Friday
2024-02-23
8:09 AM
Welcome Guest
RSS
 
My site
Main Registration Login
Da li je inkarnacija istinita, da li je Bog postao čovek? »
Site menu

Our poll
Rate my site
Total of answers: 59

Statistics

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

Login form

Da li je inkarnacija istinita, da li je Bog postao čovek? PDF Štampa El. pošta
Napisao Kermit Zarley   

Post-apostolska, institucionalna crkva je oduvek tvrdila da je Bog sišao iz raja na zemlju i postao čovek. Štaviše, tvrdila je da je preegzistentni Logos-Sin (Reč-Sin) preuzeo čovečji oblik, Isusa iz Nazareta.

Crkva je imenovala svoju doktrinu da je Bog postao čovek kao ,,inkarnaciju“. Uverava da je inkarnacija jedna od najvažnijih doktrina, ako ne i najvažnija u celokupnoj hrišćanskoj veri. Crkva je objavila da niko ne može biti istinski hrišćanin ukoliko ne veruje u klasičnu doktrinu o inkarnaciji.

Ovaj teološki termin ,,inkarnacija“ proizilazi iz latinske reči incarnatus, što znači ,,u telu“ ili ,,otelotvorenje“. Latinski crkveni oci primenili su reč incarnatus na ,,Reč“ u stihu 1:14 Jovanovog jevanđelja. Tu stoji: ,,I reč postade telo i useli se u nas puno blagodati i istine; i videsmo slavu Njegovu, slavu, kao Jedinorodnoga od Oca.“ Iznenađujuće je to što je ovaj stih iz Novog zaveta jedina izjava koja potvrđuje ovaj koncept.

Mnogi tradicionalistički nastrojeni tumači Biblije došli su do shvatanja da je Bog postao čovek Isus Hrist time što su uporedili stih 1:14a sa tradicionalnim prevodom stiha 1.1c Jovanovog jevanđelja - ,,i reč beše Bog.“ Njihovo shvatanje je sledeće: 1) Reč je bila Bog 2) Reč je postala telo, čovek Isus Hrist; stoga, 3) Isus Hrist je bio Bog. Ali ovo shvatanje zavisi od tradicionalnog prevoda stiha 1:1 Jovanovog jevanđelja, koje je vrlo sumnjivo.

Samim tim, učenjaci Jevanđelje po Jovanu smatraju u velikoj meri odgovornim za ovu crkvenu doktrinu o inkarnaciji. Razlog za to predstavlja učenje o Logosu u prologu, koji se sastoji od 18 stihova kao i nekoliko tekstova iz Jevanđelja koji se tiču Isusove očigledne preegzistencije.

Likovi u Jevanđelju po Jovanu često pogrešno tumače Isusove reči jer ih bukvalno shvataju dok Isus namerava da pruži metafore. Upravo to je razlog zašto se Jevanđelje po Jovanu naziva ,,duhovnim jevanđeljem“. (Najpoznatiji primer ovog pogrešnog tumačenja jeste trenutak kada Isus govori Nikodemu da oseća da treba da bude ponovo rođen (Jovan 3:1-12)).

Na primer, Jovanov Isus uverava: ,, Ja sam hleb živi koji siđe s neba; koji jede od ovog hleba živeće vavek; i hleb koji ću ja dati telo je moje, koje ću dati za život sveta“ (Jovan 6:51). Hrišćani su verovali da je Isus pod tim hteo da kaže da je preegzistirao i da je bukvalno sišao iz raja, čime je potvrdio svoju inkarnaciju. Međutim, postoji verovatnoća da je koristio metaforu kada je rekao da je sišao iz raja, i da je na umu imao duhovni smisao istog kao i kada je govorio o ,,hlebu“, ,,žeđi“, ,,gladi“ i ,,smrti“. Mi čitamo ,, Kako može ovaj dati nama telo svoje da jedemo? A Isus im reče: Zaista, zaista vam kažem: ako ne jedete telo Sina čovečijeg i ne pijete krv Njegovu, nećete imati život u sebi (Jovan 6:52-53). Imao je na umu duhovni smisao, rekavši: ,,Reči koje vam ja rekoh duh su i život su.” (stih 63).

Ukoliko je Isus bio Bog i ukoliko je preegzistirao i sišao iz raja, on nije bio kao mi ostala ljudska bića , jer niko od nas nije preegzistirao i sišao iz raja. Međutim, pisac Poslanice Jevrejima kaže da Isus ,,beše dužan u svemu da bude kao braća, da bude milostiv i veran poglavar sveštenički pred Bogom, da očisti grehe narodne” (Jevrejima 2:17). Dakle, Isus je morao da bude kao mi kako bi pružio spasenje, i omogućio našim grehovima da budu oprošteni.

Crkveni otac Atanazije je ulagao najveće napore kako bi podržao klasičnu inkarnaciju pa su mnogi naredni crkveni oci i učenjaci usvojili njegov način razmišljanja. On je mislio da Isus mora da je bio Bog, a samim tim ne stvoren, kako bi obezbedio spasenja. Ali ovo uveravanje je u potpunosti arbitrarno, što je i demonstrirano time što on nije uspeo da pruži detaljnu podršku iz Biblije.

Autor Poslanice Jevrejima želi da kaže da je Bog napravio Isusa istim kao i ostale ljude ,,po svim stvarima” osim što nije prouzrokovao da oni zgreše i što Isus nikada nije zgrešio. Ovaj autor kaže da je Isus bio ,,u svačemu iskušan kao i mi, osim greha” (4:15). pored toga, opisuje Isusa kao nekog ko je ,,poglavar sveštenički: svet, bezazlen, čist, odvojen od grešnika, i koji je bio više nebesa” (7:26).

Autor Poslanice Jevrejima nije jedini koji nas uverava u ovo. Apostol Petar je nazvao Isusa ,,Svecem i Pravednikom” (Dela 3:14).  Petar citira Isaija 53:9 i primenjuje ga na Isusu, tvrdeći da on ,, greha ne učini, niti se nađe prevara u ustima Njegovim” (1. Petrova 2:22). Pored toga, apostol Pavle piše o Iusus, govoreći da je Bog napravio Njega koji ,,nije znao greha, za nas je učinio grehom, da mi kroz njega postanemo, pravednost Božja.” (2. Korinćanima 5:21). Na kraju, autor 1. Jovanove poslanice kaže da za Isusa da ,,u Njemu greha nema” (1. Jovanova 3:5).

Dakle Novi zavet otkriva da je Isus morao da bude bezgrešan, kao žrtveno jagnje bez greške, kako bi postao prihvatljiva žrtva na krstu naših grehova. Dok je Isusovo bezgrešno rođenje pomoglo njemu da postane bezgrešan, ove stvari ne ukazuju na to da je bio Bog.

U današnje doba, klasična doktrina o inkarnaciji ozbiljno je stavljena pred izazov. James Dunn nas informiše ,,od doba Prosvetiteljstva tradicionalna doktrina o inkarnaciji je pod sve većim pritiskom da sama sebe objasni i opravda.“ Anthony Harvey je rekao: ,,U poslednjih nekoliko godina postaje pitanje da li je rezultirajuća konstrukcija Isusa kao ,,inkarniranog Boga“ verovatna ili ne ... najraniji hrišćani su bili ograničeni da se zaustave značajno uskraćeni za ovu hristologiju inkarnacije“.

Istaknuti rimokatolički teolog Hans Kung poriče to da Jevanđelje po Jovanu poistovećuje Isusa sa Bogom. On postavlja pitanje: ,,Da li Sin Božiji postaje čovek?“ Svakako, kategorija ,,postati čovek“ jeste strana Jevrejskoj i prvobitnoj jevrejsko-hrišćanskoj misli i proizilazi iz helenističkog sveta ...Grčki konceptualni model ,,inkarnacije“ mora da do određenog stepena bude zakopan ... Čovek Isus se nije ponašao kao dvojnik Boga (,,drugi Bog“). Već je, kako on tvrdi, on manifestovao i otkrivao reč i volju jednog Boga.“ Kung citira stih 17:3 Jovanovog jevanđelja kako bi pružio podršku ovome, gde Isus Oca naziva ,,jedinim pravim Bogom“.

Da zaključimo, ni Jovanovo Jevanđelje a ni bilo koji drugi deo Bibije ne podržava klasičnu inkarnaciju. Posledično tome, u drugoj polovini XX veka, Biblijski tumači su je napustili. Mnogi sada nazivaju Isusa ,,Inkarniranom Rečju“ a ne ,,Inkarniranim Bogom“. Zaista, najbolje je jednostavno razumeti stih 1:14a Jovanovog jevanđelja u smislu da je Isus čovek koji je postao od Logosa.


Ovaj članak je od Kermit Zarleya (Servetus the Evangelical). Na njegovoj internet prezentaciji  – www.servetustheevangelical.com – možete da pročitate 50 članaka na engleskom jeziku. To su isješci iz njegove biblijsko-istraživačke knjige koja ima 600 stranica sa naslovom: The Restitution of Jesus Christ (2008)

Calendar
«  February 2024  »
SuMoTuWeThFrSa
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829

Site friends
  • Create your own site


  • Copyright MyCorp © 2024
    Free website builderuCoz