Monday
2022-12-05
4:17 AM
Welcome Guest
RSS
 
My site
Main Registration Login
Hram u zadnjem vremenu (Jezekilj 40-48) »
Site menu

Our poll
Rate my site
Total of answers: 58

Statistics

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

Login form

Hram u zadnjem vremenu (Jezekilj 40-48)

Ovaj dio Biblije mnogim hrišćanima pravi probleme. Vizija Hrama kod Jezekilja u obnovljenome Jerusalimu. Zašto se opet žrtvuje? Zar nije Isus sve platio na krstu?  

Knjiga Jezekilj se sastoji iz tri dijela: 
• Presuda Jerusalimu (Jezekilj 1-24)
• Presuda o stranim narodima (Jezekilj 25-32)
• Obnova Jerusalima i budući blagoslov (Jezekilj 33-48)

Takvu strukturu možemo vidjeti i kod Isaije i Sofonije. Prvih godina njegove službe su neposredni događaji u Jerusalimu. Kada se pojavi bjegunac iz Jerusalima kreće prikaz budućih događaja (Jezekilj 33:21). 

Vizija obnovljenog Hrama je prikazana na sledeći način:

• Izgled novog Hrama (Jezekilj 40-42)
• Slava Gospodnja ulazi u dom - zakon o oltaru (Jezekilj 43)
• Sveštenici Leviti sinovi Sadokovi, koji izvršavahu šta treba u svetinji (Jezekilj 44)
• Podjela zemlje oko Hrama - dužnosti i žrtve kneza -  praznici  (Jezekilj 45)
• Odredbe za praznike (Jezekilj 46)
• Voda iz Hrama, granice, podjela zemlje, grad, ime grada (Jezekilj 47-48)

Kraj vremena

Jezekilj je napisan oko 580 p.n.e. Hram Zorovavelja (516 p.n.e. - 36 p.n.e.) odgovarao je sa svojim dimenzijama Hramu Solomona  (1009 p.n.e. - 586 p.n.e.), ali je nedostajao kovčeg saveza i nije bio tako bogato opremljen kao Hram Solomona. Jedan potpuno novi Hram od 2,5 km2 će biti u Jerusalimu (Jezekilj 40:48–41:26). Drugi Hram je često puta opljačkan i oštećen. Tako je nastao Hram pod Irodom Velikim (36 p.n.e. - 70 n.e.). U tome Hramu je učio Isus. Neki govore o trećem Hramu u kojem je propovijedao Isus, ali Jevreji ga računaju kao drugi. Taj hram je porušen 70 n.e. 

tempelvision hesekiel

Već u vrijeme Avrama se govori o slanome moru. (1. Mojsije 14:3 uporedi 4. Mojsije 34:12; 5. Mojsije 3:17). Da li je iz bilo kojeg predhodnog Hrama voda tekla prema slanome moru? Da li je slano more opet ozdravilo? (Jezekilj 47:1-12, uporedi Zaharija 14:8; Otkrivenje 22:1) Nijedan od predhodnih Hramova ne ispunjava vizije Jezekilja. Radi se o idealnome Hramu na kraju vremena. Iste detaljne planove za izgranju možemo pronaći kod Hrama Salomona i kovčega saveza. Koji bi oni smisao imali ako taj Hram ne bi jednoga dana zaživjeo? Da se samo radi o simboličnome Hramu onda bi našli objašnjenje za tu simboliku. 

Ko živi u tom Hramu?  

Jezekilj je vjerovao da se radi o Hramu njegovoga Boga JHVH.

Potom me odvede k vratima koja gledaju na istok. I gle, slava Boga Izrailjevog dohođaše od istoka, i glas joj beše kao glas velike vode, i zemlja se sjaše od slave Njegove. I utvara koju videh beše kao utvara koju videh kad dođoh da zatrem grad: beše utvara kao ona koju videh na reci Hevaru; i padoh na lice svoje. A slava JHVH uđe u dom na vrata koja gledaju na istok. I podiže me duh i odvede me u unutrašnji trem; i gle, dom beše pun slave JHVH. (Jezekilj 43:1-5)

Razumljivo je da tradicionalni hrišćani imaju probleme da razumiju ove stihove. Problem ne leži u teškoći teksta nego u predrasudima u sopstvenoj glavi. Isus će doći na Maslinsku goru (Zaharija 14:4), kako su anđeli najavili (Djela 1:10). Bog JHVH će uči u Hram. U tome Hramu će biti Bog JHVH, ne mesija ili katoličko trojstvo. JHVH je tu (Jezekilj 48:35) i ostaje za uvijek (Jezekilj 37:26-27). 

I odvede me opet k vratima spoljašnjim od svetinje, koja gledaju na istok, a ona behu zatvorena. I reče mi JHVH: Ova vrata neka budu zatvorena i da se ne otvaraju, i niko da ne ulazi na njih, jer je JHVH Bog Izrailjev ušao na njih; zato neka budu zatvorena. Za kneza su; sam knez neka seda na njima da jede hleb pred JHVH; kroz trem od ovih vrata neka ulazi i istim putem neka izlazi. (Jezekilj 44:1-3)

Otkrivenje potvrđuje viziju Jezekilja. 

I čuh glas veliki s neba gde govori: Evo skinije Božije među ljudima, i živeće s njima, 
i oni će biti narod Njegov, i sam Bog biće s njima Bog njihov.
 (Otkrivenje 21:3)

U poglavljima 40-48 se Mesija ne pominje. Za neke naučnjake to predstavlja problem. Postoji dosta biblijskih učitelja koji svojim učenicima nalažu, da traže Isusa u svakome stihu Biblije. To je pogrešan pristup i može dovesti samo do pogrešnih zaključaka. Ovdje se radi o Bogu JHVH koji je cilj čovječanstva. Bog JHVH je opet kod svojega naroda i teokratsku vladu će da vodi božiji izaslanik Isus.   Isus je put i Bog JHVH je cilj (uporedi Jovan 14:6; Matej 11:27; Jovan 10:9; Rimljanima 5:1-2; Jevrejima 10:20).   

Žrtve u Hiljadugodišnjem Carstvu?

Glavni argumenat protiv doslovnog tumačenja je povratak u zakone žrtava Staroga zavjeta. Zašto je Mesija umro na krstu i vaskrsao?  (uporedi Jevrejima 10:14) Uvođenje žrtava nije povratak zakonima Mojsija Staroga zavjeta. Isus je ispunio zakone Staroga zavjeta na krstu (uporedi Rimljanima 6:14-15; 7:1-6; 1. Korinćanima 9:20-21; 2. Korinćanima 3:7-11; Galaćanima 4:1-7; 5:18; Efežamina 2-3; Jevrejima 7:12; 8:6-7:13; 10:1-14).

Četiri proroka Staroga zavjeta potvrđuju žrtve Jezekilja u Hiljadugodišnjem Carstvu (uporedi Isaija 56:7; 66:20-23; Jeremija 33:18; Zaharija 14:16-21; Malahija 3:3-4). U Hiljadugodišnjem Carstvu će novi savez biti novo pravo u Izraelu (5. Mojsije 29:4; 30:6; Isaija  59:20-21; 61:8-9; Jeremija 31:31-40; 32:37-40; 50:4-5; Jezekilj 11:19-20; 16:60-63; 34:25-26; 36:24-32; 37:21-28; Zaharija  9:11; 12:10-14; Mihej 4).

Jer, kad se promeni sveštenstvo, mora se i zakon promeniti. (Jevrejima 7:12). Novi sveštenički odred će predstaviti sinovi Sadokovi (Jezekilj  40,46; 43:19; 44:15; 48:11) i time zamijeniti levitsko svještenstvo (Jezekilj 44:10). Novi zakoni Hiljadugodišnjeg Carstva mogu da zadrže elemente 613 zakona Mojsija, ali su podloženi novim savezom.

Buduće žrtvovanje životinja služi za zaštitu Hrama. To je neophodno, jer slava JHVH će doći na zemlju usred grešnog svijeta. Mnogi zakoni u Mojsijevo vrijeme su služili kao ritualno čišćenje. Jezekilj 43:20 i 26 govore isključivo o naredbi da se očisti oltar od bezakonja. 

Vjernici prvoga vaskrsenja (Otkrivenje 20:6) će na početku Hiljadugodišnjeg Castva biti u besmrtnome stanju, zato što im je Bog JHVH to obećao kroz Isusa Hrista. (Luka 20:35-36; 2. Petrova 1:4; Filipljanima 3:21) Oni jesu i ostaju besmrtni, zato što su kroz Hristovu smrt zauvijek oslobođeni grijeha. Ne postoji konflikt između Hristove smrti na krstu i vizije Hrama kod Jezekilja. Isusova smrt će i buduće ljude dovesti do istine.     

Novi početak

Koalicija koja će da napadne Izrael će biti kompletno uništena. (Jezekilj 38, Zaharija 14:12-13) Suverenitet JHVH će biti prihvaćena od dosta nacija. Grijeh ostaje dalje na zemlji. Zbog Božije prisutnosti u grešnome svijetu je i dalje potreban Hram. 

Izrael će i dalje imati ključnu ulogu kao posrednik između Boga i ljudi. (uporedi Zaharija 8:20-23). Granice će biti slične kao u vrijeme kralja Davida i Salomona. Međutim, zemlje istočno od Jordana (Gilead, Transjordanija) neće biti dio novoga nasledstva (uporedi Jezekilj 47:13-19). Nije dio obećane zemlje. Plemena neće biti naređena kao u vrijeme Jošue (Jošua 13-19). I na taj način će Bog JHVH nešto novo da stvori. Centar Izraela će biti namijenjen vladi i vjeri. Sjeverno od centra će biti sedam plemena: Dan, Asir, Naftali, Manasije, Jefrem, Ruvin i Juda. Južno od centra: Venjamin, Simeon, Isahar, Zavulon i Gad (uporedi Jezekilj 47:21-48:29).   

Tek poslije Hiljadugodišnjeg Carstva Hram više neće biti potrebam. Grijeh će biti u potpunosti uklonjen i time je Hram izgubio svoj značaj. Obnova je završena. Došli smo do cilja u novi Edemski vrt. 

I hrama ne viđeh u njemu, jer je njegov hram Gospod Bog Svemoćni, i Janje. (Otkrivenje 21:22) 

Calendar
«  December 2022  »
SuMoTuWeThFrSa
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Site friends
  • Create your own site


  • Copyright MyCorp © 2022
    Free website builderuCoz