Friday
2022-12-09
8:14 AM
Welcome Guest
RSS
 
My site
Main Registration Login
Ko je Zver iz Knjige Otkrivenja? »
Site menu

Our poll
Rate my site
Total of answers: 58

Statistics

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

Login form

Ko je Zver iz Knjige Otkrivenja?

Najvažnije pitanje u ovom trenutku je ko je ili šta je zver, kao i njena ikona (lik) i žig o kojima se govori u Knjizi Otkrivenja. Šta god da predstavljaju ta cudnovata zver, zbunjujuca ikona i misteriozni žig, potrebno je da to otkrijemo! Jer ce upravo ljudi ovog doba obožavati tu zver i njenu ikonu, primiti njen žig i patiti od sedam poslednjih zala koja ce izazvati neizrecive muke! Nepoznavanje ovih biblijskih fenomena nije nikakav izgovor! "Izgibe moj narod, jer je bez znanja", kaže vecni Bog u Knjizi proroka Osije 4:6. Jezekiljeva ilustracija o stražaru takode ukazuje na to da ce oni koji nisu upozoreni, pa samim tim ni svesni ove opasnosti, jednako propatiti (Knjiga proroka Jezekilja 33:6 i 3:18). Bog ocekuje od duhovnog vode Njegovog naroda da bude Božiji "stražar" i upozori ljude na opasnost koja dolazi (Knjiga proroka Jezekilja 33:7).
 
Sve je bliže to vreme kada ce pasti zla Božijeg gneva! Ona ce se uskoro izliti punom snagom na svet koji ne sluša i odbacuje Boga i na današnje bezbrižno, mlako i ravnodušno hrišcanstvo!
 
Ko pati od ZALA?
 
Pogledajte - apostol Jovan u Knjizi Otkrivenja daje poslednje i završno upozorenje: "Ko se god pokloni zveri i ikoni njenoj, i primi žig na celo svoje ili na ruku svoju, i on ce piti od vina gneva Božijega, koje je nepomešano utoceno u cašu gneva njegova" (Otkrivenje 14:9, 10).
 
I opet: Jovan je u viziji odveden u strašni "dan Gospodnji", gde vidi tri zla! "I izadoše sedam andela iz crkve, koji imahu sedam zala... I otide prvi andeo, i izli cašu svoju na zemlju; i postaše rane zle i ljute na ljudima koji imaju ŽIG zveri i koji se klanjahu IKONI njenoj" (Otkrivenje 15:6 i 16:2). Svi znaci govore da ce se to i obistiniti! Svet ce biti u najbezumnijem i najludem stanju bola koje ce se ikada dogoditi na zemlji. Skoro je sasvim izvesno da ce se to dogoditi za nekoliko godina! Ljudi koji ce patiti od gneva Svemoguceg Boga opisani su kao oni koji se klanjaju zveri (obožavaju je) ili njenoj ikoni i imaju njen žig.
 
Beskorisno je puštati mašti na volju, kao što mnogi cine, o tome šta sve može da bude ovaj žig zveri. Mnogo ljudi spekuliše u takvim maštarijama, a Bog kaže: "Moje misli nisu vaše misli". Pitanje žiga zveri nemoguce je razrešiti uz pomoc našeg sopstvenog uma, pošto se u ovom slucaju suceljavamo sa surovom realnošcu, a ne nekom maštovitom bajkom!
 
Postoji samo jedan nacin da naucimo istinu, a to je: pažljivo, obazrivo i uz molitvu prouciti SVA svedocanstva u SVIM delovima Svetog Pisma koja se odnose na ovo pitanje i to sa otvorenom svešcu koja je vodena i pokorava se Svetom Duhu. Necemo biti u stanju da odredimo šta je žig zveri sve dok ne naucimo ko je ta zver o kojoj piše Knjiga Otkrivenja jer žig, naravno, pripada zveri. Stoga nam ostaje da odgovorimo na pitanje: ko je zver u Svetom Pismu?
 
Biblijski opis te zveri
 
Zver, njena ikona i žig opisuju se pre svega u 13. poglavlju Knjige Otkrivenja. Skoncentrišite se sada potpuno na ovaj biblijski opis koji kaže: "I stadoh na pesku morskome; i videh zver gde izlazi iz mora, koja imaše SEDAM GLAVA i ROGOVA DESET, i na rogovima njenim deset kruna, a na glavama njenim imena hulna. I zver koju videh beše kao RIS, i noge joj kao u MEDVEDA, i usta njezina kao usta LAVOVA, i dade joj ZMIJA silu svoju, i presto svoj, i vlast veliku" (Otkrivenje 13:1, 2).
 
Dakle, vecina onih koji uce i propovedaju drugima na temu biblijske zveri potpuno ispušta iz vida ovaj biblijski opis koji upravo identifikuje samu zver. Da je zver nekakav misteriozni supermen ili antihrist koji ce uskoro doci kao svetski diktator, to bi zaista bila osoba neobicnog izgleda koja bi imala SEDAM GLAVA I DESET ROGOVA! Da li ste ikada videli takvog coveka? I da li ste ikada videli coveka koji lici na risa? Možete li da zamislite supermena na dve noge koje lice na MEDVEÐE šape i sa LAVLJIM ustima, kako izranja iz nekakvog MORA? Sve su ovo, naravno, simboli. I sama rec "zver" je simbolicne prirode, a naš problem se sastoji u tome da pravilno protumacimo te simbole pošto su njima predstavljene stvarne i doslovne pojave u svetu. Kada doznamo znacenje glave i rogova, medvedih stopala, lavljih usta i risa upravo cemo saznati i ko je sama biblijska zver!
 
Sama Biblija tumaci svoje simbole
 
Ono što želimo da naglasimo je da Biblija sama tumaci svoje simbole! Stoga ako želimo da saznamo istinu, moramo da se rukovodimo jedino biblijskim tumacenjem umesto ljudskih interpretacija i maštarija. Sama Biblija nam kaže šta predstavljaju ti simboli!
 
Potpuno iste simbole koje smo videli u Knjizi Otkrivenja nalazimo i u sedmoj glavi u Knjizi proroka Danila. I tu je rec o zverima, sedam glava i deset rogova, a pojavljuju se i lav, medved i ris. I tu nam Biblija govori šta predstavljaju ti simboli. Bog je dao Danilu da razume te fenomene u snovima i utvarama (vizijama) (Knjiga proroka Danila 1:17). Tako je u snu i viziji (Knjiga proroka Danila 7:1), ovaj prorok video cetiri velike ZVERI (3. stih). Obratite pažnju na to da te zveri izlaze iz mora, baš kao i u Knjizi Otkrivenja. Prva izgleda kao "LAV" (4. stih), druga kao "MEDVED" (5. stih), treca kao "RIS" (6. stih), a cetvrta je toliko strašna i užasavajuca da se ne može uporediti ni sa jednom divljom životinjom! Lav, medved i cetvrta zver imaju po jednu glavu, dok ih treca zver, ris, ima cetiri - sveukupno SEDAM glava! Iz te velike i strašne cetvrte zveri izrasta DESET ROGOVA! Primetite poslednju recenicu u 16. stihu koja tumaci sve te pojave!
 
Ostaje samo pitanje da li prihvatamo BIBLIJSKO tumacenje o sedam glava, deset rogova, lavu, medvedu i risu? Tumacenje iz 17. stiha glasi: "Ove cetiri velike zveri jesu CETIRI CARA, koji ce nastati na zemlji".
 
Rec "CAR" predstavlja sinonim za CARSTVO i upotrebljava se samo u smislu da car predstavlja carstvo u kome vlada, pošto u 23. stihu citamo: "cetvrta zver bice cetvrto carstvo na zemlji". Takode obratite pažnju na to da se rec "carstvo" upotrebljava prilikom objašnjavanja zveri u 18, 22, 24. i 27. stihu.
 
Šta predstavljaju "ROGOVI"? Pogledajte 24. stih: "I deset rogova jesu deset careva, koji ce nastati iz toga CARSTVA". Primecujete da tih deset rogova, koji predstavljaju deset uzastopnih carstava ili vlada, ne izrastaju iz nekog coveka ili supermena, vec IZ JEDNOG CARSTVA. Sam ovaj stih jasno ukazuje da ZVER nije neki misteriozni supermen iz buducnosti. Ni Rimokatolicka crkva ovde nije zver zato što deset carstava nikada nije nastalo IZ te crkve, niti ce ikada nastati. Buduci da u ovim prorocanstvima "car" samo predstavlja CARSTVO kojim vlada i buduci da se reci "car" i "carstvo" naizmenicno koriste, iz toga proizlazi da je deset biblijskih rogova - deset uzastopnih CARSTAVA koja izranjaju IZ CETVRTOG carstva na Zemlji!
 
Identifikacija carstava
 
Ista cetiri svetska neznabožacka carstva opisana su u drugom poglavlju Knjige proroka Danila. Haldejski car Nabukodonosor, koji je porobio Jevreje, usnio je san cije je znacenje Bog otkrio Danilu. Stihovi 31-35 opisuju taj san. Car je ugledao velik lik sa glavom od cistog zlata, srebrnim prsima i rukama, bronzanim stomakom i pojasom, gvozdenim nogama i stopalima delom od gvožda, a delom od zemlje. Zatim je natprirodnom silom došao jedan kamen, koji nije bacila covecija ruka i skršio taj lik ili statuu. Kip se razbio u paramparcad i rasuo poput pepela, a kamen je postao velika planina koja je ispunila citavu Zemlju.
 
"To je san" - veli Danilo u 36. stihu - "a sada cemo kazati caru šta znaci... Ti si ona glava zlatna. A nakon tebe nastace drugo CARSTVO, manje od tvojeg; a potom trece CARSTVO, medeno (bronzano), koje ce vladati po svoj zemlji. A cetvrto ce CARSTVO biti tvrdo kao gvožde, jer gvožde satire i troši sve, i kao gvožde što sve lomi tako ce satrti i polomiti" (stihovi 36-39).
 
KAMEN koji je polomio lik udarivši ga u stopala protumacen je u 44. stihu: "A u vreme tih careva Bog ce nebeski podignuti carstvo koje se doveka nece rasuti, i to se carstvo nece ostaviti drugom narodu; ono ce satrti i ukinuti sva ta carstva, a samo ce stajati doveka". Kamen - to je Hristos sa Svojim CARSTVOM! Tumacenja o tome postoje na mnogo mesta u Bibliji. "... u ime Isusa Hrista Nazarecanina... Ovo je kamen koji vi zidari odbaciste, a postade GLAVA od ugla" (Dela apostolska 4:10-11). Dakle, vidimo da je ovde rec o cetiri svetska neznabožacka carstva koja vladaju Zemljom. Njihova vladavina zapocela je sa Haldejskim Carstvom, cija je vojska na silu odvela Jevreje u Vavilon, a nastavila se posredstvom ostala tri svetska carstva. Iz cetvrtog carstva izrasta deset uzastopnih vlada koje deluju do Drugog Hristovog dolaska, kada ce biti uspostavljeno CARSTVO BOŽIJE, koje ce ostati zauvek i ispuniti celu planetu.
 
Cetvrta zver
 
Jasno je da su ovde opisane ISTE CETIRI svetske neznabožacke sile koje vladaju svetom, olicene u cetiri zveri koje opisuje prorok Danilo. Nabukodonosorov san o velikom liku identifikuje TE zveri: prva je Nabukodonosorovo Haldejsko Carstvo (625-539 p.n.e.), poznato po imenu "Vavilon", prestonici tog carstva; drugo carstvo nakon Haldejskog u istoriji je poznato kao Persijsko Carstvo (558-330 p.n.e.), a neretko se naziva i Medo-Persijsko Carstvo, pošto su ga sacinjavali Medani (Medijanci) i Persijanci; svaki student istorije zna da je trece svetsko carstvo bila Grcka ili Makedonija pod Aleksandrom Velikim, koji je u periodu od 333-330 pre naše ere pokorio Persijsko Carstvo. Aleksandar je živeo samo godinu dana nakon svog naglog pohoda, pa su njegovi generali podelili njegovo ogromno carstvo na cetiri regiona: Makedoniju i Grcku, Trakiju i zapadnu Aziju, Siriju sa teritorijom istocno od reke Inda i Egipat. Dakle, to su cetiri glave koje ima treca zver u Knjizi proroka Danila 7; CETVRTO CARSTVO razvijalo se iz Rima i postepeno obuhvatilo cetiri regiona bivšeg Aleksandrovog carstva. "Strašno i vrlo jako" beše RIMSKO CARSTVO (od 31. p.n.e. do 476. n.e.).
 
Rimsko Carstvo je "usisalo" sve svoje prethodnike, okupiralo sve njihove teritorije i postalo snažnije i vece od svih njih zajedno. U njemu je blještao kraljevski sjaj starog Vavilona (lavlja glava - najjaci organ lava), posedovalo je snažnu i brojnu vojsku (kao nekad Persijsko Carstvo) koju simbolišu NOGE - najsnažniji organi kod MEDVEDA; Rimsko Carstvo je bilo najmocnija ratna mašinerija koju je ondašnji svet ikada video, a koja se odlikovala brzinom, lukavošcu i svirepošcu koje su karakterisale vojsku Aleksandra Velikog, koju simboliše RIS. Zbog toga cetvrta zver nije licila ni na jednu divlju životinju na kugli zemaljskoj pošto je bila jaca, veca i strašnija od bilo koje poznate zveri.
 
Zato u Otkrivenju 13, Jovan vidi JEDNU umesto cetiri zveri. Ta zver nije RIS, ali je POPUT risa: poseduje lukavost, svirepost i hitrinu te životinje. Ona poseduje i dominantne karakteristike druge dve najjace zveri na zemlji: medveda STOPALA i lavlja USTA. Cetvrta zver koju opisuje Danilo - Rimsko Carstvo - stopila je u sebi tri prethodne, cime je prisvojila svih sedam GLAVA. I zver koju opisuje apostol Jovan ima SEDAM GLAVA! JEDINO cetvrta zver u Knjizi proroka Danila ima DESET ROGOVA, a i zver koju opisuje Jovan u Otkrivenju ima DESET ROGOVA. Ako smo voljni da pustimo da nas vodi jedino BIBLIJSKI opis ove "zveri" i da sama BIBLIJA tumaci simbole koje su njeni autori upotrebili u tim opisima, iz svega iznesenog u Bibliji dolazimo do neizbežnog zakljucka da je zver iz Otkrivenja 13 - RIMSKO CARSTVO od 31. godine pre naše ere do 476. godine naše ere!
 
Naravno, ljudi su smislili mnogo TEORIJA koje naveliko i naširoko štampaju i promovišu. Sve te teorije tumace ovu ZVER na razlicite nacine: neki je vide kao Rimokatolicku crkvu, drugi pak kao misterioznog supermena koji treba da se pojavi odnekud. No sve te teorije padaju u vodu kada se primeni BIBLIJSKO tumacenje svih simbola koji opisuju doticnu zver.
 
DVA stopala lika u Nabukodonosorovom snu opisuju DVA DELA Rimskog Carstva koja su nastala oko 330. godine naše ere: Zapadno Rimsko Carstvo sa sedištem u Rimu i Istocno Rimsko Carstvo sa sedištem u Carigradu (Konstantinopolju). Jovan takode ne predstavlja tu ZVER kao nekakvu crkvu ili coveka, vec kao mocnu VLADU kojoj stoji na raspolaganju velika VOJSKA. U Otkrivenju piše da se ljudi klanjaju zveri i govore: "KO MOŽE RATOVATI S NJOM?" (Otkrivenje 13:4).
 
Simbolika rogova
 
Obratimo sada pažnju na simboliku rogova koje ima cetvrta zver u Knjizi proroka Danila 7 i zver u Knjizi Otkrivenja 13. U oba teksta deset rogova predstavljaju isto - vladu koja je nastavila svoje delovanje tokom deset uzastopnih carstava koja su nastala nakon 476. godine, kada je palo prvo Rimsko Carstvo. Deset rogova "JESU DESET CAREVA, koji ce nastati iz toga carstva" (cetvrtog carstva, Rimskog Carstva koje je postojalo od 31. p.n.e. do 476. n.e.) "a CARSTVO i vlast i velicanstvo carsko pod svim nebom dace se narodu svetaca Višnjega" (Knjiga proroka Danila 7:24, 27). Stoga su deset rogova - deset CARSTAVA koja nastaju iz cetvrtog (Rimskog) carstva ciji carevi, koji se takode nazivaju CARSTVIMA, nastavljaju da vladaju od 476. godine naše ere do trenutka kada Kamen - Hristos i Njegovo Carstvo - sruše onaj lik, kada ce se CARSTVO dati SVETIMA. Buduci da u dosadašnjoj istoriji nikada nije bilo deset carstava koja su istovremeno vladala nakon pada Rimskog Carstva, i pošto se od 476. godine do danas na teritoriji starog Rimskog Carstva izredalo vec DEVET uzastopnih carstava (što cemo kasnije objasniti), onda znamo da su carstva predstavljena simbolom rogova UZASTOPNA, što znaci da u svetu nikada istovremeno ne vlada više carstava koje nalazimo u Bibliji, vec samo jedno!
 
Smrtna rana
 
Vratimo se sada na opis zveri u Otkrivenju 13: "I videh jednu od glava njenih kao RANJENU NA SMRT, i rana smrti njene IZLECI se. I cudi se sva zemlja iza zveri, i pokloniše se zmiji koja dade oblast (vlast) zveri. I pokloniše se zveri govoreci: ko je kao zver? i ko može RATOVATI s njom? I dana joj biše usta koja govore velike stvari i huljenja i dana joj bi oblast da CINI CETRDESET I DVA MESECA" (Otkrivenje 13:3-5).
 
Zver je ovde prikazana u carskoj raskoši i sili koje simbolišu lavlja USTA (Vavilon), sa jakom vojnom snagom koju simbolišu medveda STOPALA (Medo-Persija) i brzinom, lukavošcu i svirepošcu risa (Grcka). Pošto se TUMACENJE tih simbola nalazi u sedmoj glavi Knjige proroka Danila, gde vidimo da cetvrta zver iz Danilove vizije ima deset ROGOVA, jasno je da ZVER u Otkrivenju 13 predstavlja biblijsku interpretaciju CETVRTE ZVERI iz Knjige proroka Danila 7, a to je Rimsko Carstvo, od 31. p.n.e. do 476. n.e. Zver koju spominje Jovan u Otkrivenju 13 ima sedam glava. Medutim, jedina postojeca glava u vreme kada je Jovan ugledao tu neopisivu zver, koja poseduje najsnažnije karakteristike svih zveri koje simbolišu njene prethodnike, bila je cetvrta zver u Knjizi proroka Danila. Po opisu ovog proroka, ta zver ima SEDMU GLAVU i DESET ROGOVA. "Jedna od glava njenih" je smrtno ranjena - sedma glava Rimskog Carstva iz koje je izraslo DESET ROGOVA. Po Danilovom tumacenju, deset rogova predstavlja deset uzastopnih vlada koje su proistekle IZ Rimskog Carstva i nastavile da vladaju sve do drugog Hristovog dolaska kada se uspostavlja CARSTVO BOŽIJE. Stoga je SMRTNA RANA nastala u poslednjoj fazi raspadanja Rimskog Carstva, kada su varvari upali na njegovu teritoriju 476. godine.
 
Primetili ste da je ZMIJA dala toj zveri svoju vlast. Ko je ZMIJA? Neki tvrde da je ona "paganski Rim". Da li hocemo da se rukovodimo jedino BIBLIJSKIM TUMACENJEM simbola u toj Knjizi? Ako je odgovor potvrdan onda je zmija simbol sotone, ÐAVOLA! Pogledajte Otkrivenje 12: "... stara zmija, koja se zove ÐAVO I SOTONA, koja vara sav vasioni svet, i zbacena bi na zemlju... ÐAVO side k vama, i vrlo se rasrdio" (9. i 12. stih). "I uhvati aždaju, staru zmiju, KOJA JE ÐAVO I SOTONA..." (Otkrivenje 20:2).
 
Ljudi obožavaju zver (Otkrivenje 13:4). Stoga su na osnovu te jedne jedine izjave neki došli do zakljucka da zver mora da bude papstvo. Oni ne znaju da su ljudi obožavali Rimsko Carstvo i njegove careve! Obratite pažnju kako ljudi obožavaju zver: oni govore - "KO MOŽE RATOVATI S NJOM?" Rimsko Carstvo je najmocnija VOJNA SILA koju je svet ikada video, dok Rimokatolicka crkva nikada nije imala svoju vojsku. Zver ubija nožem (10. stih), a Rimokatolicka crkva nikada nije ucinila nešto tako. Istorija vrvi podacima o obožavanju rimskih imperatora pošto je paganizam bio DRŽAVNA RELIGIJA Rimskog Carstva. Naredni citat dolazi iz starog udžbenika autora Robinsona, str. 7, pod naslovom "Srednji vek i moderno doba":
 
"Obožavanje cara: jednostavno receno, rimska vlada ne samo da je bila divno organizovana, vec je svako bio obavezan da ucestvuje u cinu obožavanja imperatora koji je bio olicenje velicanstva i slave carstva... Svi ljudi, kao dobri gradani, bili su obavezni da ucestvuju u službenom prinošenju žrtava državnom poglavaru, koji je bio poput nekog boga".
 
Da li je 476. godina naše ere oznacila kraj te velike zveri, kada je njena sedma GLAVA zadobila SMRTNU RANU? Ne. Biblijsko prorocanstvo kaže: "RANA SMRTI NJENE IZLECI SE... I DANA JOJ BI VLAST DA CINI CETRDESET I DVA MESECA". DESET ROGOVA predstavlja deset uzastopnih carstava koja dolaze nakon uništenja Rimskog Carstva, pa tako ZVER, preko svojih rogova koji su njen sastavni deo, nastavlja da vlada sve do Drugog Hristovog dolaska. Rogovi izrastaju IZ sedme glave - Rimskog Carstva. Biblijski tekst nigde ne kaže da je citava ZVER crkla, vec da je samo jedna od njenih GLAVA bila ranjena na smrt. ZVER U KNJIZI OTKRIVENJA IMA SEDAM GLAVA i DESET ROGOVA. Ono što je Jovan video u Knjizi Otkrivenja bila je slika zveri u vreme vladavine njene sedme glave - Rimskog Carstva. Kada je ta GLAVA zveri zadobila smrtnu ranu, rana je izlecena. GLAVA je bila mrtva, ali je sama ZVER ostala živa pošto su njeni rogovi zapoceli da vladaju jedan za drugim.
 
Godine 455. Vandali osvajaju Rimsko Carstvo u Severnoj Africi i pljackaju Rim. Zatim 476. godine Odoakar uspostavlja svoju vladu u Rimu. Ta vlada zvala se HERULI, ali nije zalecila smrtnu ranu buduci da je jedino delovala u gradu Rimu. No, HERULI nisu bili RIMSKA nego varvarska vlada. Potom nastaje Ostrogotsko Carstvo (493-554) koje je osnovao jedan stari narod (Ostrogoti). Ostrogoti su kasnije proterani iz Italije, a onda su nestali u istoriji. Ova tri carstva koja su uletela na rimsku teritoriju predstavljaju istorijski period poznat kao "prelazno doba". To jest, ona su PRELAZNI PERIOD od zadavanja smrtne rane do njenog isceljenja.
 
Zanimljivo je i to što Danilo vidi da IZMEÐU tih deset rogova izrasta jedan "mali rog" pred kojim se "tri išcupaše". To ostavlja mesta za još 7 rogova koji treba da dodu posle njega. Za mali rog se kaže u sedmoj glavi Knjige proroka Danila da "beše po videnju veci od drugih". I zaista, papstvo je dominiralo nad svim rogovima koji su potom usledili.
 
Izlecena smrtna rana
 
Cetvrti rog - simbol cetvrtog carstva, koje sledi iza carstva palog 476. godine - odistinski je IZLECIO smrtnu ranu zveri i obnovio CARSTVO. To se dogodilo 554. godine kada je istocni rimski car Justinijan u Carigradu uspostavio svoju vlast u zapadnom delu carstva preko carskog legata u Raveni (Italija), što je dovelo do, kako piše u istoriji, "restauracije imperije". Obratite pažnju na 5. stih u Otkrivenju 13: kada je zver izlecena data joj je vlast da "CINI CETRDESET I DVA MESECA". U prorocanstvima koja se odnose na kaznu izraelskog naroda svaki dan predstavlja po jednu godinu tokom kojih se ispunjavalo dato prorocanstvo (Knjiga proroka Jezekilja 4:4-6; Cetvrta knjiga Mojsijeva 14:43). Stoga je isceljena zver nastavila da živi još 1260 GODINA.
 
Nakon isceljenja smrtne rane 554. godine zavladalo je Franacko Carstvo (Francuska), potom Sveto Rimsko Carstvo (Nemacka), pa Habsburška dinastija (Austrija) i najzad Napoleonovo Carstvo (Francuska). Sa porazom koji je Napoleon doživeo 1814. godine prestala je da živi i isceljena zver. "Tako se ugasila vlada", piše Vest u Savremenoj istoriji, str. 377, "KOJA DATIRA OD AVGUSTA CEZARA" (koji je poceo da vlada 31. godine pre naše ere). Zver je otišla u bezdan!
 
Od 554. do 1814. godine, koliko je živela "izlecena zver", ima TACNO 1260 godina! Dakle, 1814. godine, nakon što je osam rogova doživelo uspone i padove, sama zver je zapala u stanje nepostojanja koje je u Otkrivenju 17:8 simbolicno predstavljeno kao "bezdan". Ali, 1870. godine Garibaldi ujedinjuje mnoštvo malih pokrajina na Apeninskom poluostrvu u jedinstvenu naciju i jedno carstvo, cime je zapocela vladavina devetog roga. Vrhunac vladavine devetog roga bio je dolazak Musolinijeve fašisticke vlade.
 
"GLAVE" koje jaše žena
 
Pozabavicemo se nešto više ovim pitanjem kada stignemo do 17. glave u Otkrivenju. Tada cemo nesumnjivo dokazati da je "žena kurva", VAVILON VELIKI - Rimokatolicka crkva. Uzgredno cemo primetiti najpre da ova žena, Katolicka crkva zajedno sa papstvom, nikada nije jahala zver iz Otkrivenja 13 u bilo kojoj fazi njenog postojanja, osim za vladavine njenih poslednjih sedam rogova! Ta žena u Otkrivenju je onaj "mali rog" o kome piše prorok Danilo u sedmoj glavi, gde se kaže da "bejaše po videnju veci od drugih" i ucini da se prva tri roga išcupaju pred njim (rogom), odnosno njom (ženom).
 
Justinijan je prvi vladar Rimskog Carstva koji je priznao papski autoritet na Zapadu. Pošto vidimo u 17. poglavlju da žena jaše svih sedam glava zveri, dok u 13. poglavlju ne piše da ona jaše glave nego sedam poslednjih rogova "izlecene zveri", iz ovoga sledi da sedam rogova "izlecene zveri" o kojima je rec u 13. poglavlju CINE sedam GLAVA zveri o kojima se govori u 17. poglavlju! Primetite da u vreme kada Jovan vidi zver u Knjizi Otkrivenja, pet rogova je vec prošlo, jedan jeste, a jedan još treba da dode (Otkrivenje 17:10). Pet palih rogova vladali su u toku 1260 godina kada je papstvo DALO silu izlecenoj zveri da CINI (vrši vlast). Zver koja "jeste" odnosi se na carstvo od Garibaldijevog vremena do pada Musolinija. To carstvo ni u kom slucaju nije bilo poput onog starog mocnog Rimskog Carstva, pa zato Jovan i kaže za tu vladavinu 9-og roga (Otkrivenje 13), odnosno 6. glave (Otkrivenje 17) da je zver koja beše i nije i doci ce još jedanput IZ BEZDANA.
 
Kao što se objašnjava u 17. poglavlju Knjige Otkrivenja, sedma glava i njenih 10 rogova predstavljaju oživljavanje ZVERI "iz bezdana" - obnovu Rimskog Carstva posredstvom "Sjedinjenih evropskih država" ili federacije 10 evropskih nacija u granicama starog Rimskog Carstva (Otkrivenje 17:12-18). To oživljavanje carstva o kome govori Biblija vec je pocelo da se odigrava!
 
Celokupna zver - sva uzastopna oživljavanja Rimskog Carstva - u Otkrivenju 17, deo je onih "sedam" glava u Otkrivenju 13 i Knjizi proroka Danila 7, zato što zver u Otkrivenju 17 u stvari sacinjava sedam poslednjih rogova. To obnovljeno Rimsko Carstvo je "osmi" sistem koji je drukciji od sedam prethodnih (Otkrivenje 17:11).
 
Broj "ZVERI" 666 - ciji je to broj?
 
Gde da pronademo taj misteriozni broj 666? Da li papa nosi taj broj na svojoj kruni, kao što neki tvrde, cime se identifikuje kao ZVER iz Otkrivenja 13, ili moramo da tražimo identitet zveri na nekom drugom mestu? Evo svih stihova u Bibliji koji direktno govore o broju 666:
 
"Da niko ne može ni kupiti ni prodati, osim ko ima žig, ili ime zveri, ili broj imena njenog. Ovde je mudrost. Ko ima um neka izracuna broj zveri: jer je broj covekov i broj njen šest stotina i šezdeset i šest." (Otkrivenje 13:17-18).
 
"I videh kao stakleno more pomešano s ognjem i one što pobediše zver i ikonu njenu i žig njen i broj imena njena gde stoje na moru staklenom i imaju gusle Božije" (Otkrivenje 15:2).
 
Obratite pažnju na sledece biblijske cinjenice
 
Iz ovih citata izvlacimo definitivne cinjenice:
 
1. Ako imamo um (razumevanje), shvaticemo da zver ima BROJ pomocu koga je moguce utvrditi njen identitet.
 
2. Taj broj je 666.
 
3. Receno nam je da IZRACUNAMO, to jest saberemo taj broj.
 
4. Broj 666 je broj ZVERI. Jedino BIBLIJSKO tumacenje tog simbola - "zveri" - je da se on odnosi na neko carstvo ili na nekog cara koji je olicenje tog carstva (Knjiga proroka Danila 7:17, 18, 22, 23, 24, 27). Stoga 666 mora da bude broj nekog CARSTVA, VLADE ili IMPERIJE, kao i broj cara koji je osnovao to carstvo ili vlada njime!
 
5. Izraz "ime zveri, ili broj imena njenog" jasno ukazuje da se broj 666 krije u IMENU TOG CARSTVA ILI IMPERIJE.
 
6. Izraz "broj covekov" takode ukazuje da se taj broj mora izracunati u imenu tog cara, koji vlada nad ovim carstvom koje Biblija identifikuje kao "ZVER".
 
Žena nije zver
 
U 17. poglavlju u Knjizi Otkrivenja nalazimo jednu zver i jednu ženu - veliku, bogatu ženu koja je nazvana "kurvom" i koja jaše zver. Biblija kaže da je "žena" simbol CRKVE (vidi Drugu Korincanima 11:2; Otkrivenje 19:7; Efescima 5:23-27). S druge strane, "zver" je simbol nekog CARSTVA ili IMPERIJE. Nema nikakve sumnje da žena u 17. glavi predstavlja opis crkve koja je vladala nad oblastima Svetog Rimskog Carstva.
 
Budimo dosledni: Zver iz Otkrivenja 13 nije ŽENA koja jaše tu zver. Zver je u Bibliji simbol za VLADU, a žena za CRKVU. Zver iz Otkrivenja 13 je RIMSKO CARSTVO! Ta zver beše SMRTNO ranjena (Otkrivenje 13:3), što znaci da je UMRLA - u potpunosti prestala da postoji i funkcioniše. Ali njena smrtna rana je kasnije zaceljena, nakon cega je zver nastavila da deluje u toku narednih 1260 godina (5. stih)!
 
Oni koji veruju da je zver Katolicka crkva kažu da je toj crkvi naneta smrtna rana 1789. godine. Medutim, te godine papa nije bio prisiljen da ode u egzil, a Katolicka crkva nije umrla, niti je ijednog jedinog dana prestala da funkcioniše. Pape su DOBROVOLJNO živele u izgnanstvu koje je zapocelo tek šezdesetak godina posle 1789. godine u znak protesta protiv italijanske vlade. To njihovo "izgnanstvo" potrajalo je do sklapanja dogovora sa Musolinijem. Ali to dobrovoljno izgnanstvo ni u kom smislu ne može da se nazove SMRTNOM ranom. Osim toga, oni koji uce da je Katolicka crkva biblijska zver ne ocekuju da ova organizacija nastavi da funkcioniše još samo 1260 godina.
 
Osnivac Rima
 
ROMUL, po kome je Rimsko Carstvo dobilo svoje ime, bio je osnivac tog carstva i prvi rimski car. Ujedno, njegovo ime, ime COVEKA, je i ime CARSTVA, a svaki gradanin tog carstva nosi isto ime - RIMLJANIN. Jovan je pisao Knjigu Otkrivenja na grckom jeziku kada nam je rekao da IZRACUNAMO broj zveri, zbog cega to ime i broj 666 treba potražiti u jeziku koji Biblija priznaje, a ne u latinskom.
 
Svima su nam poznati rimski brojevi, slova koja oznacavaju brojeve i svako zna da je I=1, V=5, X=10 i tako dalje. Medutim, mnogo ljudi ne zna da i grcki jezik, na kome je napisana Knjiga Otkrivenja, ima slova koja oznacavaju brojeve. Rimljanin se na grckom kaže "LATEINOS", što znaci "Latin" ili "ime Latijuma (Lacija)" (regiona odakle Rimljani vuku svoje poreklo i jezik). I rec "Lateinos" znaci "RIMLJANIN". Na grckom je slovo L oznaka za broj 30, A za 1, T za 300, E za 5, I za 10, N za 50, O za 70, S za 200. Saberite te brojeve. Njihov zbir iznosi tacno 666!
 
Zaista nije slucajno da ime CARSTVA, ime njegovog osnivaca i prvog CARA i ime svakog coveka u tom carstvu iznosi tacno 666! Zver je sada odistinski identifikovana!
 
I Musolini
 
Ali neke dominantne licnosti iz vremena slabašne vladavine šeste glave simbolicne biblijske zveri žigosane su istim brojem - 666 - na latinskom jeziku! Musolini je nazivao sebe "Il Duce". Italijani su uzvikivali "Viva Il Duce!", što znaci "Živeo voda". Italija je u to vreme bila svuda oblepljena plakatima na kojima je stajalo "VV IL DUCE" ("VV" je skracenica za "Viva"). U nekim italijanskim recima slovo"V" se pisalo umesto "U", kao što je to slucaj sa "duce" ("dvce"). Iako je ta kovanica u stvari pozdrav, odnosno titula, Musolini ju je koristio kao IME. Izracunajte broj tog LATINSKOG imena: V je 5, V je 5, I je 1, L je 50, D je 500, V je 5, C je 100, E nema broja. Saberite sve te brojeve i dobicete tacno 666! Stoga je broj 666 neizbrisivo UTISNUT na RIMSKO CARSTVO!
 
Ali, neko ce se zapitati - zar se taj broj ne odnosi na PAPU? Neki uce da "reci VICARIUS FILII DEI stoje na papinoj trorogoj kruni" i da zbir rimskih brojeva u tom latinskom izrazu iznosi 666! Papa u odredenim prilikama nosi trorogu krunu, ALI NA NJOJ NEMA OVIH RECI! Treba biti obazriv i sve DOKAZIVATI. Denominacija koja uci ovu doktrinu o papi poslala je u Rim profesora C. T. Eversona kome je omogucen pristup vatikanskim arhivima. Nakon što ih je pažljivo pretražio, on nije mogao da nade bilo kakvu krunu, niti svedocanstvo da na takvoj kruni stoje gore navedene reci. Štaviše, te reci nisu iz LATINSKOG, a nema ih ni u BIBLIJSKOM jeziku. Te reci ne predstavljaju IME, vec TITULU, a receno nam je da izracunamo IME ZVERI i broj imena COVEKA te zveri. Nadalje, ova latinska titula se ne odnosi na neko carstvo, ili imperiju, vec samo na jednog COVEKA.
 
Ipak, sam papa tvrdi da je "VICARIUS FILII DEI", to jest "Zamenik sina Božijeg" ("Hristov namesnik") na zemlji. Isto tako ZVER je 1260 godina bila pod papskom vlašcu i upravom. Pape su u tom periodu u stvari bile religiozni poglavari carstva koji su vladali nad imperatorima i crkvom. Da li je onda stvarno znacajno da i zbir slova u toj tituli iznosi 666?
 
Dakle, broj 666 je utisnut na RIMSKO CARSTVO, na osnivaca i prvog cara Latina, na svakog RIMLJANINA, cak i na MUSOLINIJA. Može li išta da bude ubedljivije?
 
"Dvoroga zver"
 
Sotona ima svoju civilnu vladu na zemlji kojoj je dao "silu svoju, i presto svoj, i oblast (vlast) veliku". On poseduje i crkvenu organizaciju, CRKVU koja je njegov instrument za obmanjivanje sveta. U Drugoj Korincanima 11:14 nalazimo da se sotona pretvara u "ANÐELA SVETLA". Prema Otkrivenju 12:9 i 20:3, davo je PREVARIO citav svet. Cime i kako?
 
Pavle nam kaže u Drugoj Korincanima 11:13-15 da sotona ima SVOJE poslanike (propovednike) koji se pretvaraju da su propovednici pravde, a u stvari su lažni apostoli, varljivi propovednici koji sebe nazivaju Hristovim slugama i tvrde da su HRIŠCANSKI sveštenici ili propovednici. Njihov broj nije mali. Naprotiv, ima ih mnogo pošto sva biblijska prorocanstva govore da prevarenih ljudi nije malo, vec da ih je MNOGO. Sotonin glavni zadatak tokom ovih šest hiljada godina bio je da vara svet.
 
Sada okrenite 13. poglavlje u Otkrivenju, gde u 11. stihu pocinje opis druge zveri:
 
"I videh drugu zver gde izlazi iz zemlje, i imaše dva roga kao u JAGNJETA; i govoraše kao AŽDAJA".
 
Ko ili šta sad predstavlja ova "zver"? Neki kažu da je to buduci savez Sjedinjenih Americkih Država sa papstvom. Drugi veruju da je rec o federaciji protestantskih crkava. Treci tvrde da ce ta zver biti Panamericka Unija. VECINA crkvenih organizacija potpuno zanemaruje ovu izuzetno važnu temu, ili iskreno tvrde: "MI NE ZNAMO!" Cemu takvo neznanje kada je odgovor kristalno jasan? Da, stvarno, zbog cega takvo nepoznavanje biblijskog prorocanstva?
 
Biblijsko tumacenje
 
Pre svega, ne zaboravite da BIBLIJA TUMACI SVOJE SIMBOLE! Kad god covek krene sa SVOJIM tumacenjima biblijskih simbola, uvek dode do pogrešnog zakljucka! Obratite pažnju da, nakon što je video jednu ZVER - za koju smo dokazali da je simbol RIMSKOG CARSTVA, Jovan sada vidi kako izranja DRUGA, razlicita, zver. Naucili smo da je "ZVER" simbol nekog carstva ili vlade (Knjiga proroka Danila 7:17, 23), to jest da ovaj termin predstavlja carstvo, a u nekim slucajevima lidera carstva (Knjiga proroka Danila 7:17, 23). Dakle, ova druga dvoroga zver predstavlja prorocanstvo o još jednom carstvu ili vladi. U navedenim prorocanstvima Bog nam predocava neznabožacke vlade na zemlji, cije su karakteristike opisane slikom divljih zveri. Ova dvoroga zver je prikazana kao JAGNJE, a u stvari govori poput AŽDAJE - što i jeste njena prava priroda pošto "usta govore od suviška srca" (Jevandelje po Mateju 12:34).
 
Šta predstavlja simbol "JAGNJETA" u Bibliji? Odgovor na to pitanje glasi: Jagnje predstavlja HRISTA (Jevandelje po Jovanu 1:29; Otkrivenje 17:14). "AŽDAJA" je simbol ÐAVOLA (Otkrivenje 12:9, 20:2), pa je stoga ovde rec o nekom carstvu ili vladi koja se pretvara da je HRISTOVA ili da je CARSTVO BOŽIJE, a u stvari je SOTONINA vlada!
 
Hristos nije osnovao vladu (carstvo) kada se prvi put pojavio na zemlji. Nakon Njegovog vaskrsenja ucenici su ga zapitali da li ce u to vreme obnoviti CARSTVO (Dela apostolska 1:6), ali On to nije ucinio. Crkva nije to Hristovo Carstvo. Medutim neki su ipak mislili da jeste. Isus je u Jevandelju po Luci 19:11-27 dao parabolu kojom je ukazao da prvo mora da se vaznese do prestola svog Oca na nebesima, primi carsku moc i postane Car nad carevima da bi tek onda ustanovio Carstvo Božije koje ce zavladati svetom. No, sotona obmanjivac je prevario svet koji danas pretpostavlja da njegova (sotonina) CRKVA i njegov sistem crkava predstavljaju Carstvo Božije. Pažljivo procitajte 12. stih: "I SVU vlast prve zveri cinjaše pred njom".
 
Prva zver je Rimsko Carstvo. Ova druga zver predstavlja pak jednu drugu vladu koja se takode nalazi pod sotoninom kontrolom i koja izigrava HRISTOVU vladu - Carstvo Božije i preuzima, ostvaruje, služi se i koristi SVOM vlašcu prve zveri, Rimskog Carstva. U kom vremenu ova druga zver cini sve ovo što je opisano u Knjizi Otkrivenja?
 
"I SVU vlast prve zveri cinjaše pred njom; i ucini da zemlja i koji žive na njoj POKLONI SE prvoj zveri kojoj se isceli rana smrtna" (12. stih).
 
Dakle, to se dešavalo NAKON isceljenja smrtne rane koja je naneta prvoj zveri 476. godine. Isceljenje ove rane od strane imperatora Justinijana dovelo je do obnavljanja Zapadnog Rimskog Carstva 554. godine. Zbog toga je POSLE 554. godine ova RELIGIJSKA vlada preuzela i ostvarivala svu vlast Rimskog Carstva koje je tada dobilo ime "Sveto Carstvo", a kasnije "Sveto Rimsko Carstvo".
 
Da li je crkvena vlada upravljala Rimom?
 
Ovde dakle imamo sliku jedne - RELIGIJSKE - vlade koja izgleda poput HRISTOVE, izigrava CARSTVO BOŽIJE, a zapravo upravlja civilnim Rimskim Carstvom još od 554. godine. Da li je ikada postojala jedna ovakva vlada? Naravno! Samo je JEDNA takva vlada!
 
Uoci 554. godine Justinijan je u jednom pismu priznao vrhovni autoritet pape na Zapadu, pa je tako 554. godine obnovljeno Zapadno Rimsko Carstvo kojim su vladale rimske pape. Obnovljeno Rimsko Carstvo, kasnije poznato kao "SVETO RIMSKO CARSTVO", postojalo je do 1814. godine (tacno 1260 godina). Istorija navodi da su ljudi prihvatali pape kao "Vikare Hristove", što znaci "NA MESTU HRISTA", usled cega je i nastala ona papska titula "namesnik Hristov". Aktuelna doktrina toga vremena bila je da se Drugi Hristov dolazak vec odigrao, to jest da se u licnosti pape Hristos vratio na zemlju kao CAR nad carevima i GOSPODAR nad gospodarima. Prema toj doktrini Milenijum (hiljadugodišnje carstvo Hrista i Njegovih svetih na zemlji) je navodno vec bio zapoceo.
 
Citavih 1260 godina imperatori su prihvatali papu kao Hrista koji sprovodi svoju vlast "s gvozdenom palicom", kao što treba da ucini pravi Hristos KADA zaista dode. Zbog toga su rimski carevi priznali papi vrhovnu religijsku vlast. Sama Crkva ustrojena je po principu civilne VLADE, odnosno kao dualna (dvojaka) vlada koju simbolišu DVA roga ili dva carstva, buduci da "rogovi" simbolišu carstva - vidi Knjigu proroka Danila 7:24. Crkva je postala olicenje CRKVENE vlade, a ujedno je predstavljala i DRŽAVNU (civilnu) vladu koja je uvek zauzimala odredenu teritoriju na kojoj je vladala kao nezavisna, suverena država (pored vlasti koju je zapravo ostvarivala nad ogromnim civilnim "Svetim Rimskim Carstvom". Cak i danas crkva se tretira kao odvojena, nezavisna, suverena DRŽAVA. Vecina država šalje svoje ambasadore u Vatikan, kao što ih šalje u bilo koju drugu državu ovog sveta).
 
Obratite pažnju na to da druga zver treba da ima vlast nad CELOM ZEMLJOM zato što ce UCINITI da se zemlja i svi koji na njoj žive POKLONE prvoj zveri "kojoj se isceli rana smrtna" (što se i dogodilo posle 554. godine). U vecini stranih enciklopedija pod odrednicom "MILENIJUM" naci cete istorijat "Svetog Rimskog Carstva", koje je bilo nazvano "Carstvom Božijim na zemlji". Dakle, u to vreme tvrdilo se da je vec stigao cuveni MILENIJUM! Pogledajte 14. stih:
 
"I vara one koji žive na zemlji znacima, koji joj biše dani da cini pred zveri".
 
U 13. stihu se kaže da zver "ucini cudesa velika". Dakle, primetite ovde tri cinjenice:
 
Ta zver cini cuda.
Ona ih cini "pred" Svetim Rimskim Carstvom koje je prva zver.
Tim cudima ona VARA sve narode.
Svi narodi prevareni
 
Gde još u biblijskom prorocanstvu nailazimo na ovakve identicne cinjenice? Prvo pogledajte Otkrivenje 17, u kome je opisana jedna žena. Iz Druge Korincanima 11:2, Efescima 5:22-27 i drugih stihova naucicemo da je "žena" simbol CRKVE. U stihovima 1 i 15 opisuje se žena koja vlada nad mnogim narodima - simbol velike otpale crkve koja se zove "velika kurva". Treci stih kaže da ta velika lažna crkva sedi na zveri koja "imaše sedam glava i deset rogova", kao što jahacica upravlja i kontroliše konja koji izvršava njene komande. SVIMA koji razumeju biblijsko prorocanstvo dobro je poznato da 17. poglavlje u Otkrivenju opisuje Rimokatolicku crkvu koja vlada nad takozvanim Svetim Rimskim Carstvom. Pogledajte 18. stih koji kaže da je ta žena "grad veliki, koji ima carstvo nad carevima zemaljskim". Vidite drugi stih u kome piše da su oni koji žive na zemlji PREVARENI od strane ove velike lažne crkve. U Otkrivenju 18:2 stoji da je upravo ta žena prevarila sve narode.
 
Potom obratite pažnju na Drugu poslanicu Solunjanima 2:3-4. Dan Hristov, a samim tim i Hristov dolazak, nece doci dok ne dode otpad i ne otkrije se "covek bezakonja" koji se uzdiže nad svim što se zove Bog. Ova licnost, poput Boga, sedi u hramu za koji se tvrdi da je hram Božiji i pokazuje sebe kao da je Bog da prevari narode da ga prihvate KAO BOGA. Bog je naš SVETI OTAC, stoga ce ovaj covek tvrditi kako nosi baš tu titulu. Tog zlikovca UNIŠTICE Hristov dolazak (8. stih). Pogledajte stihove 9 i 10 koji opisuju tog coveka: "Kojega je dolazak po cinjenju sotoninu sa svakom SILOM i ZNACIMA i lažnim CUDESIMA. I sa svakom PREVAROM nepravde...". Ovde je rec o poglavaru ogromnog crkvenog carstva koji ce uciniti cuda i lažne znake kojima ce PREVARITI ljude na sva cetiri kraja sveta.
 
Na Armagedonu
 
Taj obmanjivacki verski vladar bice aktivan sve do ARMAGEDONA i Drugog Hristovog dolaska! U Otkrivenju 16:13-16 opisana su tri necista duha koja dolaze od aždaje - davola, zveri - civilnog rimskog vladara i iz usta lažnog proroka koji SARAÐUJE sa rimskim vladarem.
 
"Jer su ovo duhovi davolski", nastavlja se tekst u 14. stihu, "koji CINE CUDESA, i izlaze k carevima svega vasionog sveta da ih skupe na boj za onaj veliki dan Boga svedržitelja".
 
I konacno, sve ove sile okupljaju se na ARMAGEDONU! Obratite pažnju! Negde u buducnosti, kada se Rimsko Carstvo ponovo obnovi, rimski vladar sastace se sa visokim verskim poglavarom i to po ÐAVOLJOJ sili i davoljem uticaju! CUDESA! Sva prorocanstva koja govore o cinjenju cudesa pokazuju da ove vlasti cine iste stvari!
 
Sada pogledajte poslednju bitku "velikog dana Boga svedržitelja" u Otkrivenju 19:19-20. Tu je opisana zver - "i s njom lažni prorok koji ucini pred njom znake KOJIMA PREVARI one koji primiše ŽIG zveri i koji se poklanjaju IKONI NJENOJ". Vidite li šta tu piše? Sada uporedite taj stih sa opisom dvoroge zveri u Otkrivenju 13:11-17:
 
OBE cine cudesa.
OBE ih cine "pred", to jest naocigled zveri.
TIM CUDESIMA i lažni prorok i dvoroga zver VARAJU one koji imaju ŽIG zveri, cineci da oni prime taj žig (Otkrivenje 13:16).
Zato je izvesno da su ova dvoroga zver, lažni prorok, covek bezakonja i žena koja jaše zver jedno te isto - RIMOKATOLICKA CRKVA sa svojim papom, biskupima, sveštenicima i dakonima u svojoj hijerarhiji!
 
Pogledajmo sada da li je ova dvoroga zver prevarila upravo one koji imaju ŽIG zveri? Jeste! Nastavak sledi u Otkrivenju 13:
 
"I vara one koji žive na zemlji znacima, koji joj biše dani da cini pred zveri, govoreci onima što žive na zemlji da nacine IKONU zveri koja imade ranu smrtnu i osta živa. I bi joj dano da dade duh ikoni zverinoj da progovori ikona zverina, i da UCINI da se pobiju koji se god ne pokloniše ikoni zverinoj. I UCINI SVE, MALE I VELIKE, BOGATE I SIROMAŠNE, SLOBODNJAKE I ROBOVE, te im dade ŽIG na desnoj ruci njihovoj ili na celima njihovima, da niko ne može ni kupiti ni prodati (trgovati, zaradivati za život, zaposliti se), osim ko ima žig, ili ime zveri, ili broj imena njenog" (stihovi 14-17).
 
Dakle, obratite pažnju: ova dvoroga zver ne samo da je PROUZROCILA ("ucinila") da ljudi prime ŽIG zveri (uporedite sa Otkrivenjem 19:20), nego i da se stvori ikona koja ce prouzrociti muceništvo svetih u kome ce biti pobijeni svi koji se ne poklanjaju toj ikoni. Ova lažna crkva nije ubila te ljude, ona je samo UCINILA da oni budu pobijeni. Istorija tvrdi da je civilna vlada u Rimskom Carstvu pobila milione ljudi koje je crkva proglasila "anatemom za Hrista", odnosno "jereticima". Uporedite ovaj istorijski podatak sa ŽENOM koja jaše zver u Otkrivenju 17:
 
"I videh ženu pijanu od krvi svetih i od krvi svedoka Isusovih; i zacudih se cudom velikim kad je videh" (6. stih).
 
Izvesno je da se ovde govori o potpuno istoj ženi!
 
IKONA zveri
 
Ova velika crkva, sa svojom dvostrukom vladom, vara narode GOVORECI IM DA TREBAJU DA NACINE NEKAKVU IKONU TE ZVERI. Primetite (u Otkrivenju 13:14) da je ovo METOD kojim ta crkva vara ljude.
 
Šta je IKONA? Ona predstavlja izgled, kopiju, predstavu, model, slicnost, duplikat. Dakle, u ovom stihu vidimo veliku CRKVU koja kaže: "Hajde da nacinimo MODEL ili duplikat civilne rimske VLASTI", jer ZVER upravo to i jeste - PAGANSKA VLADA!
 
Isus Hristos je proglasio CARSTVO, vladu BOŽIJU - božansku vladu, ustrojenu po Božijoj volji i Božijem ZAKONU. To nije paganizovana ljudska vlada koja nastaje ljudskom voljom i vlada po zakonima koje stvara covek. Božija Crkva se sastoji od svih svetih koji su zaceti Duhom koji ih je vodio u prošlosti i sadašnjosti. Hristos je jedini POGLAVAR te Crkve, a Hristovo Carstvo NIJE od ovog sveta! Odakle onda potice sadašnji oblik ljudske CRKVENE VLADE?
 
"Lav I (440-461. n.e.) bio je prvi papa u pravom smislu te reci", kaže "Enciklopedija biblijske, teološke i crkvene literature", tom 7, str. 629. Za ovog papu najvelicanstvenija stvar na svetu, koja je postala njegova opsesija, bila je VLADA u Rimskom Carstvu. Lav I je primenio principe i oblike te vlade na CRKVU, koju je organizovao po metodu VLADE u Rimu i tako je stvorio PAPSTVO. Ta CRKVENA VLADA ili ORGANIZACIJA je IKONA ZVERI U BIBLIJI!
 
Citat iz Majersove "Istorije starog sveta": "Za vladavine Lava I, Crkva u Rimskom Carstvu organizovana je kao crkvena DRŽAVA (vlada) koja je po svom ustavu, statutu i administrativnom sistemu uoblicena po MODELU imperije". Prema istoricarima, ova CRKVENA VLADA je u stvari MODEL, DUPLIKAT - IKONA ZVERI, Rimokatolicka VLADA. Enciklopedija "Britanika" naziva Rimokatolicku Crkvu SVETSKIM CRKVENIM CARSTVOM!
 
Ova IKONA - vlada ciji tvorci i upravitelji su smrtnici - naterala je narode da se KLANJAJU CRKVI, a pošto je crkva organizovana u svetsku vladu, ovo klanjanje IKONI - LAŽNO služenje Bogu - predstavlja IDOLOPOKLONSTVO! Ova crkva je postala MAJKA, a KCERKE CRKVE, koje su je napustile "protestujuci", nazvale su sebe "PROTESTANTIMA". SVE protestantske crkve imaju CRKVENU VLADU po uzoru na politicku strukturu ovoga sveta.
 
"I na celu njenom napisano ime: TAJNA, VAVILON VELIKI, MATI KURVAMA" (Otkrivenje 17:5).
 
Njene kcerke su nazvane "kurvama", a njihovo zajednicko ime je "VAVILON". One su paganske zbog toga što poducavaju paganske doktrine i obicaje pod plaštom hrišcanskog IMENA! I SVI NARODI su prevareni!
 
Da, IKONA ZVERI je CRKVA ogranizovana po ljudskom, a ne biblijskom principu - po kome treba da je ustrojena vlada u duhovnom organizmu koji cini pravu biblijsku Crkvu. Ikona zveri je paganski politicki DUPLIKAT Božije vlade.
 
"IZAÐITE IZ NJE", kaže Bog (Otkrivenje 18:4). Neka nam On pomogne da se PRIPAZIMO!
Calendar
«  December 2022  »
SuMoTuWeThFrSa
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Site friends
  • Create your own site


  • Copyright MyCorp © 2022
    Free website builderuCoz