Thursday
2022-12-01
11:10 AM
Welcome Guest
RSS
 
My site
Main Registration Login
Jahve ili Jehova ili ... »
Site menu

Our poll
Rate my site
Total of answers: 58

Statistics

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

Login form

Jahve ili Jehova ili...


Poznato je da Božje ime u Starom zavetu čini tetragram JHVH. Ali nije jasno tumačenje izgovora tog imena! Poznato je da ga Jehovini svedoci nazivaju Jehova, a svi ostali uglavnom Jahve. Ko je u pravu?

Neki misle da bi Jevreji bili najkompetentniji da odgovore na ovo pitanje, jer se Bog njima objavio pod tim imenom i u njihovom pismu On je, transliterovano, JHVH.

Znam da će Jehovini svedoci tvrditi da je najpravilniji izgovor Jehova, samo ne znam imaju li argumente ili im je to nekako "objavljeno''?

Pri kraju patmoske 'Apokalipse', veličanstvene Hristove objave koja slikovitim jezikom prikazuje završne dogadjaje posletka, nalazimo upozorenje: "Svedočim svakom ko sluša proročke reči ove knjige: ako im ko dometne nešto, na toga će Bog navaliti zla napisana u ovoj knjizi." (Otk.22:18). Oni koji smatraju da se do Istine može doći samo slušanjem i čitanjem biblijske reči neće sebi priznati da su oni prvi ti koji po svom ljudskom nahodjenju, mnogo toga domeću Božijoj reči. Tako su (JS) u svome modernizovanom engleskom prevodu Novog zaveta (na kome su njihovi stručnjaci počeli da rade još od 1950. god.), prevodu koji oni zovu New World Translation, Božije ime 'Jehova' ubacili 237 puta. Medjutim u sačuvanim brojnim kodeksima, manuskriptima i fragmentima Novog zaveta nigde ne susrećemo zapisano ime 'Jehova'.

Raselovi svedoci koji osudjuju i odbacuju idolatriju vezanu za tradiciju, kultne svetkovine i relikvije, i sami nisu imuni na nju: obožavaju svoju organizaciju, nekadašnje njene lidere i svoje 'rukovodeće telo' u Bruklinu, čije izmišljotine i ljudska tumačenja prihvataju kao 'Božiju reč'. Umesto da obožavaju Živog Boga Raselovi svedoci se ropski i nekritički klanjaju proizvoljnostima koje plasira njihovo bruklinsko 'rukovodeće telo'.

Pogrešan pristup svetosti i nerazumevanje Druge Zapovesti date preko Mojsija (u kojoj se poziva da se ne zloupotrebljava Božije ime), u starom Izraelu dovelo je do toga da se gotovo potpuno isključi Božije ime, odnosno da se supstituciono piše i izgovara. U starim rukopisima Septuaginte, grčkog prevoda hebrejskih spisa za potrebe aleksandrijskih Jevreja, Božije ime se ispisivalo feničanskom ortografijom. U novozavetnim apografima i manuskriptima Božije ime, Četveroslovlje, ime koje je dobilo karakter ideograma, pisano je i prevođeno pronominalno: kao Kirios ('Gospod'). 'Jehovini svedoci' dali su sebi pravo da gotovo svugde gde u novozavetnim tekstovima stoji 'Kirios', a dati termin se vezuje za Boga Oca, u svome manipulativnom prevodu 'Novi svet', ubace ime 'Jehova'.

Pitam se da li su Raselovi svedoci, proizvoljno izmućkali da 'Jehova' znači 'on prouzrokuje da postaje'? Izgleda da nisu. To je tumačenje srednjovekovnog jevrejskog rabina Rašija, koji je ako se ne varam izraz ''ehje ašer ehje'' preveo kao ''biću što ću biti''. Božansko ime piše se sa četiri hebrejska slova:
 

יהוה

 

Smatra se da je to ime uzročni oblik hebrejskog glagola hawah (''postati'') te stoga znači ''On prouzročuje da postaje''. Drugačije rečeno, Jahve mudro prouzročuje da On lično postaje sve ono što je potrebno kako bi izvršio svoje namere. On postaje Stvoritelj, Sudija, Spasitelj, Podrzavatelj života itd. Osim toga hebrejski glagol ima gramatiški oblik koji označava radnju u procesu ispunjavanja. To znači da Jahve još uvek prouzročuje da osobno postaje ispunjavatelj svojih obećanja, jer On je živi Bog.

 

Stvarno značenje imena Jahve dato je u Knjizi Izlaska - Ehje ašer ehje - ''Ja sam (Onaj) Koji Jesam.'' Dakle, značenje Božijeg imena ukazuje na Boga kao na večno Jestestvo, večno Postojanje, na Stvarnost Koja je Bila, Koja Jeste i Koja će Biti, na Gospodstvo koje je Početak i Svršetak, Ishodište i Utočište svemu.

Raselovi svedoci duboko su ubeđeni da Boga proslavljaju i veličaju tako što Njegovo ime, poput kakve hindu-mantre, neprestano izgovaraju. Gde god se u Bibliji pominje termin 'ime' (hebr.: šem), oni to bukvalno tumače, ne shvatajući da je 'ime' vrlo često i simbol za Božiji Zakon Ljubavi, Zakon Života, Zakon Pravednosti. Kada npr. Isus u molitvi zajedništva iznosi "Neka se sveti Ime Tvoje", On time prevashodno misli na Očev Zakon: Ime Božije, Zakon Božiji se sveti i proslavlja tako što se ostvaruje, tako što se sve preduzima sa svešću da ono što učinimo bližnjemu učinili smo i Hristu. U Svojoj prvosvešteničkoj molitvi na poslednjoj večeri Gospod ukazuje: "Objavio sam Ime Tvoje onim ljudima koje si mi dao od sveta." (Jovan, 17:6) Hrist je taj koji je Božiji Zakon objavio i produbio njegovo razumevanje.

Duh Života preko proroka Joela ukazuje: "Svi koji prizivaju Ime Jehovino biće spašeni." - Mi prizivamo u svoj život Jehovino Ime, Jehovin Zakon, tako što prihvatamo Zapovesti Života, tako što ih ostvarujemo, tako što druge podstičemo na zakonito, sveto življenje. Gospod Ljubavi jasno ukazuje da oni koji Ga samo na rečima prizivaju a ne ostvaruju Njegove Zapovesti, ne prizivaju Ga u svoj život, ne mogu imati udela u slavnom zajedništvu sa Njim: "Neće svi koji Mi govore 'Gospode, Gospode' ući u Carstvo Nebesko, nego oni koji izvršavaju volju Oca Mojega Koji je na Nebu." - U prahrišćanstvu sve je rađeno u Ime Isusa Hrista: od isceljivanja, do okupljanja i krštavanja.  Poznato je da su Raselovi svedoci i od svetog krštenja napravili cirkus, 'krštavajući' svoje zavedene aspirante u kupaćim gaćama i to ne u Isusovo Ime, već u ime Oca, Sina i Duhom vodjene organizacije!

Odbijajući za sebe naziv 'raseliti', te na izvestan način pokušavajući da se distanciraju od problematičnog Rasela, 'ozbiljni istraživači Biblije' (nastali 1913. godine fuzijom Raselovih pristalica i društva 'Narodnih propovednika'), prozvali su se 26. jula 1931. godine na međunarodnom sastanku održanom u Kolumbusu (Ohajo, USA) 'Jehovini svedoci'. U biblijskim tekstovima, Božiji služitelji, proroci i apostoli, nazivaju se često i 'svedocima'. U svojoj nadmenosti Raselovi sledbenici, zamišljavaju da takva odredba i njima odgovara, da se mnogi afirmativni biblijski ukazi zapravo na 'njih' odnose.

Za apostole i Božije ljude se kaže da su svedoci jer je kroz njih živo delao Duh Istine i Duh proroštva, jer su sledeći Hrista i Božiji Zakon bili očevidci Hristove slave i Božijih čudesa, jer su uzeli udela u delima koja su proslavljivala Božiji Zakon i Boga Stvoritelja. Božiji svedok je onaj koji trpi kao pravednik. Kako može biti Jehovin svedok ko ne priznaje da se Gospod može videti očima unutarnjeg čoveka? Iako se u biblijskim spisima na mnoga mesta ukazuje kako su pravednici razgovarali sa Bogom i gledali Ga licem u lice, iako Isus u Besedi na Gori kaže da će čisti srcem gledati Boga (Matej, 22:4), Raselovi sledbenici ipak svedoče da je Bog 'nevidljiv'. Dakako da je Bog kao sveti, sušti Duh nevidljiv, dakako da Je za čovekovo oko nevidljiv. Sve što ne razumeju Raselovi svedoci proglašavaju 'nevidljivim' i 'simboličkim'. Pa tako pored 'nevidljivog Boga' imaju i 'nevidljiv' Hristov Dolazak...


 

Kako je došlo do Jehove?

Izgovor Jehova je u upotrebi od 16. veka kad ga protestanti uvode u igru. Razlog zašto su ga tako preveli je jednostavan, tako je pisalo u starim biblijskim rukopisima. Jedino što su Jevreji koji su dodavali te samoglasnike ispod ili iznad reči JHVH znali da su to samoglasnici od ADONAJ ili ELOHIM koje su onda čitali umesto JHVH, dok protestantska ekipa nije to shvatala ili se pravila nezrela pa ih primenila na JHVH i nasta Jehovah.

Koji je onda pravi izgovor?

http://www.iouo-god.net/

http://jesus-messiah.com/html/yaho-meaning.html

http://www.yhwh.com/godsrealname.htm

http://www.yhwh.com/index4.htm

http://ad2004.com/prophecytruths/Art...vineNameNT.pdf

http://www.forum.hr/showthread.php?t=61400

"Ne izgovori imena gospodina Boga svoga uzalud." Ta se zapovest spravom ozbiljno uzima u Jevrejstvu, ali oni su otišli dalje od toga, te su zuzeli stav da se tetragram uopšte ne izgovara. Mesto toga postoji mnoštvo zaobilaznih izraza koje upotrebljavaju: Adonai - Gospod, Stvoritelj, Tvorac, Večni... Međutim, primetimo da dotična zapovest ne zabranjuje izgovaranje toga imena nego Njegovu nedoličnu primenu. 


Jedino mesto gde se YHVH predstavlja u Bibliji je kada iz grma govori Mojsiju. Predstavlja se rečima: ''Ja sam koji jesam'', na hebrejskom ehje ašer ehje.

Koliko znam, JS priznaju da ne znaju točno kako se izgovara Božje ime. Pretpostavljaju da je to Jehova. Verojatno je pogrešno. Prilično bi me nerviralo da me neko ili neki uporno krivo nazivaju. I Isus je rekao "Oče" pa zašto to ne odgovara Jehovinim svedocima.

 

Božje ime — njegovo značenje i izgovor iz pera nekog ''Jehovinog svedoka''

Jedan biblijski pisac je upitao: „Tko uhvati vjetar u šake svoje? Tko sabra vode u plašt svoj? Tko postavi krajeve zemaljske? Kako se zove i kako mu se zove sin? Znaš li?" (Priče Salamunove 30:4, ST). Kako naći koje je Božje ime? To je veoma važno pitanje. Božja dela stvaranja snažan su dokaz da Bog mora postojati, no ne kazuju nam njegovo ime (Rimljanima 1:20). U stvari, Božje ime nikada ne bi znali izuzev ako nam ga Stvoritelj sam ne bi rekao. I on je to učinio putem vlastite knjige, svete Biblije. Prilikom jedne slave, Bog je izjavio svoje ime, ponavljajući ga Mojsiju. Mojsije je napisao izvještaj koji se u Bibliji sačuvao do naših dana (2. Mojsijeva 34:5). Bog je čak napisao svoje ime vlastitim „prstom". Kada je davao Mojsiju ono što mi danas nazivamo Deset zapovesti, Bog ga je tada na čudesan način ispisao. Izvještaj glasi: „Kad (Bog) završi razgovor s njim na brdu Sinaju, dade Mojsiju dvije ploče Svjedočanstva, ploče kamene, i ispisane prstom Božjim" (2. Mojsijeva 31:18, NS). Božje ime pojavljuje se osam puta u prvobitnim Deset zapovestima (2. Mojsijeva 20:1-17). Tako je otkrio Bog vlastito ime dvostruko, glasom i pismeno. Dakle, koje je to ime? U hebrejskom jeziku piše se יהוה. Ta četiri slova nazivaju se tetragramaton i čitaju se na hebrejskom jeziku s desna na levo. U mnogim savremenim jezicima mogu se prikazati ovako: JHWH ili JHVH. Božje ime prikazano sa ta četiri suglasnika, pojavljuje se gotovo 7 000 puta u originalnom Starom zavetu ili Hebrejskim spisima. Ime je oblik hebrejskog glagola havá (הוה) što znači „postaje", a stvarno značenje mu je ''on prouzrokuje da postaje". Tako, Božje ime označava Boga kao onoga koji sigurno ispunjava svoja obećanja i nepogrešivo ostvaruje svoje namere. Samo istiniti Bog može nositi tako značajno ime. Dva su u prevodu samo titule (''Gospodin'' i ''Večni'') kao nadomesci Božjem imenu. No, u dva preostala, Jahve ili Jehova, možeš prepoznati četiri slova Božjeg imena. Međutim izgovor je drugačiji. Zašto?


Kako se izgovara Božje ime?

Istina je, nitko ne zna sigurno kako se Božje ime prvobitno izgovaralo. A zašto ne? Prvi jezik, koji se upotrijebio u pisanju Biblije bio je hebrejski i kada se njime pisalo, pisci su pisali samo suglasnike — ne i samoglasnike. Kada su nadahnuti pisci ispisivali Božje ime, prirodno je da su jednako činili, pisali su samo suglasnike. Dok je starohebrejski bio svakodnevni govorni jezik, izražavanje nije bio problem. Izraelcima bio je izgovor imena Božjeg blizak i kada bi ga vidjeli napisanog umetnuli bi samoglasnike u izgovoru bez razmišljanja (upravo kao što bismo učinili to mi kada naiđemo na kratice itd. ili npr.). Dvije stvari dovele su do promjene te situacije. Prva, praznovjerna ideja koja se pojavila među Židovima da je pogrešno glasno izgovarati božansko ime. Zatim su došli do toga da su kod čitanja Biblije naišavši na ime čitali hebrejsku riječ adonáj („suvereni gospodin"). Nadalje, kako je vrijeme prolazilo, starohebrejskim se prestalo govoriti u svakodnevnom govoru, te se tako prvobitan hebrejski izgovor Božjeg imena konačno zaboravio. Da bi osigurali izgovor hebrejskog jezika, kako se u cijelosti ne bi izgubio, židovski znanstvenici druge polovice prvog milenija naše ere izmislili su sistem tačaka koje su predstavljale izgubljene samoglasnike te ih metnuli oko suglasnika u hebrejske Biblije. Tako su i samoglasnici i suglasnici bili napisani, a time je sačuvan i izgovor, kakav je bio u to vreme. Kada bi se u tekstu došlo do Božjeg imena, umjesto da se stave valjani znakovi za samoglasnike između tetragramatona, u većini slučajeva oni bi stavili druge znakove za samoglasnike kako bi podsetili čitatelja da kaže adonáj. Odatle proizlazi sricanje Iehouah i konačno se prihvatio izgovor Jehova, za božansko ime u engleskom. Time su se zadržali temeljni elementi za Božje ime iz originalnog hebrejskog jezika.


Koji ćeš izgovor koristiti?

No, odakle se pojavio izgovor Jahve? To su oblici koje su predložili savremeni bibličari pokušavajući izvesti poreklo prvobitnog izgovora Božjeg imena. Neki — iako ne svi — misle da su Izraelci pre Isusova vremena verovatno izgovarali Božje ime Jahve. No, niko ne može biti siguran. Možda su izgovarali tako, a možda i ne. Usprkos tome mnogi daju prednost izgovoru Jehova. Zašto? Zato jer oblik Jahve nije tako raširen i poznat. Ne bi li ipak bilo bolje koristiti oblik koji izgleda bližim originalnom izgovoru? Ne sasvim, jer to nije običaj u vezi biblijskih imena. Uzmimo najistaknutiji primer razmatrajući ime Isus. Znaš li kako se Isusova obitelj i kako su mu se prijatelji obraćali u svakodnevnom razgovoru dok je odrastao u Nazaretu? Istina, nijedan čovek to ne zna sa sigurnošću, iako je moglo biti kao Ješua (ili možda Jehošua). Jamačno nije bilo Isus. No, kada su pisali o njegovom životu na grčkom jeziku, nadahnuti pisci nisu pokušavali zadržati originalni hebrejski izgovor. Radije su ime izrazili grčki, Iēsús. Danas se prevodi drugačije, u skladu s jezikom na kojem se čita Biblija. Španski čitaoci susreću se s Jesús (što se izgovara Hesús). Italijani pišu Gesù (izgovara se Ðezu). I Nemci pišu Jesus (a izgovaraju Jezus). Moramo li prestati upotrebljavati Isusovo ime jer većina nas, ili čak niko, ne zna njegov izvorni izgovor? Niti prevodioci to ne predlažu. Mi želimo koristiti to ime jer označava ljubljenog Božjeg sina, Isusa Hrista, koji je za nas dao svoju životovažnu krv. Bi li pokazali poštovanje Isusu ako bi odbili spominjati njegovo ime u Bibliji i nadomestili ga nekakvom titulom, poput „Učitelj" ili „Posrednik"? Naravno da ne! Mi se možemo obratiti Isusu kada koristimo njegovo ime na način uobičajenog izgovora našeg jezika. Slični komentari mogli bi se dati obzirom na sva imena koja čitamo u Bibliji. Izgovaramo ih na vlastitom jeziku i ne pokušavamo oponašati njihov originalni izgovor. Tako kažemo „Jeremija" a ne Jirmejáhu. Slično tome kažemo Izaija, iako je taj prorok u svoje doba bio poznat nešto kao Ješajáhu. Bibličari koji poznaju originalni izgovor tih imena koriste moderan izgovor, a ne drevni, kada o njima govore. Tako je i s imenom Jehova. Iako savremeni izgovor Jehova možda nije sasvim jednak originalu, to ne umanjuje njegovo značenje. Ono označava Stvoritelja, živog Boga, Svevišnjeg kome je Isus rekao: „Oče naš koji si na nebesima sveti se ime tvoje" (Matej 6:9, ST).


Ono ne može biti nadomešteno

Dok mnogi prevodioci favorizuju izgovor Jahve, Novi svet prevod, a i mnogi drugi i dalje koriste oblik Jehova jer je ljudima bliži već stolećima. Osim toga, on čuva, jednako kao i drugi oblici četiri slova tetragramatona JHWH ili JHVH. Već ranije je nemački profesor Gustav Friedrich Oehler doneo sličnu odluku iz gotovo jednakog razloga. On razmatra različite izgovore i zaključuje: „Od sada ću upotrebljavati reč Jehova jer je činjenica da se to ime odomaćilo u našem rečniku i ne može se nadomestiti" (Theologie des Alten Testaments [Teologija Starog zaveta], drugo izdanje, objavljeno 1882, str. 143). Slično tome, u svojoj Grammaire de l’hébreu biblique (Gramatika biblijskog hebrejskog jezika), u fusnoti na 49. str. jezuitski bibličar Paul Joüon navodi: „U našim prevodima umesto (hipotetskog) oblika Yahweh, upotrebili smo ime Jéhovah ..., što je konvencionalni (dogovoreni) književni oblik u francuskom jeziku" (izdanje 1923). Biblijski prevodioci u mnogim drugim jezicima koriste slične oblike. Je li stoga pogrešno upotrebiti formu kao što je Jahve? Nije pogrešno. Verovatno se oblik Jehova prima s bržim odazivom od čitalaca jer je on „uvrežen" u većini jezika. Važna stvar je da to ime upotrebljavamo i objavljujemo drugima. „Hvalite Jehovu, glasite ime njegovo, javljajte po narodima dela njegova, spomenite veličinu imena njegova" (Izaija 12:4, BA).

Između ostaloga Isus je znao pravilan izgovor Božjeg imena, te je svoje učenike i ostale ljude učio o njemu i njegovom izgovoru. Ivan 17:6,26 - ''Objavio sam tvoje ime ljudima koje si mi dao iz svijeta...I obznanio sam im tvoje ime i obznanjivat ću ga... ''


Razni naučnici imaju različite ideje o tome kako se izvorno izgovaralo ime JHVH:

U knjizi Tajanstveno ime Y.H.W.H., na 74. str., dr. M. Reisel kaže da je „vokalizacija tetragramatona morala biti YeHuaH ili YaHuaH". Kanonik D. D. Williams sa Kembridža drži da „dokazi ne samo pokazuju, nego gotovo dokazuju da Jahweh nije tačan izgovor tetragramatona ... Ono se verojatno izgovaralo JAHÔH" (Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft, Znanstveni časopis o Starom zavjetu, 1936, svezak 54, stranica 269).

U glosaru (rečniku na kraju knjige) francuskog Revised Segond Version, na 9. stranici dat je sledeći komentar: „Izgovor Yahvé upotrebljen u nekim novijim prevodima temelji se na nekoliko drevnih svedoka, no oni nisu uverljivi. Ako bi neko uzeo u obzir lična imena, koja uključuju božansko ime, kao hebrejsko ime proroka Ilije (Elijahou) izgovor bi mogao biti Yaho ili Yahou." Godine 1749. nemački bibličar Teller izrekao je nekoliko različitih izgovora Božjeg imena kako sledi: „Diodor sa Sicilije, Makrobije, Klement Aleksandrinac, Sveti Jeronim i Origen pisali su Jao; Samarićani, Epifanije, Teodoret, Jahve ili Jave; Ludwig Cappel čitao je Javoh; Druzije Jahve; Hottinger, Jehva; Mercerus, Jehovah; Castellio, Jovah; te le Clerc, Jawoh ili Javoh." Iz ovog je vidljivo da prvobitan izgovor Božjeg imena nije više poznat.''

 

Zakljucak

 

Kako se Bog zove?

Čuli ste za tetragramaton? Znače vam nešto 4 slova JHVH? Čitali ste Bibliju? Crkvenim povesničarima do sada je to značilo da se Božje ime izgovara Jahve. Čini se da ipak nisu pogodili. Starohrišćanski izgovor i pisanje Božjeg imena "Jahve" možda nije najispravniji, proizlazi iz istraživanja nemačkog evangeličkog crkvenog povesničara koji je proučavao izvore i istraživao nastanak toga imena.

Naime, univerzalno izgovaranje Isusovog, Marijinog, Petrovog, Mojsijevog ili bilo kojeg drugog imena koje se nalazi u Bibliji zbog različitosti između originalnog hebrejskog i grčkog jezika i savremenih jezika koje danas koriste vernici nije moguće.

Jednako je i s Božjim imenom Jahve ili Jehova koje se u različitim jezicima različito piše i izgovara. Pa ipak povesničare je zanimalo kako bi bilo najispravnije. Već duže preferirali su oblik Božjeg imena Jahve, no je li to i najtačnije?

U hebrejskom pismu do ranog srednjeg vijeka nisu postojali samoglasnici, pa se i ime pisalo JHVH bez pripadajućih samoglasnika, podsetio je profesor Wolfram Kinzig, crkveni povjesničar na Evangeličkom teološkom fakultetu Sveučilišta u Bonnu.
 
Božje ime u Starom zavetu sastoji se od suglasnika Jod-He-Vav-He. "Iz redosleda suglasnika ne proizlazi način na koji se taj takozvani tetragram izgovara", pojasnio je Kinzig.

Korištenje imena "Jahve" uprkos tome nije pogrešno iz hrišćanske perspektive. "Samo moramo biti svesni činjenice da ne znamo točno kako se to ime izgovara", tvrdi Kinzig.

Crkveni povesničari do sada su vjerovali da su u stanju rekonstruirati izgovor "Jahve" iz grčkih i latinskih prepisa starohrišćanskih teologa. Grčka verzija tetragrama u obrađenim rukopisima nije međutim jedinstvena, smatra Kinzig. Ni kod starohrišćanskih teologa nije bilo jasno kako se piše Božje ime. Nije postojalo jedinstveno pravilo ni u pisanju ni u izgovoru četiriju slova o kojima je reč, dodao je.

Originalni hebrejski tekst Starog zaveta nije bio vokaliziran. U to vreme je "tetragrammaton" YHWH smatran za nešto veoma sveto. Umesto da se to izgovori, korišćena je zamena - "Adonaj" (adonay = Moj Gospod). Dokazano je da Izraelci nisu nikada govorili, ili upotrebljavali reč "Jehova", već isključivo "Jahve" (Yahweh).


U nekim prevodima Svetog pisma, koji žele naglasiti ovo pitanje, tj. gde u izvornom tekstu stoje slova "JHWH", zamenjeno je sa rečju "GOSPOD", i to s velikim slovima, kako bi čitalac znao da na tom mestu stoji "JHWH". Da je odluka pala baš na "GOSPOD", a ne na "Jahve" postoje dva dobra razloga:


1. Božje ime "JHWH" izgovarano je kao "Jahve", ali ni to nije sigurno da je tako, jer prema mnogim naučnicima izgovor je mogao glasiti "Jahvo", i ovo je samo jedan indirektno zaključen oblik imena i nije dovoljan za utvrđivanje njegovog pravilnog izgovora. Činjenica je da mi danas ne možemo sa sigurnošću utvrditi kako se ova reč pravilno izgovara.


2. Već u grčkom prevodu Starog zaveta, Septuaginti (nastaloj u 3. veku n.e. u Aleksandriji) "JHWH" je preveden sa "Kyrios" (=Gospod). A takođe i u Novom zavetu, gde se navode mesta iz Starog zaveta, stoji "Gospod" umesto "JHWH".


Ove teškoće oko poznavanja pravilnog izgovora četiri hebrejska slova "JHWH" priznaje i samo "Udruženje Novog sveta", dakle sami JS! Oni u svojoj "Rajskoj knjizi" (43,23), kažu: "Slično je s Božjim imenom. Nepoznat je tačan izgovor, iako neki naučnici smatraju pravilnim Jahve." Tako, graditi neku veru na nečemu što je možda-možda, nije baš mnogo pametno, a to upravo radi organizacija JS. Zar vas ne brine činjenica, da možda Boga zovete pogrešnim imenom?


Više je nego jasno da "Jehova" nije ime, već "derivat" tetragramatona "YHWH". Neki misle da Isus i njegovi apostoli nisu nikada rekli ni "Jehova", ni "Jahve", već "GOSPOD". Ali, ostavimo ta nagađanja oko imena po strani, jer možemo napraviti istu grešku kao i Izraelci: da dajemo čast imenu (slovima) a ne samom Bogu.

Bog se kroz istoriju čoveku - Izraelu - otkrivao preko svojih IMENA. Svako ime Božje je otkrivalo KO stoji iza tog imena. Za Izraelce je ime bilo vrlo važno, jer je ono označavalo karakternu osobinu koju ima, ili nosi dotična osoba. Dakle, ljudima se Bog u Svetom pismu otkrivao kroz mnoga svoja "imena", otkrivajući na taj način KO je On, i KAKAV je On. Na primer, u 1. Mojsijevoj 14:17-24 (mnogo pre Mojsija) On se otkrio Abramu kao "El Elyon", odnosno kao "Uzvišeni Bog". Nakon toga, kada je Bog promenio ime Abramu u Abraham, i Sari u Sarah, on se tada Abrahamu otkrio kao "El Shaddai", "Svemogući Bog" (1. Mojsijeva 17:1). Ovo je veoma važno znati, jer je do tada Abram poznavao Boga kao "Uzvišenog", ali ne i kao "Svemogućega Boga" koji može staru nerotkinju blagosloviti i učiniti je majkom, a nemoćnog i starog čoveka, Abrahama, ocem.


Kasnije, kao što znamo, na pitanje Mojsija šta reći Izraelcima KO ga šalje k njima (2. Moj. 3:13-14), Bog se objavio kao "Jahve" (Yahweh) - "Ja sam onaj što JESTE", što ima odrednicu "večnosti", dakle Bog sebe naziva "Večnim Bogom". Ovo je bilo vrlo važno ime, jer se Bog tu otkrio i kao JEDINI BOG; i to u zemlji gde su Izraelci prebivali, i gde se obožavao faraon i idoli koji su predstavljani kao bogovi. Dakle, "Jahve" im je otkrio istinu: NEMA BOGA OSIM MENE!


Lista Božjih imena je veoma dugačka, evo samo nekih najpoznatijih:

- "Bog koji se brine" ili "Bog koji vidi" - Yahweh Jirah (1. Moj. 22:14);

- "Bog je zastava moja" - Yahweh Nissi (2. Moj. 17:15);

- "Bog koji leči" - Yahweh Rapha (2. Moj. 15:26);

- "Bog koji posvećuje" - Yahweh M'Kaddesh (3. Moj. 20:8);

- "Bog naša pravednost" - Yahweh Tsidkenu (Jer. 23:6);

- "Bog je naš mir" - Yahweh Shalom (Sud. 6:24);

- "Bog je naš pastir" - Yahweh Rohi, (Ps. 23:1);

- "Bog je naš otkupitelj" -Yahweh T'sur, (Ps. 19:14).

Kada se sve ovo zna, onda je rasprava po pitanju pravog IMENA BOŽJEG - uzaludan posao. I opet, naglašavamo vam suštinu cele stvari: kroz Božja imena Bog nam se otkriva, tj. govori nam KO je On i KAKAV je On. Imena su samo deo objave božanskog karaktera ili osobina, a ne neko ime ili prezime Boga.

Dakle, moramo biti vrlo pažljivi da ne napravimo istu grešku kao i Izraelci nekad. Oni su poštovali i slavili IME (slova), ali ne i onog KO nosi to ime!''

 

''...Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje;'' (Matej 6:9)

 

Napisao: Miloš Popadić 

 

 

 

 

 

Calendar
«  December 2022  »
SuMoTuWeThFrSa
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Site friends
  • Create your own site


  • Copyright MyCorp © 2022
    Free website builderuCoz