Saturday
2024-02-24
5:10 PM
Welcome Guest
RSS
 
My site
Main Registration Login
Nastavak III »
Site menu

Our poll
Rate my site
Total of answers: 59

Statistics

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

Login form

1. Proroštvo

Kako se ovi događaji dešavaju usred vremena Velike Nevolje, kako onda mogu biti važni u sadašnjoj temi o modernoj državi Izrael u Biblijskim proroštvima?

Važnost je u značenju da Izrael ima kontrolu nad svim sastavnicama Hramske Građevine. Činjenica da se ovi događaji dešavaju usred razdoblja Velike Nevolje za Hram značioboje: da on postoji i da on funkcioniše usred Velike Nevolje, što opet znači da mora da bude ponovo sagrađen pre ove središnje tačke. Postoje dve mogućnosti za to kada bi Hram mogao biti ponovo sagrađen. Prva, Hram bi mogao biti ponovo sagrađen tokom prvog dela Velike Nevolje, koji traje tri i po godine. Druga je da bi mogao biti sagrađen još pre nego što Velika Nevolja uopšte i započne. Nije moguće išta preciznije o tome reći od ovoga što smo rekli. Jedina stvar koju zasigurno znamo jeste da će usred vremena Velike Nevolje, Hram stajati i funkcionisati već neko vreme.

I dok Izrael jeste postao država 1948, sam grad Jerusalim je bio podeljen još 19 godina. Od 1948. sve do Šestodnevnog rata koji se desio 1967, istočni deo Jerusalim, koji je u stvari Biblijski Jerusalim, Stari Grad gde je Hramska Građevina locirana, pripadala je Jordanu i nije bila u Jevrejskim rukama. 1967, kao jedna od posledica Šestodnevnog rata bilo je osvajanje i preuzimanje mesta na kojem se nalazila Hramska Građevina. Drugim rečima, nije bilo moguće da se Hram ponovo sagradi pre 1967. To postaje mogućnost tek posle 1967. Ovo proročanstvo u konačnici zahteva Jevrejsku kontrolu nad mestom gde se nalazila Hramska Građevina, a to se desilo 1967. Ovo je još jedan način na koji se moderna država Izrael savršeno uklapa u Biblijska proroštva.

2. Pripreme za Treći Hram

Uprkos mnogim glasinama koje se danas mogu čuti, ne postoji stvarna, aktivna gradnja Hrama koja je u toku. Ali, zbivaju se dve stvari koje su bitne za Treći Hram. Prvo, postoji jedna grupa u Jevrejskoj Četvrti Starog Grada, koja se zove ’Institut za Hram’, koji izrađuju hramski nameštaj i potrepštine za Hram koji će tek biti izgrađen. Već su napravili popriličan broj tih stvari, kao što su raznialati i lopate za iznošenje pepela sa Oltara, posude i krčage za zahvatanje vode, zahvatanje vina i za izlivanje krvi. Proizveli su skerletno-crveno predivo i žreb za žrtvenog jarca. Još uvek nisu napravili odeću za Velikog sveštenika, ali proizvode odećuza obične sveštenike. Žele da imaju sve stvari spremne, tako da ih mogu uneti neposredno nakon što Treći Hram bude sagrađen.Drugo, Ateret Hakohanim, jeste grupa koja je smeštena u Muslimanskoj Četvrti Starog Grada, i ta grupa obučava sveštenike da prinose žrtve. Levijevo pleme bilo je jedino pleme kojem je Mojsijev zakon dozvoljavao da se brinu o Hramu i da sprovode žrtveni sistem. Levijevo pleme je ono pleme koje je sačuvalo svoj identitet. Jevreji imaju imena poput Levi, Levy, Levin, Leventhal, Levinson, Cohen i druga uporediva imena za članove Levijevog plemena. Ali, ne mogu svi Leviti da budu sveštenici. Samo oni koji su Aronovo potomstvo. Ime Cohen je u stvari hebrejska reč za „sveštenik“. Ortodoksni sveštenici su bili obučeni da ispravno prinose žrtve, tako da će biti Levitskih sveštenika spremnih da čine ove stvari kada Hram jednom ponovo bude sagrađen.
 

3. Pitanja koja se postavljaju u vezi s Hramom

a. Šta je sa Kovčegom Saveza?

U nekim popularnim knjigama o proroštvima, postoje izveštaji onih koji traže Kovčeg Saveza. Izgleda da svi oni znaju gde se on nalazi, ali nekako nemaju tu sposobnost da ga i pronađu. Pretpostavka je da je potrebno da imaju Kovčeg Saveza pre nego što će ponovo sagraditi Hram. Stoga, oni pokušavaju da pomognu Gospodu da ispuni svoja proroštva, kao da bi Gospod trebao nečiju pomoć.

Činjenica je zapravo da Kovčeg nije suštinski bitan za ponovnu izgradnju Hrama. Kada su se Jevreji vratili iz vavilonskog ropstva i ponovo sagradili Drugi Hram, nisu imali Kovčeg Saveza. Drugi Hram stajao je od 515. godine pre Hrista do 70. godine posle Hrista.Gotovo 600 godina unosili su krv u Svetinju Nad Svetinjama i prskali su je, ali bez da se tamo nalazio Kovčeg Saveza. Stoga nije neophodno da imaju Kovčeg za Hram, da bi ga ponovo izgradili ili da bi Hram bio u funkciji.

Nadalje, jako je neverovatno da bi Kovčeg Saveza danas uopšte mogao postojati. Najverovatnije je uništen za vreme vavilonskog uništavanja Prvog Hrama. Jeremija 52:17-23 navodi popis svih stvari koje je Navuhodonosor odneo sa sobom u Vavilon. I tekst nam kaže da je ostatak uništen vatrom. To bi uključivalo i Kovčeg Saveza. Kovčeg je jednostavno bio drvena kutija optočena zlatom, tako da sve što su trebali da učine jeste da strgnu zlato i spale drvenu kutiju. To je razlog zašto 70 godina posle, vraćajući se iz vavilonskog sužanjstva, nisu imali Kovčeg Saveza da ga stave u Svetinju Nad Svetinjama. Ako ga oni nisu mogli pronaći tada, nakon 70 godina, neće biti sposobni ni da ga pronađu ovi sada, 2.500 godina posle. Stoga, jako puno energije i novca troši se ni za šta.

b. Šta sa pepelom Crvene Junice?

Drugo pitanje koje ima veze sa Jevrejskim Hramom tiče se pepela crvene junice. Neki učitelj je putovao uokolo po zemlji pričajući ljudima kako on zna gde je pepeo crvene junice i ukoliko mu date novac, on će ga pronaći za vas. Nastavljao je i dalje govoreći da bi oni svakako trebali imati pepeo prethodne crvene junice, da ga mogu izmešati s ovim novim pepelom crvene junice, pre nego što Hram može biti posvećen. Još jednom, ovo nije istina. Zakone o pepelu crvene junice nalazimo u Brojevima 19, i tamo se ništa ne govori o mešanju pepela sa pepelom prethodne crvene junice. Stoga ne postoji nikakva potreba za pronalaženjem starog pepela.

Po Jevrejskom zakonu, kada Hram bude konačno spreman da funkcioniše, jednostavno će zaklati crvenu junicu, spaliti je i na taj način dobiti pepeokoji im je potreban. U sadašnjem vremenu, ono što oni pokušavaju jeste da proizvedu savršenu crvenu junicu, da bi je mogli iskoristiti. Stoga, Jevrejska briga je da proizvedu savršenu crvenu junicu koja se otelila u Izraelu, a ne u tome da traže pepeo crvene junice.

C. Invazija iz Jezekilja 38 i 39

Treće povezano pitanje koje ima veze s modernom državom Izrael u Biblijskim proroštvima jeste invazija o kojoj govori prorok Jezekilj, u poglavljima 38 i 39. Ovaj odlomak opisuje konfederaciju naroda smeštenih severno i južno od Izraela, koji će sprovesti invaziju na Izrael sa severa. Da bismo krenuli u identifikaciju ovih napadača koji će sprovesti invaziju, to bi značilo da daleko nadilazimo temu o kojoj govorimo u ovoj studiji. Jednako bi to značilo i ako bismo počeli da raspravljamo o samom vremenu te invazije. Naš cilj u ovoj studiji jeste da obradimo dve stvari koje nalazimo u ovom odlomku, a koje su direktno povezane s modernom Jevrejskom državom danas.

1. Izrael iz Jezekilja 38 i 39

Prvo, kakva vrsta Izraela je opisana u vremenu ove invazije? Ovaj opis nalazimo u Jezekilju 38:8 i 12b. Stih 8 kaže: Posle mnogo dana bićeš pohođen; u poslednjim godinama doći ćeš u zemlju koja se oporavila od mača, sabranu iz mnogih naroda, na gore Izraelove što su vazda bile puste. Jer njezin narod beše izveden iz pukova, i sada svi oni žive spokojno.

Stih 12b kaže: Da ruku svoju pružiš na razvaline ponovo nastanjene i na puk skupljen iz naroda, koji se bavi stokom i imanjem, koji živi u središtu zemlje.Izrael koji je opisan u ovom odlomku jeste nacija koja je ponovo okupljena izsvih naroda širom sveta. To je narod koji je ponovno gradio napuštene gradove koji su vekovima ležali opustošeni, narod koji je ponovo okupljen nakon što je bio proteran mačem. To je ponovno okupljanje iz gneva ili od gneva. Kontekstualno, to je ponovno okupljanje u neveri, budući oni počinju da veruju tek posle invazije. Drugim rečima, Jezekilj ne opisuje ono što je istina za Izrael iz drevne istorije, jer ono što je opisano u ovim stihovima istina je tek od 1948. Bez obzira na to kako neko gleda na vremeodređeno za ovu invaziju, glavni zaključak je da se ova invazija nije mogla da se desi pre 1948; pre toga nije postojao Izrael koji bi odgovarao ovom opisu.

2. Mesto Uništenja Vojski koje će da budu Uključene u Invaziju

Druga stvar koju bi trebalo primetiti u ovom odlomku jeste tačno mesto gde će ove armije koje će vršiti invaziju na Izrael biti uništene. Oni će uspeti da izvrše prodor u sam centar države. Tek tada, Gospod će se pokrenuti da ih uništi svojom Božanskom moći. Ali, gde to unutar Zemlje će oni biti uništeni? Tačna lokacijaotkrivena nam je u Jezekilju 39:2 i 4a. Stih 2 kaže: I okrenuću te i povesti te i podići te s krajnjeg severa, i dovesću te na gore Izraelove.

Stih 4a kaže: Padaćeš po gorama Izraelovim.

Kada prorok govori o gorama Izraelovim,on govori i misli o centralnim planinama koje čine kičmu Zemlje. U Starom Zavetu, ove planine bile su poznate kao brdovita zemlja Efraima i brdovita zemlja Jude. Neki od jako poznatih Biblijskih mesta leže unutar ovih planina. Poput: Dotan, Šekem, Samarija, Šiloa, Betel, Aj, Rama,
 

Vitlejem, Hebron, Debir i, svakako najvažniji, Jerusalim, koji čini se, biće glavna meta armija koje učestvuju u ovoj invaziji.

Međutim, od 1948, pa sve do Šestodnevnog rata 1967, ove planine nisu bile u Izraelu, već su se nalazile u Jordanu. Politički, one se sada označavaju terminom Zapadna obala. Jordanske snage osvojile su ove planine 1948. godine i pripojile ih kao deo Jordana. Sve što je Izrael imao tada bio je jedan uski koridor u zapadnom Jerusalimu. Granica između Izraela i Jordana protezala se podnožjem ovih planina, zasecajući u planine i presecajući Jerusalim na dva dela, a onda ponovo izlazeći i nastavljajući podnožjem ovih planina. Izrael je imao možda pet procenata ili čak manje ovih planina, a svojim najvećim delom planine Izraela nalazile su se u Jordanu. Tek od 1967, planine Izraela nalaze se u Izraelu. Osim što su sve sastavnice Hrama pale u Jevrejske ruke, još jedna posledica Šestodnevnog rata jeste to da su ove planine takođe došle pod suverenitet Izraela. Stoga, ne samo da ovo proroštvo nije moglo biti ispunjeno pre 1948, nego nije moglo biti ispunjeno pre 1967; tek od tog trenutka, planine Izraela,došle su pod Izraelovu suverenu vlast. Poanta s ovim planinama, sa Zapadnom obalom jeste da imaju izuzetno važnu ulogu koja se odnosi na Biblijska proroštva. Ali, što se tiče ove sadašnjedržave, one su postale deo Izraela tek od 1967. Ovo je još jedan način na koji se moderna Jevrejska država izvrsno uklapa u Biblijska proročanstva.

ZAKLJUČAK

Ono što smo napravili u ovoj studiji jeste to da istaknemo kako Biblija govori o dva opšte-svetska ponovna okupljanja. Slažemo se da sadašnja Jevrejska država ni na koji način nije ispunjenje proroštava koja govore o sveopštem svetskom ponovnom okupljanju u veri, kao pripremi za budući blagoslov, već se radi o tome da je sadašnja Jevrejska država ispunjenje proroštava koja govore o sveopštem ponovnom okupljanju u neveri, kao pripremi za budući sud. Moramo svakako zadržati ravnotežu po pitanju Izraela i Biblijskih proročanstava. S jedne strane, uobičajena su nastojanja danas da se u današnjem Izraelu vidi više ispunjenih proroštava nego što ih stvarno ima. S druge strane, nikako ne smemo promašiti da vidimo ispunjenja koja su već ovde. I te kako ima Biblijskih proroštava koja su značajna i odnose se upravo na savremenu Jevrejsku državu.
___________________________________________________________________________
Napomena prevodioca: Za prevod ovog MBS-a činilo mi se dobro da prevodim Biblijske tekstove iz Engleske verzije prevoda koja je korištena u ovoj studiji. Pri tome mi je od velike pomoći bila Varaždinska Biblija izdanje Hrvatskog Biblijskog Nakladnika, 2012.Koristio sam i Savremeni Srpski Prevod u izdanju Hrišćanskog evangelizacionog centra iz Bačkog Petrovca.Prevod: Branko Gotovac 2019.

Calendar
«  February 2024  »
SuMoTuWeThFrSa
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829

Site friends
  • Create your own site


  • Copyright MyCorp © 2024
    Free website builderuCoz