Friday
2022-12-09
8:57 AM
Welcome Guest
RSS
 
My site
Main Registration Login
SVETLOST »
Site menu

Our poll
Rate my site
Total of answers: 58

Statistics

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

Login form

Svjetlost

 
 
Spektar boja

Svjetlost je elektromagnetsko zračenje koje je vidljivo ljudskom oku. Ljudsko oko u prosjeku može vidjeti svjetlost s valnom duljinom u rasponu od 390 do 750 nm.[1]

Sadržaj

Svjetlost - elektromagnetsko zračenje

Elektromagnetsko zračenje možemo predočiti kao roj čestica koje se nazivaju fotoni. Svaki foton nosi određenu količinu energije. Cjelokupni raspon zračenja koje nastaje u svemiru nazivamo elektromagnetski spektar.

Vrste elektromagnetskog zračenja:

Elektromagnetska zračenja uzajamno se razlikuju jedino frekvencijom. Svjetlost nastaje kada se električni naboji kreću u elektromagnetskom polju. Atom odašilje svjetlost kada je neki od njegovih elektrona potaknut dodatnom energijom izvana. Zračenje pobuđenih elektrona predočavamo valom. Svjetlost manje energije ima manju učestalost ili frekvenciju, ali veću valnu duljinu, a ona s više energije ima veću frekvenciju ali manju valnu duljinu.

valna duljina = brzina svjetlosti / frekvencija

Brzina svjetlosti, kao i svih ostalih elektromagnetskih valova, u vakuumu iznosi 299 792 458 m/s.

 
Crtežem je prikazano vrijeme širenja svjetlosti od Zemlje (lijevo) do Mjeseca (desno) koje traje 1,255 sekundi.

Boje

Ljudsko oko reagira samo na vrlo ograničeni raspon valnih duljina, na vidljivu svjetlost. Međutim, ono odlično raspoznaje i vrlo male razlike unutar tog raspona. Te male razlike nazivamo boje. Boje su dakle male frekvencijske razlike u području vidljive svjetlosti. Najkraću valnu duljinu imaju ljubičasta i plava svjetlost, a najdulju crvena svjetlost.

Spektar vidljivog zračenja čine:

Bijela svjetlost sastavljena je od kontinuiranog niza svih boja vidljivog spektra. U praksi pod bojom nekog tijela možemo smatrati boju koje tijelo reflektira kada je osvijetljeno bijelom svjetlošću, tj. tijelo će biti obojeno nekom bojom ako mu površina apsorbira bijelu svjetlost samo na određenom valnom području. Boja dakle ovisi o frekvenciji reflektiranog zračenja. Bijela površina je ona koja u jednakoj mjeri reflektira sva valna područja bijele svjetlosti. Crna površina je ona koja u potpunosti apsorbira bijelu svjetlost. Siva površina u jednakoj mjeri reflektira sva valna područja bijele svjetlosti, ali ih i djelomično apsorbira. Bijela, crna i siva su akromatske boje, a sve ostale boje su kromatske.

Osnovne karakteristike kromatskih boja:

  • ton (pojam vezan za ime boje npr. crvena, zelena)
  • svjetlina (ovisi o intenzitetu zračenja)
  • zasićenost (ovisi o čistoći boje).

Kraće se valne duljine učinkovitije raspršuju po zraku nego dulje valne duljine. Nebo je plavo jer se kratke valne duljine (plava svjetlost) najviše raspršuju.

Sunce isijava najviše energije u vidljivom dijelu spektra elektromagnetskoga zračenja. Vrlo vruća zvijezda emitira većinu svjetlosti u ultraljubičastom području. Vrlo hladna zvijezda (na temperaturi nižoj od 1000 K) većinu zračenja emitira u infracrvenom području. Sunce, po mnogome prosječna zvijezda emitira većinu energije u vidljivom dijelu elektromagnetskoga spektra.

Koja je tvar koje boje? Vegetacija upija crvenu i plavu svjetlost, a zrcali zelenu, pa nam stoga biljke izgledaju zeleno. Tvar koja upija plavo, a reflektira crveno izgleda nam crvena; koja upija crvenu svjetlost, a reflektira plavu je plava; koja podjednako reflektira svjetlost u svim bojama je bijela ili crna ili siva. Npr. ruža je crvena zato što se sve boje osim crvene upijaju unutar ruže, a samo se crvena boja reflektira. Crno i bijelo su u osnovi isto, a razlika je samo u količini reflektirane svjetlosti, a ne u njihovoj boji.

Sve boje koje vidimo na Zemlji i drugdje su samo pitanje koje se valne duljine sunčeve svjetlosti najbolje reflektiraju.

Izvori svjetlosti

Izvori svjetlosti su tijela koja emitiraju svjetlost. Svjetlost se širi najvećom mogućom brzinom. Ne razlikuju se fizička svojstva svjetlosti nastale u prirodnim izvorima (npr.zvijezdama) i umjetnim izvorima svjetlosti (npr. žaruljama). Ne razlikuju se svojstva svjetlosti nastale u vrućim izvorima svjetlosti (npr. zvijezde, žarulje, vatra) i hladnim izvorima (npr. plinske svjetiljke i živi organizmi).

Geometrijska optika

Svjetlost se od izvora na sve strane rasprostire pravocrtno. Pravci po kojima se rasprostire svjetlost nazivaju se zrake svjetlosti. Dio prostora iza nekog tijela nasuprot izvoru svjetlosti u koji svjetlost izvora ne dopire neposredno, naziva se sjena. Odbijanje svjetlosti naziva se refleksija, a lom svjetlosti refrakcija. Razlaganje bijele svjetlosti u boje, naziva se disperzija.

Dopplerov efekt

Dopplerov efekt je promjena promatrane valne duljine vala zbog međusobnog približavanja ili udaljavanja izvora vala i promatrača. Valne duljine spektralnih linija svjetlosti povećavaju se (pomiču prema crvenom području spektra) kada se izvor udaljava, a smanjuju se (pomiču prema plavom području spektra) kada se izvor približava promatraču. Proučavanjem Dopplerova efekta svjetlosti zvijezda i drugih nebeskih objekata može se odrediti radijalna brzina njihova gibanja.

Doprinos Ruđera Boškovića tumačenju svjetlosti

Bošković je smatrao da «svjetlost može biti kao neko fino istakanje i kao neka para koju izbacuje žestoka vatrena fermentacija». Tvrdio je da je struktura svjetlosnih čestica, iako su male mase, složena i da se zrake različitih boja međusobno razlikuju.

Kako bi objasnio zašto se na prelasku iz jednog optičkog sredstva u drugo dio svjetlosnog snopa reflektira a dio prelama, pretpostavio je da je svjetlosna čestica složena od mnoštva čestica nižeg reda povezanih elastičnim silama. Ako u trenutku emisije čestice koje čine svjetlosnu česticu dobiju različite početne brzine sporije će čestice usporavati brže a brže će ubrzavati sporije pa će se svjetlosna čestica rastezati i stezati. Ovisno je li svjetlosna čestica rastegnuta ili stegnuta u trenutku kad dolazi do granične površine između dva optička sredstva ona će se odbiti ili proći.

Boškovićevi opisi zagrijavanja tvari s pomoću svjetlosti zvuče moderno: «Sunčeve zrake podavaju vrlo neznatnim česticama tijela gibanje iz kojeg ... nastaje toplina…»

Osmislio je (ali nije proveo) pokus kojim je s pomoću dva teleskopa od kojih je jedan napunjen vodom namjeravao utvrditi je li svjetlost čestične ili valne prirode. [2]

Vidi i

Izvori

  1.  


=================

BOJA

BOJA

 

Napomena:

U ovoj oblasti naučićete sve o bojama, kako je vidimo, kako se dele i primenjuju. Sama oblast je podeljena na nekoliko delova, a svaki deo donosi određene zadatke koje treba da uradite. Ako imate neka dodatna pitanja ili nekih nedoumica kako određeni rad treba da se uradi razjasnićemo na času.

Ova oblast nam se prilično oslanja na prethodnu tako da vam preporučujem da obnovite najbitnije stvari vezane za svetlinu: odnosi svetlo-tamno, stepen svetline i zatamnjen- osti, gradacija svetlosti u odnosu na određenost izvora i tonske razlike.

 

Osnovne i izvedene boje

Svet bez boja bio bi tužan, siv i hladan. Ali, odakle dolaze boje? Kako one nastaju?

Sunce i svetlost koju nam ono daje, o kojoj najčešće i ne razmišljamo, otkriva nam tajnu boja. Svako od vas je nekada video dugu! Ona nastaje prelamanjem sunčevih zraka kroz sitne čestice vodene pare u atmosferi. Tada se bela (sunčeva) svetlost razlaže na svoje sastavne delove - boje od kojih je načinjena. Taj niz boja nazivamo spektar.

Duga

Naučni dokaz o sastavu sunčeve svetlosti i postojanju spektra dao je Isak Njutn. On je u svojoj laboratoriji dobio veštačku dugu propuštajući zrak svetlosti kroz prizmu i otkrio spektar od sedam boja - crvenu, narandžastu, žutu, zelenu, plavu, modru i ljubičastu boju.

prizmaprizma2

Efekat sličan Njutnovom eksperimentu često viđamo na donjoj strani CD-a, ukrasima od „štrasa“ ili dragom kamenju.

Fizika objašnjava svetlost kao jedan od oblika talasa u atmosferi, koje razlikujemo po talasnoj dužini i frekfrenciji.

Ali spektar boja se razlikuje kod fizičara i slikara. Slikari smatraju da spektar ima 6 boja, a da je modra samo posrednik između plave i ljubičaste i da nema toliki značaj da bi bila iskazana kao zasebna boja.

Njutn je svetlost razložio, ali taj proces može i da se obrne. Ako uzmemo sijalice u crvenoj, plavoj i zelenoj boji i ako ih sve preklopimo, dobićemo belu svetlost. Mešanje boja dodavanjem svetlosti zove se optičko mešanje boja.

mesanje svetlostimešanje svetlosti2

Ovakva priroda svetlosti  nam omogućava da u pozorištima i na koncertnim podijumima dobijamo najrazličitije efekte, koji na sceni stvaraju posebnu atmosferu.

Medjutim,mi na paleti ne mešamo svetlosti već pigmente.

pigmenti

Pigmenti su praškaste materije od kojih se dodavanjem raznih veziva prave tempere, vodene i uljane boje i svi ostali slikarski materijali.

Mešanje boja na paleti nazivamo mehaničko mešanje boja.

Pri mehaničkom mešanju žutu, crvenu i plavu ne možemo dobiti kombinacijom drugih boja, ali od njih možemo dobiti sve ostale. Zato njih nazivamo osnovnim bojama.

spektralni krugmešanje boja

U trouglu se nalaze osnovne boje. U spoljašnjem krugu su prikazane boje dobijene kombinacijama dve osnovne boje.

 

 

 

 

 

 

 

Boje dobijene kombinacijama dve osnovne zovemo izvedenim bojama.

ŽUTA + CRVENA = NARANDŽASTA

 

ŽUTA PLAVA = ZELENA

 

CRVENA + PLAVA = LJUBIČASTA

Primetili ste da do sada nismo pomenuli belu i crnu. To je zato što bela i crna nisu boje. Bela je puna svetlost ili zbir svih boja, a crna je odsustvo svetlosti. One nam služe da bi boje - hromatske tonove ( grč. chroma - boja) posvetleli ili zatamneli. Mešanjem bele i crne nastaje siva (senka). Belu, crnu i sivu zovemo ahromatskim tonovima.
====================

Filozofija boje

Boja zavisi od naše percepcije stvari, ona je nerealna jer svako biće vidi stvari drukčije obojane; ovisi zapravo od utjecaja svjetla na neki predmet. Ovisno o svjetlu mi, ljudi, vidimo stvari onako kako ih vidimo, konkretno: boje valne duljine od 380 nm do 740 nm. Ali kako ovo nije biološki blog nego filozofski, usredotočit ću se na ono što boje govore, na njihov pogled na svijet.

Boje su kroz stoljeća mijenjale svoje značenje ovisno o vremenu i kulturama. Stari su Kelti koristili boje kako bi opisali elemente od kojih je sastavljen svijet, a Amerikanci prije dolaska ljudi u Ameriku boje su gledali kao bazu duhovnosti. Čak i psiholozi poput Freuda su istraživali značenje boja na čovjeka. Boje su prepune značenja: poplavio je, osjećati se blue, gledati crveno ili zeleno od zavisti, plava krv, žuti tisak, … Simbolizam boja gradio se kroz čitavu povijest, religiju, vjerovanja i tradiciju. Praktički svaka rasa i kultura ima svoj simbolizam povezan uz određene boje, vjerojatno jer osjet boje je vrlo primitivan, odnosno prva stvar s kojom se čovjek dotiče.

Sir Isaac Newton u svojim je pokusima s bojama zaključio da su boje duge: crvena, naranđasta, žuta, zelena, plava, indigo i ljubičasta. Ali zar postoji samo 7 boja? Newton se zadržao na sedam zbog simbolizma brojeva pa je u taj broj stisnuo i boje duge. Boje utječu na ljude ne samo vizualno nego i psihološki i kao što sam spomenuo, one imaju svoju filozofiju koju mouniciraju ljudima.Još Egipćani, Kinezi i Indijanci vjerovali su u moć boja da izliječe čovjeka, a istina je da pojedine boje utječu na mijenjanje tlaka, i druge fiziološke funkcije.

Boje nam govore uvijek više nego što iz njih čitamo i bitno je pronaći barem u određenoj mjeri kako koje boje utječu na nas kako bismo si organizirali naš svijet i naše boje. Najbolje je ipak uspostaviti pravilan ekvilibrij između svih.

Teorija boje

Slikarski krug boja

Boja je osjetilni doživljaj koji nastaje kada svjetlost karakterističnog spektra pobudi receptore u mrežnici oka. Boju također pripisujemo površinama objekata, materijalima, svjetlosnim izvorima, itd. ovisno o njihovim svojstvima apsorpcije, refleksije ili emisije svjetlosnog spektra.

U vidnom spektru, odnosno skupu boja, koje ljudsko oko može raspoznati, dolaze redom crvena, narančasta, žuta, zelena, plava, ljubičasta. Zbog toga je i naziv za područje u spektru elektromagnetskih valova učestalosti (frekvencije) ispod one svjetlosnog vala koji odgovara crvenoj boji infracrveno zračenje, a iznad učestalosti vala za ljubičastu boju ultraljubičasto zračenje. Ljudsko ga oko ne zapaža (tada vidimo drugu boju koja je u pozadini), ali ga zapažaju vidni organi nekih životinja, npr. pčela. Spektar boja se može vidjeti ako snop bijele svjetlosti usmjerimo na prizmu, čime dolazi do njena rasapa. Infracrveni val se može opaziti na drugi način: nađe li mu se na putu u rasutom spektru toplomjer, temperatura biva povišena – ljudski ga organizam doživljava kao toplinu.

Tradicionalna podjela boja u umjetnosti je na osnovne i složene. Tri osnovne boje su: crvena, žuta i plava. One se zovu i primarne boje. Tri složene boje dobivaju se miješanjem osnovnih boja: crvena + žuta = narančasta, plava + žuta = zelena i plava + crvena = ljubičasta. Te boje se nazivaju i sekundarne. Tercijarne boje dobivaju se miješanjem primarnih i sekundarnih (npr. plavozelena, žutozelena i dr.).

Boje vidljive ljudskom oku

Boja raspon valnih duljina frekvencijski raspon
crvena ~ 625 – 740 nm ~ 480 – 405 THz
narančasta ~ 590 – 625 nm ~ 510 – 480 THz
žuta ~ 565 – 590 nm ~ 530 – 510 THz
zelena ~ 500 – 565 nm ~ 600 – 530 THz
cijan ~ 485 – 500 nm ~ 620 – 600 THz
plava ~ 440 – 485 nm ~ 680 – 620 THz
ljubičasta ~ 380 – 440 nm ~ 790 – 680 THz

Druga podjela boja je na tople (crvena, žuta, narančasta) i hladne (plava, ljubičasta, zelena). Tako su podijeljene zato što se u prirodi mogu zamijetiti uz određena toplinska stanja (crveno – vatra, plavo – more). U neutralne boje spadaju smeđa, kavena i sl..

Komplementarne boje su dvije boje od koje jedne nema ni malo u drugoj boji. One se nalaze na suprotnim stranama Ostwaldovog kruga boja. To su: narančasta i plava (zato što narančasta nastaje miješanjem crvene i žute, tj. u sebi nema nimalo plave boje), ljubičasta i žuta, crvena i zelena.

Dugine boje obuhvaćaju spektar šest boja (primarne i sekundarne) koje možemo vidjeti propuštanjem zrake svjetlosti kroz trostranu kristalnu prizmu.

Znanost koja se bavi proučavanjem boja zove se optika.

U drugim djelatnostima sustavi boja se se određuju na temelju praktičnih i tehnoloških razloga. Kod aditivnog miješanja boja koje se koristi u televiziji i računarstvu najveći raspon prikaza boja dobiva se kada su primarne boje crvena, zelena i plava. Kod suptraktivnog miješanja boja koje se koristi u fotografiji i tiskarstvu primarne su boje cijan, magneta i žuta, pri čemu se u tiskarstvu radi postizanja većeg kontrasta dodaje još i pigment crne boje.

Evo i malog prijedloga značenja boja:

Crvena je najuzbudljivija boja.Crvena boja je vruća boja snažnih energija. To je boja vatre i krvi, života, snažnih strasti, jake volje i snažnih osjećaja (ljutnja, bijes mržnja, ali i velika ljubav).. Crveno unosi radikalne i nepredviđene promjene. Boja preobrazbe. sexualnosti, krvotoka i krvi.Tamnocrvena boja, uključuje nesvjesno.Tamno crvena izaziva ljutnju i visoke emocije, odlučnost, muku. To je primarna boja, simbolizira generalno ljubav.Takodjer simbolizira  revoluciju. Znači to je prvenstveno boja ljubavi, strasti, radosti. Crvena je boja životne energije. To je najdominantnija boja, stimulirajuća i vrlo intenzivna boja u spektru. Važna boja koja zaustavlja promet i zaokuplja pozornost. Spada u tople boje.Poklanjanje crvenih ruža (mogu biti i druge vrste crvenog cvijeća, ali ruža je kraljica; zar ne?) simbolički je uvjek izraz strasne ljubavi, pa ih ne bi trebalo olako i nepromišljeno poklanjati u svakoj prilici.

Narančasta boja se nalazi na sredini kromatske ljestvice, pa je samim tim simbol ravnoteže, ali krhke ravnoteže, zbog vječne razapetosti između duha i materije.Energetski najjače zrači, pa može značiti ili veliku krepost ili veliku propast. U stvarnosti narančasta boja ima slično djelovanje kao i crvena, ali je nešto  smirenija I stabilnija. Svakako je to boja kreativnosti i utječe na posao, karijeru, pravdu, uspjeh i ambiciju.Narančasta je jedina boja čije ima dolazi od voća, naranče i često se povezuje s plodnošću; u tardiciji stoji u ime uzbuđenja, pustolovine, označava također uspješnost, stimulirajuću energiju, pravdu, izdržljivost,pouzdanje,hrabrost,toplinu i energiju. Asocira na sjaj i bogastvo.

Žuta je sunčeva boja, boja bogova (stara Grčka). To je boja mentalnih aktivnosti, odražava novo učenje, nove mogućnosti, um i intelekt. Žuto predstavlja moć ideja, te buđenje psihičkih sposobnosti i jasnoće osjećaja. Žuta je analitičnost, kritičnost, dogmatičnost.Žuta-sunce, potiče pozitivan stavu u životu, osjećaj ugode. Jača i potiče rad nervnog sustava, povećava osjećaj ugode, smanjuje osjećaj melankolije i potištenosti. Žuta je vesela, ali može postati iritirajuća ako je prisutna predugo i jedna je od tri primarne boje (crvena, plava i žuta). Stoji iza vrlina poput vjere, mudrosti i slave, a smatra se i bojom koja predstavlja kreativnost, toplinu, mentalnu moć, šarm, sreću, optimizam, obazrivost, bistrinu, inteligenciju, radost, organizaciju, proljeće .

Zelena je ljudska boja koja simbolizira osjećajnost i suosjećajnost. Boja obnove i biljnog carstva. Boja vode, pročišćenja i krštenja. Iscjeliteljska boja. Boja vitalnosti i nadahnuća. Važna za samopoštovanje i samopouzdanje. Sobe obojane zelenom bojom izuzetno su pogodne za odmaranje, no imaju i vrlo izraženu energetsku kvalitetu. Zelena je boja eksterijera, prirode – mirna i dinamična u isto vrijeme. Zelena boja unosi harmoniju u vaš dom, a naprosto sjajno funkcionira u trenucima kada želite odmor i osvježenje.Često u bolnicama osim sterilno bijele susrećemo i pastelno zelenu, a kirurške radne odore su obavezno zelene.Lagani zeleni i modri tonovi najbolji su izbor za intelektualni rad. Među uspješnima i ambicioznima najpopularnija je zelena boja, koja na njih djeluje kao vitaminska injekcija — potiče volju za rad, želju za uspjehom i moći, jača im samosvijest. Zelena je najjača boja proljeća: svjetlo zelena opušta, a tamno zelena podsjeća na rast. Zelena je boja osvježenosti i obnavljanja, predstavlja harmoniju, rast, vitalnost, zdravlje, prirodu, osjećaj potpunosti, a stoji iza stvari kao što su mladost, uspjeh, sreća i ljepota; može otkloniti bol. u kršćanstvu označava nadu.

Plava je smirujuća boja i smatra se drugom najjačom bojom; to je boja postojanosti i vjere, boja neba i oceana. Predstavlja nebo, dobro zdravlje, istinu, spavanje, prijateljstvo, zaštitu, mir, strpljivost, mir. Takodjer jedna od odlika plave su: smirenost, ljubav, aristokraciju, prihvaćanje, strpljivost, razumijevanje, suradnju, udobnost, lojalnost i sigurnost.Plava i bijela su Marijanske boje i simboliziraju uzlet (uznesenje) duše u nebo. U zodijaku plavo pripada Djevici. To je boja mira i tišine, odanosti, istine i ozbiljnosti. Telepatija, mašta i intuicija su plave, ali je plava i usamljenost, preosjetljivost, melankolija. Često za plavu kažemo modra. Modra boja je, prema istraživanjima psihologa, definitivno boja smirenih, upornih, marljivih i upornih ljudi. Modrina ili plavetnilo vraća unutarnji mir i sabranost, pouzdanost  te  i povećava koncentraciju i upornost, a ipak čuva od monotonije, dosade, umora, pospanosti i zasićenosti. Stoga treba vjerovati ljudima koji kažu da ih blizina mora, zagledanost u modrinu pučine najbolje relaksira od intelektuanog umora.

Indigo ili tamno plava označava dostojanstvo, intuiciju, i budući da se nalazi između plave i ljubičaste, sdrži osobine obiju.

Ljubičasta je boja vidovitosti, promišljenosti i ravnoteže između neba i zemlje, strasti i razuma. Boja pokore, žaljenja i pokajanja. To je boja pretapanja srca i uma, fizičkog i duhovnog i preobrazbe nastale tim pretapanjem. To je boja neovisnosti i intuicije i svih duhovnih tragalaca, prava kraljevska boja. Prava ljubičasta je mješavina jednake količine crvene i plave. Različite nijanse ove boje kreću se od patlidžan tamne do nježne lavanda ljubičaste. Ljubičasta je kraljevska boja, ali u prirodi vrlo rijetka i umjetna. Lagano ljubičasta je omiljena boja mode, dok tamnija označava bogatstvo. ona je simbol moći, strastvenog vjerovanja, duhovnih ciljeva, vodstva i rado je nošena od strane kraljeva i visokih oficira. Povezuje se i s fizičkim sposobnostima, uspjehom, mudrošću, neovisnošću. U kršćanstvu označava pokoru. Ljubičasta se veže za sofisticiranost i vjeru, ali sa druge strane predstavlja i zabranu. Najefemernija je od svih nijansi i dovodi se u vezu sa sjenama.

Bijela je boja nevinosti s jedne strane, a sterilnosti s druge. Označava sve i ništa u isto vrijeme. Ona je nedostatak svih boja i odbija sve boje. Sibolički označava istinu, čistoću, mir, zaštitu, ali može imati i negativnih značenja: nesreću, blijedilo smrti (u Aziji se na sprovodu nosi bijelo). Bijela boja projektira osjećaje mira, opuštenosti i unutarnjeg mira. U kršćanstvu izmešu ostalog označava put prema nebu i stoga je ona boja novokrštenika i Pape. U Hinduizmu simbolizira energiju ruku.

Crna je boja pratvari (pramaterije). U svim religijama crno (kaos) prethodi stvaranju. Kao što je bijelo ishodište svih boja, tako je crna, na kraju kromatske ljestvice, sinteza svih boja, jer ona ih upija, a ne odbija kako se često misli. Crna implicira elegantnost. Crna priziva vrline mudrosti i pažljivosti. Sjajna, blještava crna predstavlja otmjenost i formalnost, a zagasita, mutna crna pokoru, žalovanje i smrt. No ove odrednice vrijede samo za zapadne civilizacije, u drugim su kulturama poveznice često drugačije, tako u mnogim azijskim zemljama bijela boja simbolizira tugu i žaljene. Crna boja također predstavlja ozbiljnost, dramatičnost i odanost, moć. Misteriozna boja koja u sebi sadrži snagu i autoritet. Ljud koji vole crnu imaju naglašenu potrebu za nezavisnošću, suprotstavljaju se utjecaju sa strane i ne prizaju autoritete.

Ružičasta boja je romantična, simbolizira ljubav,djevojaštvo, nježnost, sramežljivost, slatkoću,vjernost, čast, sklad, …

Smeđa boja zemlje, poniznosti (…»Sjeti se čovječe da si prah i u prah ćeš se pretvoriti!»…), siromaštva (Franjevci i drugi sirotinjski redovi su obučeni u smeđe)Poziva na žudnju i melankoliju. Svjetlo smeđa odaje iskrenost, a tamno smeđa prijateljstvo.Smeđa boja, kao i druge zemljane boje, djeluje toplo, ugodno i prirodno. Smeđa je vječna, trajna i najpostojanija temeljna boja među svim bojama. Bež-smeđa boja odgovara zemlji pa se tako često nalazi dolje na podovima. Smeđa boja simbolizira zemaljski, tvarni, stvorenjski, ljudski, imanentni, “ovostrani” svijet protežnosti, vremena, prostora, omeđenosti, pojavljuje se u nijansama od bež preko čokoladne do brončano smeđe.

Srebrna – Srebro (argentum) dolazi od  sanskrtske riječi i znači bijelo i sjajno, zbog svog sjaja i čistoće  pridružuje se kraljevskim bojama. U sakralnom smislu to je boja božanske mudrosti. Simbolizira ohrabrenje, negiranje negativnosti. Srebrna = Voda, nesvjesno, ženski princip, mjesec, bijela i sjajna, srebrna boja je simbol svake čistoće. Lunarna boja, boja ciklusa i mijena, pročišćenja svih vrsta; fizičkihi psihičkih. Boja Božanske mudrosti.

 

Zlatna je najdragocjenija boja među bojama, jer je zlato najdragocjenija kovina među kovinama. Boja božanske ljubavi.To je boja prosvjetljenja i Božje milosti. Vrhovna svjesnost kao veza sa kolektivnom sviješću je zlatna. Bezuvjetna ljubav, osjećaj punine i povezanosti s cjelinom, stanje posvećenog sklada i harmonije. Dinamika naših energija pokrenutih iz viših sfera (Duh sveti, stanje milosti) koja nam omogućava pristup vlastitoj moći (snaga podsvijesti). Preobrazba i buđenje. Zlatna je kraljevska boja, boja moći, znanja i vlasti. Zato su kraljevske krune uvjek od zlata, ali i kao simbol da je njihova vlast odozgor. Predmeti za obrednu praksu u svim religijama su napravljeni od zlata. Zlatni kipovi Bude u blještećim hramovima plijene svačiju pažnju. U Islamu su Sure (sveti tekstovi) ispisani zlatopisom. U kršćanstvu su skoro svi sakralni predmeti od zlata; plitice, kaleži, Svetohraništa itd.

 

Siva je boja neutralnosti i glamoura. Vrlo neutralna i neemocionalna boja. Siva mješavina bijele i crne, siva simbolizira uskrsnuće. Puno sivog u snovima ukazuje na izranjanje sadržaja potisnutih duboko u nesvjesno (sivkaste magle). Sivi su tuga, sjeta i čama. Ali to je i boja inicijacije. Nakon crne noći duše (akutne patnje), sivo najavljuje energije i sposobnosti prosvjetljenja, intuicije i stvaralačke mašte (uskrsnuće). Tajnovita osoba (vuk samotnjak) je siva. Siva boja simbolizira neutralnost, ali i hladnoću, kao svojevrsni emocionalni hendikep, pa ovu boju preferiraju zatvorene osobe koje se svjesno ogra|uju od vanjskih utjecaja. To su izrazito oprezni i racionalni ljudi koji se najbolje osjećaju kad su neprimjetni i u sjeni, jer tada stvari najlakše drže „pod kontrolom“.Dakle, za ovu neutralnu, neemocionalnu, boju opredeljuju se osobe koje se svjesno ograđuju (izoliraju) od uticaja svoje okoline. Oni žele  sačuvati unutrašnji mir, ravnotežu duha, te stabilnost ili teže nekom višem duhovnom idealu. Povremeno su podložni vjerskim ili religijskim pogledima na svijet oko sebe. U psihološkom opisu, “ljudi u sivom” su vrlo razboriti, oprezni, često zatvoreni i više vole ostati zaklonjeni, u sjenci, odatle situaciju drže pod kontrolom.

Psihološko djelovanje boja – Svaka boja ima određenopsihološko djelovanje, tj. izazivaju kod nas razne osjećaje. Evo primjera nekih boja i njihovih djelovanja:

Crvena – snažno, razdražujuće djelovanje, popravlja raspoloženje, ubrzava puls, disanje i mišićnu napetost.
Žuta – djeluje poticajno, izaziva radost i veselje,i predstavlja nadu. Velike je vidljivosti i upotrebljava se u prometu.
Narančasta – djeluje svečano, veselo, izaziva osjećaj zdravlja, životne radosti.
Zelena – odmara, djeluje blago, stvara unutrašnji mir, odmara vid.
Plava – djeluje smirujuće, suprotno od crvene, pasivno, hladno, potiče koncentraciju i umiruje.
Ljubičasta – djeluje mistično, tajanstveno, očaravajuće i prigušuje strasti.
Bijela – umara.

(No, ono što boje stvarno govore, morate odlučiti vi sami.  Koju posebnost koja boja nosi vama?…)
+++++++++++++++++++++++++

KAKO NASTAJE SVJETLOST?


Svjetlost dolazi od Sunca, ali i iz drugih izvora poput električnih sijalica, požara i baklji.

Nama je najvažnija Sunčeva svjetlost, koja je i najzanimljivija.

Od čega je napravljena svjetlost? To nije lako pitanje. Svjetlost nema masu i ne smatramo je materijom, a ipak ne bismo mogli živjeti bez nje!

Znanstvenici kažu da je svjetlost oblik energije izgrađen od čestica fotona. Svjetlost je jedinstvena po tome što se ponaša i kao čestica i kao val.

Možemo li bez Sunčeve svjetlosti?

Bez Sunca, svijet bi bio tamno mjesto, bez života. Sunčeva svjetlost nam omogućava vidjeti. Također, čini Zemlju toplom i neophodna je za fotosintezu, proces koji biljkama na Zemlji omogućuje život i rast. Sunčeva svjetlost je izvor energije i vitamina D koji je neophodan ljudima.

Kako svjetlost putuje?

Svjetlost putuje pravocrtno, u mnoštvu pravih linija zvanih zraci. Svjetlosni zraci se ne mogu savijati oko stvari.

Jeste li znali?

- Sjene se stvaraju kad je svjetlost blokirana od strane objekta. Što je objekt bliže svjetlosti, on stvara veću sjenu.

- Kad svjetlost padne na neke predmete, odbija se od njih. To znači da svjetlost putuje natrag nakon udara u objekt. Glatki, sjajni objekti odbijaju više svjetlosti. Ovisno o vrsti materije koja dođe u dodir sa svjetlošću, svjetlost će se ponašati drugačije. Ponekad će svjetlost proći direktno kroz materiju, kao kroz zrak ili vodu, staklo, prozirnu plastiku. Svjetlost ne može proći kroz većinu čvrstih objekata kao što su: guma, metal, drvo, kamen itd.

- Svjetlost se sastoji od boja. Isaac Newton je primijetio da tanki snop sunčeve svjetlosti pri prolasku kroz staklenu prizmu (geometrijsko tijelo) pod kutem, stvara snop vidljivih boja koji uključuje crvenu, narandžastu, žutu, zelenu, plavu i ljubičastu (dugine boje). Ovo se događa zato što različite boje putujući kroz staklo (i ostale medije), putuju različitim brzinama, prelamaju se pod različitim kutevima i odvajaju jedna od druge.

- Svjetlost putuje vrlo, vrlo brzo. Brzina svjetlosti u vakuumu je oko 300 000 km/s. Svjetlost putuje mnogo brže od zvuka. Razmislite o grmljavini oluje. Možete vidjeti bljesak munje prije nego što čujete udar grmljavine.

- Svjetlosti treba 1,255 sekundi da stigne od Zemlje do Mjeseca.

- Vrijeme potrebno da Sunčeva svjetlost stigne do Zemlje je 8 min. i 18 sekundi.

- Sunčeva svjetlost može doći do dubine od oko 80 metara u oceanu.
Pripremila: M. Muratović, mr.sci fizike
Calendar
«  December 2022  »
SuMoTuWeThFrSa
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Site friends
  • Create your own site


  • Copyright MyCorp © 2022
    Free website builderuCoz