Friday
2024-02-23
6:27 AM
Welcome Guest
RSS
 
My site
Main Registration Login
STARI I NOVI ZAVET (ZAKON) »
Site menu

Our poll
Rate my site
Total of answers: 59

Statistics

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

Login form

CRKVA I SEKTE - Zoran Jovanović

(4) STARI I NOVI ZAVET (ZAKON)

 

 

U istoriji ljudskog roda razlikuju se tri Božija zakona; i to: najstariji, stari, i novi ili poslednji.

Najstariji ili prirodni zakon Božiji nije bio pisan. On je upečaćen u ljudska srca i savesti kao što to i kaže ap. Pavle o neznabošcima (Rim. 2.14-15). Ovaj nepisani zakon je opšti za svo potomstvo Adamovo, i prenošen je usmeno sa generacije na generaciju. Ali vremenom, zbog neprestanog uticaja satane, i zbog ljudske izopačenosti, ovaj zakon je polako iščezavao iz ljudskih srca. Stoga je Bog preko Mojsija , oko 15 vekova pre Hrista, predao Izrailju pisani zakon - Starozavetni Zakon Božiji. Ovaj zakon je napisan na dve kamene tablice i sadržao je 10 zapovesti. Na prvoj kamenoj tablici bile su napisane četiri zapovesti koje uređuju ljudske odnose prema Bogu; a na drugoj šest zapovesti koje uređuju naše odnose prema čoveku.

Ni jedan od ova dva zakona nije mogao da spase ljudski rod od tri glavna zla: satane, greha i smrti. Oni su bili samo pripremni zakoni za Novi ili Poslednji zakon Božiji koji je objavljen preko Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg. Novi Zakon (Zavet) se još zove i Unutrašnji zakon Božiji (Rim. 7.22), jer se odnosi na najunutrašnjije motive svih naših spoljašnjih delatnosti, i on je jedini spasavajući Božanski zakon. Za razliku od njega, Starozavetni Božiji zakon bio je polovičan i " nesavršen " (Jev. 8.7). On je ukazivao ljudima šta je zlo, greh i šta ne treba činiti, ali nije upućivao na to šta je dobro, vrlina i šta treba činiti. Drugim rečima, Starozavetni zakon je imao zadatak samo da konstatuje zlo, ali nije imao snage ni sredstva da ga izleči.

Naravno, ovo je sve bilo predviđeno Božijom promišlju, još pre stvaranja sveta, s ciljem da Nebeski lekar, Sin Božiji, siđe među ljude u obličju čoveka, i donese novi zakon i sredstva za ozdravljenje i spasenje obolelog čovečanstva (molitva, evharistija, post i ostale sv. tajne).

Srž Novozavetnog ili Unutrašnjeg zakona Božijeg može se izložiti u obliku devet blaženstava (Mt. 5.3-12), i dve najveće zapovesti (Mt. 22.34-39). Suština i cilj Hristovog zakona je: Ljubav - Ljubav prema Bogu, i prema svim ljudima. Gospod je rekao da: " O ovim dvema zapovestima visi ceo zakon (Stari) i Proroci " (Mt. 22.40), i da " od ovih nema veće zapovesti " (Mk. 12.31).

Znači, ljubav prema Bogu, i prema bližnjemu usavršava ceo Stari Zakon, kao što to i ap. Pavle kaže: " ... jer koji ljubi drugoga ispunio je Zakon (Stari). Jer ono: ne čini preljubu, ne ubi, ne ukradi, ne svedoči lažno, ne poželi i bilo koja druga zapovest, ispunjava se u ovoj reči: Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Ljubav ne čini zla bližnjemu; ljubav je, dakle, punoća (ispunjenje) zakona " (Rim. 13.8-10).

Drugim rečima: Ljubav je iznad svih zapovesti i zabrana jer ona obuzdava više nego što se traži, i čini više nego što se očekuje (Gal. 5.14). Ljubav je početak i kraj svih vrlina, temelj i vrh, izvor i mati svih dobara, carica svih vrlina, jer je Ona - Bog (1Jn. 4.7-8).

Što se tiče Starozavetnog zakona, njegovog autoriteta danas, sam Gospod Isus Hristos kaže: " Zakon (Stari) i Proroci su do Jovana (Preteče); od tada se Carstvo Božije blagovesti " (Lk. 16.16); a apostol: " Zakon se dade preko Mojsija, a blagodat i istina postade kroz Isusa Hrista " (Jn. 1.17).

Gospod je Starozavetni zakon najčešće nazivao zakon Mojsijev, Proroci i Psalmi (Lk. 2.22 ; 24.44 ; Jn. 5.45-47 ; 7.19,23), a kada bi se obraćao jevrejskim sveštenicima oslovljavao ga je " u zakonu vašem " (Jn. 8.17 ; 10.34 ; 15.25). To naravno ne znači da Starozavetni zakon, koji je dat samo Jevrejima, nije od Boga, već da je Bog, preko Sina Svoga, podario celom čovečanstvu ono šta je najsvetije - Ljubav, to jest Sebe; jer Bog je Ljubav (1Jn. 4.7-8).

Na prvom apostolskom saboru u Jerusalimu apostoli su oslobodili neznabošce (svi narodi, osim Jevreja) starozavetnih stega (svih Jevrejskih obreda i praznika, uključujući i subotu) (D. ap. 15.5-29).

Apostoli o Starom Zakonu kažu i sledeće: "... Zakon nam bi vaspitač za Hrista, ... , više nismo pod vaspitačem " (Gal. 3.23-25); " Hristis je svršetak zakona ... " (Rim. 10.4 ); " ... evo idem da učinim volju Tvoju, Bože. Ukida prvo, da postavi drugo " (Jev. 10.9); " staro prođe, gle, sve novo postade " (2Kor. 5.17); " Kad je slavno ono što prestaje, mnogo će više biti u slavi ono što ostaje " (2Kor. 3.11); " a kad veli: Nov Zavet, prvi je učinio zastarelim; a ono što zastareva i stari blizu je iščeznuća " (Jev. 8.13); " Kad se promeni sveštenstvo, mora se i zakon promeniti " (Jev. 7.12); " ... jer da je onaj prvi bez mane bio, ne bi se drugome tražilo mesta " (Jev. 8.7); " zakon je imao samo senku budućih dobara, a ne sam lik stvari ..." (Jev. 10.1).

Ostavljamo svakome da sam donese zaključak. Stav Pravoslavne Crkve je sasvim jasan - za pravoslavne hrišćane, osim dekaloga (deset Božijih zapovesti), sve ostale starozavetne zapovesti su neobavezujuće.

A što se tiče onih koji bi i dalje da služe starozavetnim stegama, evo nekoliko poruka iz Sv. Pisma: "... ako pravednost kroz zakon biva, onda Hristos uzalud umre " (Gal. 2.21); " Odvojiste se od Hrista, vi koji sebe zakonom opravdavate, i od blagodeti otpadoste " (Gal. 5.4); " jer se delima zakona ni jedno telo neće opravdati pred Njim " (Rim. 3.20); " Jer da je dat zakon koji može oživljavati, zaista bi od zakona bila pravednost " (Gal. 3.21).

Na kraju, radi potpunijeg uvida u ovu materiju pogledati redom i sledeće citate iz Starog i Novog Zaveta:

(Isa. 42.6-10 ; 43.18-19 ; 49.8-9 ; 59.20-21),(Jerem. 31.31-33 ; 32.39-40),(Pl. Jer. 2.6),(Jez. 34.24-25 ; 36.26-27 ; 37.24,26),(Amos. 5.21 ; Osije. 2.11-21; Zah. 11.7-16 ; Mal. 2.2-3),(Kol. 2.16-17 ; Lk. 16. 16 ; Jn. 1.17),(Rim. 3.20-22,28,31 ; 4.13-15 ; 5.1-2,20-21 ; 6.14-15 ; 7.1-8,14,21-25 ; 8.1-15 ; 10.4-10 ; 13.7-10),(1Kor. 9.20-21 ; 2Kor. 3.2-14 ; 5.17 ),(Gal. 2.16-21 ; 3.2,5,10-13,17-25 ; 4.4-11; 5.4-5,14-18), (Jev. 7.11-28 ; 8.6-13 ; 9.15-16 ; 10.1-9),(Jak. 1.25),(1Jn. 1.4-10 ; 3.11,21-24 ; 4.21 ; 5.1-5),(2Jn. 4-6), (D. ap. 13.39 ; 15. 5-29 ; 21.28).

Calendar
«  February 2024  »
SuMoTuWeThFrSa
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829

Site friends
  • Create your own site


  • Copyright MyCorp © 2024
    Free website builderuCoz