i dalje: " O danu tome i o času niko ne zna, ni anđeli nebeski, do Otac Moj sam " (Mt. 24.36),

 • koju je osnovao " tamo neko ", a ne Gospod lično, i

 • koja je nastala u kasnijem dobu hrišćanske civilizacije

..može se nazvati bilo kojim drugim imenom, samo ne Crkvom Hristovom. A takvi " propovednici " i " pastiri " mogu biti samo lažni propovednici Jevanđelja Hristovog (Mk. 13.22), na koje nas upozorava ap. Pavle (D. ap. 20.28-30).

Svima njima smelo možemo kazati da svet zaista ne počinje s njima - kao ni Crkva Hristova. A svima onima koji nisu zaraženi ovom bolešću jedan savet - OPREZ !! Kad god vas presretnu na ulici, ili vam zakucaju na vrata, ili priđu na poslu, nemojte pasti na njihove " slatke i prijatne " doskočice; nemojte prodavati veru za večeru, i dušu zarad lažnih i prividnih zadovoljstava. Neka su vam uvek na pameti reči iz Sv. Pisma: " Ne slah te proroke, a oni trčaše; ne govorih im, a oni prorokovaše. Laž prorokuju ti proroci u Moje ime, nisam ih poslao, niti sam im zapovedio, niti sam im govorio; lažne utvare i gatanje i ništavilo i prevaru srca svoga oni vam prorokuju " (Jer. 23.21 ; 14.14)

" Čuvajte se pasa, čuvajte se zlih poslanika " (Flplj. 3.2)

" Čuvajte se lažnih proroka, koji vam dolaze u odelu ovčijem, a iznutra su vuci grabljivi " (Mt. 7.15)

Jeres je đavolji korov, izniko oko svakog čokota koji daje plodove Vere i Istine. Ona je bolest; greh joj je izvor, a zlo, put kojim hodi. Ona je greh protiv Hrista, jer razara Telo (Crkvu) Njegovo (Juda. 19 ; 1Kor. 1.10 ; 12.25); Greh protiv čovekove ličnosti jer ga odvaja od Crkve, pa samim tim i od Hrista i od večnog spasenja (1Kor. 3.16-17 ; Mt. 18.17 ; Lk. 10.16); Jer ga duhovno, pa i fizički osakaćuje (spomenimo samo psihičku štetu koju ljudima nanosi očekivanje " smaka sveta ", koji " samo što nije "). Ona je greh protiv same porodice, jer u nju unosi razdor i nemir. Na kraju, jeres - sektaštvo je greh i protiv svog sopstvenog naroda, jer čoveka odvaja od njegove sredine, i prijatelja. Sektaš nije spreman da se žrtvuje za svoj narod, za svoju otadžbinu iako je sam Hristos rekao: " Od ove ljubavi niko nema veće, da ko život svoj položi za prijatelje svoje " (Jn. 15.13 ; 1Jn . 3.16). Ne, on kaže da je to nacionalizam. Da, to jeste hrišćanski nacionalizam; to jeste rodoljublje o kome i ap. Pavle govori: " Da mi je vrlo žao i da me srce boli bez prestanka. Želeo bih, naime, da sam budem kao proklet odlučen od Hrista - za svoju braću i svoje srodnike po telu koji su Izrailjci, ... " (Rim. 9.1-4).

Na dalje ćemo navesti samo neke od zabluda i laži sektaškog učenja zasnovanih na njihovoj poznatoj poruci: da ono čega nema u Svetom Pismu, to za njih i nije Hristovo Jevanđelje i Istina, već sotonina laž, i ljudska izmišljotina .

Calendar
«  December 2022  »
SuMoTuWeThFrSa
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Site friends
 • Create your own site


 • Copyright MyCorp © 2022
  Free website builderuCoz