Friday
2022-12-09
9:48 AM
Welcome Guest
RSS
 
My site
Main Registration Login
Isus jeste Bog – Biblijski stihovi? »
Site menu

Our poll
Rate my site
Total of answers: 58

Statistics

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

Login form

Isus jeste Bog – Biblijski stihovi? PDF Štampa El. pošta
Napisao Kermit Zarley   

Većina hrišćanskih biblijskih učenjaka tvrdi da Biblija identifikuje Isusa kao ,,Boga“. Međutim, ne mogu da citiraju mnogo pasusa u kojima to stoji. Reč koja u grčkom Novom zevetu označava Boga jeste theos, a učenjaci nekoliko ovih hristoloških pasusa nazivaju ,,theos tekstovima“.

Umereno tradicionalistički nastrojen teolog, John Macquarrie, kaže: ,,može da nam se učini čudnim to što je jedna takva naizgled centralna hrišćanska afirmacija da je Isus Bog toliko malo podržana od strane Svetog pisma da moramo da lovimo stihove i da, nakon što ih pronađemo, raspravljamo na temu toga šta oni zapravo znače“. Tradicionalista D.A. Fennema iznosi svoje posmatranje:,, Većina pasusa u kojima je Isus nazvan Bogom je podmetnuto usled različitih varijanti teksta ili sintaksičke nejasnoće, usled čega se dozvoljava potpuno drugačija interpretacija pasusa.“ William Barclay objašnjava: ,, Upravo onda kada počnemo da ispitujemo dokaze mi nailazimo na stvarne teškoće. Dokazi nisu obimni, ali možemo zaključiti da skoro svaki put u Novom zavetu kada se Isus navodno naziva Bogom postoji bilo tekstualno kritički bilo prevodilački problem. Skoro u svakom slučaju mi treba da raspravimo na temu koje od ta dva tumačenja ili prevoda treba prihvatiti.“ On dodaje: ,,Jedno od pitanja u vezi sa hrišćanskom misli i jezikom koje nas najviše muči jeste da li bismo mogli direktno da Isusa oslovimo rečju Bog ili ne.“

Glavni razlog za ovu teškoću jeste taj da u doba kada su dokumenta Novog zaveta napisana, u prvom veku, Grci nisu imali znake interpunkcije, mala slova (samo su imali velika slova) i nisu čak ni imali razmake između slova. Dakle, često ne znamo na koji način gramatika ovih ključnih stihova treba da bude razmatrana. Sporni tekst može da bude samo kratka fraza ili jedna reč. Pitanje može da bude u vezi sa tim da li treba staviti zarez ili tačku na određeno mesto, ili na koji način treba shvatiti neodređenu imenicu. Gramatički problemi su kompleksni pa čak i neshvatljivi onima koji čitaju Bibliju a koji nisu poznavaoci Grčkog jezika.

Ova nesigurnost oko gramatike postaje očiglednija kada se ovi stihovi razmatraju u okviru novozavetnih kritika. Tradicionalista Murray Harris objašnjava: ,,Zanimljiva činjenica je ta da svaki od (theos=Bog ) tekstova ... sadrži problem koji se može protumačiti na neki način, a većina tih problema se može protumačiti i na više načina.“ Samim tim, A.E. Harvey navodi da ,,Pisci Novog zaveta ... ne pokazuju tendenciju da Isusa opišu u smislu božanstva, nekoliko očiglednih izuzetaka su ili gramatički ili takstualno osporeni ili imaju objašnjenje koje ... ih dovodi u ograničavajući okvir jevrejskog monoteizma.“

Iznenađujuće je otkriti to da, izuzev možda dva ovakva novozavetna theos teksta, savremeni tradicionalistički autoriteti su podjednako podeljini oko toga da li ovi veliki theos pasusi nazivaju Isusa Bogom. Na primer, R.T. France navodi da se ,,u mnogim slučajevima očigledno direktno pripisivanje božanstva Isusu topi pod svetlom nesigurnosti u vezi sa tekstom, interpunkcijom ili sintaksom, pri čemu smo ostavljeni bez neosporenog, direktnog pripisivanja božanstva Isusu van početnih i završnih izjava Jovanovog jevanđelja (Jovan 1,1; 1,18; 20,28).“

Tradicionalisti citiraju stihove 1:1 i 20:28 Jovanovog jevanđelja kao neoborive dokaze da je Isus Bog. Oscar Cullmann ih naziva ,,neoborivim“, Murray Harris kaže da su oni ,,neosporni“.

Naredna tabela pokazuje svih devet hristoloških takstova koji su najčešći predmeti debata (po redosledu Novog zaveta) a koji sadrže reč theos kao i njihove tipove problema i žanr. (teškoća u vezi sa sintaksom se ovde smatra gramatičkim problemom.)

 

Tekst

Problem/problemi

Žanr

Prevod (NASB)

Jovan 1:1

interpunkcija

gramatika

Himna (?)

U početku beše Reč, i Reč beše u Boga, i Bog beše Reč.

Jovan 1:18

Tekstualni

Gramatički

Himna (?)

Boga niko nije video nikad: Jedinorodni Sin koji je u naručju Očevom, On Ga javi.

Jovan 20:28

Gramatički

Priznanje

I odgovori Toma i reče Mu: Gospod moj i Bog moj.

Rimljanima 9:5

Interpunkcija

Gramatički

Doksologija

Kojih su i oci, i od kojih je Hristos po telu, koji je nad svima, Bog blagosloven va vek. Amin.

2. Solunjanima 1:12

Gramatički

Doktrina

Da se proslavi ime Gospoda našeg Isusa Hrista u vama i vi u Njemu, po blagodati Boga našeg i Gospoda Isusa Hrista.

Titu 2:13

Gramatički

Proročanstvo

Čekajući blaženu nadu i javljanje slave velikog Boga i Spasa našeg Isusa Hrista,

Jevrejima 1:8-9

Tekstualni

Gramatički

Kontekstualni

Citiranje Starog zaveta

A sinu: Presto je Tvoj, Bože, va vek veka; palica je pravde palica carstva Tvog. Omilela Ti je pravda, i omrzao si na bezakonje: toga radi pomaza Te, Bože, Bog Tvoj uljem radosti većma od drugova Tvojih.

2. Petrova 1:1

Tekstualni

Gramatički

Pozdrav

Od Simona Petra, sluge i apostola Isusa Hrista, onima što su primili s nama jednu časnu veru u pravdi Boga našeg i spasa Isusa Hrista:

1.Jovanova 5:20

Gramatički

zaključak

A znamo da Sin Božji dođe, i dao nam je razum da poznamo Boga Istinitog, i da budemo u istinitom Sinu Njegovom Isusu Hristu. Ovo je Istiniti Bog i Život večni.

 

Većina tradicionalista tvrde da sledeći najbitniji tekstovi Novog zaveta koji ne sadrže reč theos implicitno identifikuju Isusa kao Boga: Jovan 5:18; 8:24, 28, 58; 10:30-33; Filipljanima 2:5-11; Kološanima 1:19; 2:9; 1.Timotiju 2:5; 3:16. Neki tvrde da je isti slučaj i sa sledećim manje važnim tekstovima koji ne sadrže reč theos: Matej 1:23; 28:19; Marko 2:5-12; 10:17-18 i paralelni stihovi; Jovan 3:13; Dela 20:28; Galatima 2:20, Efescima 5:5; 1. Jovanova 5:7; Otkrivenje 1:8.

U mojoj knjizi, Restitucija Isusa Hrista, ispitujem sve ove tekstove do detalja.


Ovaj članak je od Kermit Zarleya (Servetus the Evangelical). Na njegovoj internet prezentaciji  – www.servetustheevangelical.com – možete da pročitate 50 članaka na engleskom jeziku. To su isješci iz njegove biblijsko-istraživačke knjige koja ima 600 stranica sa naslovom: The Restitution of Jesus Christ (2008)

Calendar
«  December 2022  »
SuMoTuWeThFrSa
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Site friends
  • Create your own site


  • Copyright MyCorp © 2022
    Free website builderuCoz