Monday
2022-12-05
5:22 AM
Welcome Guest
RSS
 
My site
Main Registration Login
Jedinorodni Sin (Monogenes Huios) »
Site menu

Our poll
Rate my site
Total of answers: 58

Statistics

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

Login form

Jedinorodni Sin (Monogenes Huios)

 

Sveto Pismo

Biblija je prepuna referenci na Isusa kao ‘jedinorodnog Sina Božjeg’, ali neki tvrde da je sama reč ‘jedinorodni’ pogrešan prevod grčke reči monogenes. Neki skolari tvrde da je ispravan prevod ‘jedini te vrste’, neki tvrde da je ispravan prevod ‘jedini voljeni’. U stvari, ovo prvo tumačenje, da monogenes znači ‘jedini te vrste’, je opšte prihvaćeno tumačenje unutar adventističkih teoloških krugova. Ali da li je to tumačenje ispravno? Ako jeste, onda to zaista ukida jedan od argumenata u korist doktrine o Ocu i Sinu, ali svakako ne sve argumente niti samim tim dokazuje doktrinu o trojedinom Bogu.

Ali hajde da pogledamo iza zavese ove kontroverze. Možda ćete pomisliti da je potrebno za znate grčki Koine jezik da biste razumeli. Ne, iako je korisno da poznajete grčki, nije neophodno da biste razumeli argumente koje ćemo izneti. Pozvaćemo se na autoritete grčkog jezika i poštovati etimološka pravila.

Etimologija je grana lingvistike (jezikoslovlja) koja proučava poreklo reči. Reči menjaju oblik i značenje kroz vekove, a mogu se i “posuđivati” iz drugih jezika, moguće u promenjenom obliku (izvorišne reči se zovu etimoni). Kroz proučavanje starih tekstova i usporedbom s drugim jezicima, etimolozi pokušavaju rekonstruirati istoriju reči – kada su ušle u jezik, iz kojeg izvora, te kako su se menjali njihov oblik i značenje. Sama reč etimologija dolazi iz grčkog ἔτυμον (étymon, pravo značenje, od ‘etymos’ pravi) i λόγος (lógos, reč). Reči mogu biti izvedene od drugih reči (npr. prah-prašina, dugačko-duga, dah-duh) ili složenice (npr. zastava za- + staviti, podne pola + dan, trougao tri + ugla).


Šta grčki konkordans kaže po pitanju značenja reči monogenes (μονογενής).

Ovde možete pogledati dva konkordansa, prvo Strongov, a onda malo niže i New Standard American http://biblesuite.com/greek/3439.htm

Oba konkordansa kažu da reč monogenes znači ‘only begotten’, odnosno jedinorodni. Zapazite da su oba ova konkordansa grčkog jezika izdata od strane denominacija koje veruju u trojedinog Boga, te stoga svaka pomisao da namerno pogrešno prevode reč gubi smisao. Ako išta drugo, oni bi, ako ne bi bili profesionalni, pokušali da prevedu tako da potvrde doktrinu o trojedinom Bogu. Ali oni to nisu uradili.

Na žalost, neki naši teolozi rade to što ovi trinitarijanci (oni koji veruju u Trinity, Sveto Trojstvo kao jednog Boga) nisu uradili i tvrde da su prevodi ovih autoriteta grčkog jezika pogrešni.

Dakle da vidimo argumente, zašto su tvrdnje nekih naših teologa o značenju reči monogenes netačne.

Skrolujte (na stranici ovih konkordanasa) malo niže gde piše da reč monogenes, prema NAS Exhaustive Concordance, dolazi od: reči monos (jedini) i genos ili još niže, da prema Strong’s Exhaustive Concordance, reč monogenes dolazi od monos i ginomai. Do sada se i naši teolozi slažu sa ovom etimologijom, da reč monogenes dolazi od ovih reči, ali možda ćete se upitati zašto NAS navodi genos dok Strong navodi ginomai kao izvor reči genos (genes) u monogenes?

Na istoj strani kliknite na definiciju reči genos i odvešće vas na ovu stranicu http://biblesuite.com/greek/1085.htm koja kaže da reč genos dolazi upravo od te reči ginomai.

Dakle, sama reč genos dolazi od ginomai, zato je Strong preskočio i direktno naveo ginomai kao izvor reči monogenes. Kako god okrenemo izvor je reč ginomai, bilo preko genos ili direktno kroz ginomai.

OK, idemo dalje, kliknimo na reč ginomai i odvešće nas ovaj link http://biblesuite.com/greek/1096.htm

Tu vidimo, da po Strongu, reč ginomai znači; dolazim u postanje, bivam rođen, postajem a po NAS Exhaustive Concordance znači; doći u postojanje, desiti se, postati.

Znači izvorna reč nedvosmisleno govori o činu dolaska u postojanje.

Sada kada znamo šta znači izvorna reč, hajde da se vratimo na reč genos i vidim šta ona znači.

Na stranici http://biblesuite.com/greek/1085.htm vidimo da reč genos, po Strongu znači ‘potomak, porodica, rasa, vrsta’, a po NAS konkordansu ta reč znači ‘potomak, porodica, poreklo’.
 

Tu sada dolazimo do razmimoilaženja u tumačenju značenja. Vidimo očigledno zašto Strong i NAS tvrde da monogenes znači jedinorodni, ali neki adventistički teolozi tvrde da monogenes znači ‘jedini te vrste’ zato što reč genos, po Strongu može da znači i vrsta. Ali zapazimo da je naglasak ovde na ‘i’, može da znači ali i ne mora, šta tačno znači ovisi o kontekstu u kojem je upotrebljeno. Znači da bismo umesto ‘potomak’ tumačili ‘vrsta’, kontekst mora da nas uputi na to.

Na žalost, neki naši teolozi ovde potpuno odstupaju od pravila lingvistike i etimologije. U kontekstu, Biblija ovde govori o Sinu, monoogenes huios, pa prema tome tumačenje značenja reči monogenes mora biti vezano za značenje reči huios-sin. Reč sin određuje porodični odnos između dva bića, sin je potomak svog roditelja, te stoga tumačenje reči monogenes mora biti u skladu sa tim odnosom. Pošto smo videli da izvorna reč ginomai nedvosmisleno govori o dolasku u postojanje, reč sin takođe govori o porodičnom odnosu, ispravno tumačenje reči monogenes mora biti vezano za dolazak potomka u postojanje od strane roditelja. Kako? to nije definisano značenjem ove reči.

Na žalost, zagovornici tumačenja ‘jedini te vrste’ pokušavaju da izvrnu ovaj argument asocirajući ovaj čin rođenja, sa činom porađanja kao što se dešava u ljudskoj vrsti, te kažu “kako Bog može roditi?”

Više je nego očigledno da niko ne govori o činu porađanja, nego o činu dolaska u postojanje koje ima svoj izvor u roditelju. Kako je Bog Otac mogao roditi svog sina je isto tako neshvatljivo kao i kako se Bog mogao uteloviti i roditi u ljudskom telu, ali to ni najmanje ne umanjuje čvrstinu argumenta da je Bog zaista Otac Hristu.


Rođen od Duha Svetog

Hajde sada da se pozabavimo još jednim povezanim primerom, gde vidimo nekonzistentnost tumačenja da monogenes znači ‘jedini te vrste’. Radi se o rođenju od Duha Svetog, “Duh diše gde hoće, i glas njegov čuješ, a ne znaš otkuda dolazi i kuda ide; tako je svaki čovek koji je rođen od Duha.” Jovan 3:8

Ovde je za ‘rođen’ upotrebljena reč gennao. Ovde imamo definiciju reči gennao http://biblesuite.com/greek/1080.htm

Zapazite od koje reči dolazi reč gennao? Strong kaže da reč gennao dolazi od reči genos, one iste reči za koju smo videli da dolazi od ginomai, one iste reči od koje dolazi i monogenes.

Niko od adventističkih teologa u ovom slučaju ne tvrdi da reč gennao koja dolazi od reči genos, znači vrsta, nego ima značenje rađanja. Kako to da tamo tvrde da genos znači jedino i isključivo vrsta, a ovde je vezana za rađanje?

Mi vidimo nelogičnost u njihovom tumačenju. Po njima etimologija reči gennao izgleda ovako:

1. Početna reč ginnomai znači dolazak u postojanje

2. Reč derivirana iz ginomai, genos znači vrsta

3. Reč derivirana iz genos, gennao znači rođen

To jednostavno ne zadovoljava zakone ni lingvistike ni logike, ali adventistički zastupnici tumačenja ‘jedini te vrste’ ne odustaju od toga. Više je nego očigledno da njihovo tumačenje značenja reči monogenes ne dolazi iz grčkog jezika, nego iz njihovog predubeđenja da Isus nije jedinorodni Sin Božji.

Iz priloženog, moramo zaključiti da je JEDINORODNI SIN jedino ispravno tumačenje izraza MONOGENES HUIOS koji nalazimo u Bibliji.


Reč monogenes upotrebljeno tri puta za sina ili kćer jedinicu

Ova ista reč, monogenes, je upotrebljena u Jevađelju po Luki, pisanom oko 59-60 godine, koje je napisano pre Jevanđelja po Jovanu, pisanog negde između 85-90 godine. Jedino logično je za zaključiti da Jovan, koji je zasigurno čitao Jevanđelje po Luki, koji je bio grk, upotrebljava frazu monogenes huios za Isusa na isti način na koji je Luka upotrebio frazu monogenes huios.

Pogledajmo dakle, kako Luka upotrebljava reč monogenes ili frazu monogenes huios.

“Kad se približiše k vratima gradskim, i gle, iznošahu mrtvaca, jedinca sina (monogenes huios) matere njegove, i ona beše udovica i naroda iz grada mnogo iđaše s njom.” Luka 7:12

“Jer u njega beše jedinica kći (monogenes thygater) od dvanaest godina, i ona umiraše. A kad iđaše Isus, turkaše Ga narod.” Luka 8:42

“I gle, čovek iz naroda povika govoreći: Učitelju! Molim Ti se, pogledaj na sina mog, jer mi je jedinac (monogenes):” Luka 9:38

Da li možemo da protumačimo da su ova dva sina i jedna kći bili ‘jedini te vrste’, kao što neki naši teolozi tvrde da monogenes huios za Isusa znači ‘jedini te vrste” umesto “jedinorodni Sin”? Naravno da nikako ne možemo. Zapazimo da je u Luki 7:12 upotrebljena identična fraza, ne samo da je reč monogenes upotrebljena, nego monogenes huios – jedinorodni sin, sin jedinac.


Upotreba reči monogenes van Biblije

GRČKI KLASICI

“Takođe, zato što je ona jedino dete (monogenēs), boginja Hekata ne prima ništa manju čast …” Teogonija, Hesiod
“Treba da bude jedini sin (monogenes), da hrani dom svog Oca, jer tako će bogatstvo rasti u kući” Posao i Dani, Hesiod
“Maneros je bio jedinorodni (monogenēs) njihovog prvog kralja, koji je umro pre vremena.” Herod 2.79.3
“Megistias je poslao u sigurnost svog jedinorodnog (o monogenes, kao imenica) koji je bio u vojsci” Herod 7.221.1
“Evenor sa svojom ženom Leucipom, i oni su imali potomka, jedinorodnu (monogene) kćer, Kleitu” Kritija 113, Platon

HELENISTIČKI JEVREJSKI SPISI

“Den je imao jedno dete (monogenes pais), Usiju” Antiquiteti 2.181, Josif Flavije
“Jeftina ćerka, bila je jedinorodna (monogenes) i devica.” Antikviteti 2.263, Josif Flavije

U svim primerima, bilo u Bibliji, bilo van nje, uvek nalazimo da reč monogenes direktno vezana za rođenje, odnosno za odnos roditelja i direktnog potomka, a ne za jedinstvenost po nekom drugom kriterijumu.

 


Neka vas Gospod blagoslovi u proučavanje ove izuzetno važne teme.
==========================================
A sad da navedemo neke tekstove koji dokazuju suprotno:

Razlog zašto se engleski prevodioci radije služe terminima "the only begotten son" i sl., leži u činjenici da su se mnogi engleski prevodioci, često tradicionalistički, oslanjali na Vulgatu. Ali, ako čitaš prosečne komentare naćićeš brojne izjave tipa:

The term "only begotten" is a mistranslation of the Gr. word. The word does not come from the term meaning "beget" but instead has the idea of "the only beloved one." (John F. MacArthur, Jr., The MacArthur Study Bible, (Dallas: Word Publishing) 1997)

The translation “Only-begotten” for μονογενὴς is surprising in light of the present day move to abandon that terminology in favor of “one of a kind” or “unique.” (The Gospel of John, by F. F. Bruce. Grand Rapids: Eerdmans, 1983)

The "one and only Son" represents the Greek monogenes, which is derived from genos, which means "kind" or "species." It means "literally `one of a kind,' `only,' `unique' (unicus), not `only-begotten.' (The Expositors Bible Commentary)

Ovo je iz knjige Problems in Bible translation:

The translation “only begotten,” here and elsewhere, apparently originated with the early Fathers of the Catholic Church, and entered early English translations of the Bible under the influence of the Latin Vulgate, the official Bible of the Catholic Church. Accurately reflecting the Greek, various Old Latin manuscripts which antedate the Vulgate read “only” rather than “only begotten.” The idea that Christ “was born of the Father before all creation” appears first in the writings of Origen, about A.D. 230. Arius, nearly a century later, is the first to use gegennemenon, the correct Greek word for “begotten,” when speaking of Christ, and to affirm that He was “begotten of God before all ages”. This Greek word is never used in the Bible concerning the preincarnate Christ. The idea that Christ was “begotten” by the Father at some time in eternity past is altogether foreign to the Scriptures.

Kada sve ovo sagledamo, zajedno sa upotrebom ove reči u Bibliji (to jest, NZ-u), logično je da se zapitamo šta tačno znači reč "monogenes" (μονογενὴς)??

Ova reč dolazi od dve reči, μονος i γενος. μονος znači "jedini", dok γενος znači "vrsta, rod." Doslovno bi bilo "jedini te vrste", a masa stručnih literatura kaže, npr., “monogenes denotes uniqueness ("one of a kind”) rather than origin", “only one of a kind", ili "the translation should be one of the following: ‘unique,’ ‘precious,’ ‘only,’ ‘sole,’ ‘the only one of his kind,’ but not ‘only begotten’”, "monogenes means “only one of its category”", "monogenes literary “the only one of its kind,”  "It means "literally `one of a kind,' `only,' `unique' (unicus), not `only-begotten.'"


Sama reč jedinorodni ili jedinorođeni je ništa drugo do naš pogrešan prevod. Grčka reč monogenes doslovno znači jedini te vrste (the only one of its kind) a ne jedinorodni i slično. Ideja o jedinorođenom vraća nas u vreme čuvenog prevodioca latinske Vulgate, Jeronima, koji je koristio latinski termin unigenitus u svom prevodu da bi se suprotio Arijanskim tvrdnjama da Isus nije rođen, već stvoren.

Sama reč ili pridev monogenes, to jest μονογενὴς dolazi, kao što je pomenuto, od dve reči, μονος (jedini) i γενος (vrsta), i iz tog razloga μονογενὴς označava jedinstvenost (jedini te vrste) radije nego bilo koje poreklo.

Pošto je sama reč pridev a ne imenica, čini mi se da je apostol Jovan hteo da naglasi kvalitet imenice uz koju stoji taj pridev - kakva vrsta Sina je u pitanju u 1:18? Sin je jedini takav, jedini je te vrste, niko nije kao On. Ono što je zanimljivo jeste da u poslednje vreme stručnjaci i prevodioci prepoznaju da reč μονογενὴς nije u vezi sa glagolom gennao (roditi) nego sa glagolom ginomai, koji znači biti, postati.

Ne samo to. U Jevrejima 11:17 se upotrebljava ova reč, ali nam je jasno da Isak NIJE bio Avramov "jedinorođeni" sin.   Avram je imao još sinova, čak i pre Isaka, ali ako shvatimo da je ova reč označavala posebnost, unikatnost - onda svakako je Isak to bio.

Kada smo kod Jevrejima 11:17 koje govori o prinošenju Isaka i ove reči. Sama reč μονογενὴς se u LXX (Septuaginti) javlja u Gen 22, upravo u poglavlju koje govori o žrtvovanju Isaka. Ta reč samo reflektuje jevrejsku reč yahid koja se koristi za jedino ili posebno voljeno dete (npr., u Sudijama 11:34 Jeftajeva ćerka je bila yahid). U LXX se ova jevrejska reč yahid prevodi grčkom rečju monogenes. Međutim, yahid nikada ne znači "prvi rođen" i bilo šta slično. Jevrejska reč yahid je takođe pridev, ali ovaj pridev NE dolazi iz istog korena kao i grčki ekvivalent monogenes, već dolazi iz korena yahad koji znači "biti jedinstven, biti radostan."

Meni sve ovo nedvosmisleno ukazuje da je Isus ipak bio božanske prirode.

ne treba prevideti činjenicu da je reč "monogenes" u 1:18 u nominativu, kao i imenica "Bog," pa ne čudi što neki prevodi kažu "jedinorodni, Bog" i slično, kao da je reč o jednoj osobi koja je "monogenes" i "Bog" u isto vreme.

Takođe, ne treba prevideti činjenicu da je reč "monogenes" u 1:18 u nominativu, kao i imenica "Bog," pa ne čudi što neki prevodi kažu "jedinorodni, Bog" i slično, kao da je reč o jednoj osobi koja je "monogenes" i "Bog" u isto vreme.
 

 

Calendar
«  December 2022  »
SuMoTuWeThFrSa
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Site friends
  • Create your own site


  • Copyright MyCorp © 2022
    Free website builderuCoz