Friday
2024-02-23
6:04 AM
Welcome Guest
RSS
 
My site
Main Registration Login
Identitet antihrista »
Site menu

Our poll
Rate my site
Total of answers: 59

Statistics

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

Login form

Identitet antihristaProf. dr Valter FajtVečeras ćemo se baviti vrlo osetljivom temom. Želim unapred da se izvinim ako nekoga budem na neki način uvredio. Na kraju kraju krajeva, ako želimo da saznamo istinu, ne bi imalo smisla da istinu obučemo u laž tako da niko ne bude povređen jer, ko želi da živi u laži? Večeras ćemo razmatarti šta Biblija kaže ko je ko, tako da naša razmišljanja i spekulacije ne nadvisuju Božju reč.


Ako pogledamo u rečnik biblijske simbolike, sećate se da smo tamo videli da se prostitucija označava kao idolatrija, idoplokonstvo. Zveri su bila carstva, rogovi su predstavljali careve ili carstva. U istom kontekstu kao i sinoć razmotrićemo jednu drugu glavu Knjige proroka Danila. Opet je u pitanju jedan san koji je ovoga puta dat proroku a ne caru. Ovaj san ide u više detalja. San je zaista zapanjujući. U Knjizi proroka Danila 7:1 piše: «Prve godine Valtazara, cara Vavilonskoga, usni Danilo san». Bog je Danilu rekao šta će se dogoditi. To je bio produžetak onoga što je on već video i čuo u slučaju carevog sna. U svojoj viziji video je četiri vetra kako se sudaraju na velikom moru. Zatim je video četiri velike zveri koje se razlikuju jedna od druge i kako izlaze iz mora. Ukoliko more predstavlja naciju ili mnoštvo, vetar predstavlja rat ili bunu, a zveri predstavljaju kraljevstva ili kraljeve, to znači da je Danilo video da će se kroz ratove na zemlji pojaviti četiri velika carstva. To je slično onome što je car Navuhodonosor sanjao kada je video statuu načinjenu od četiri metala.

Evo nekih biblijskih simbola tako da mi ne bismo sami davali svoje značenje određenim simbolima. Razmotrićemo samo neke od njih: Otkrivenje 17:15: «Vode koje si video su narodi, mnoštvo, nacije i jezici». U Knjizi proroka Jeremije definišu se četiri vetra govoreći o Elamcima. Imamo takođe i jednu stilsku figuru jevrejskog paralelizma gde jednu stvar kažete na jedan način, pa je onda ponovite na drugi način. Četiri vetra (zelam) znače da su oni bili zbunjeni i izgubljeni pred svojim neprijateljima i zato je Bog rekao: «Poslaću mač!» Dakle, vetrovi označavaju rat. I sam Danilo, tumačeći simbol, kaže u 17. stihu: «Četiri velike zveri su četiri carstva». «I dato joj je srce čovečije.» Vidimo iz Danila 2. glave da je u pitanju Vavilon. Ako sumnjate da je lav upotrebljen kao simbol za Vavilon, u Knjizi proroka Jeremije 4:7 govori se o lavu koji je izašao iz jazbine koji će uništiti Izraelce. Naravno, Vavilon je bio taj koji je uništio Izrael. Simbol samog Vavilona bio je lav sa krilima orla, to je svima poznato.

Sledeće carstvo bilo je predstavljeno još jednom zveri koja je izgledala kao medved i bila je nagnuta na jednu stranu. To je interesantno jer Miđani i Persijanci nisu bili jednake snage u medopersijskom carstvu. Ova zver je imala tri rebra u ustima. Bilo joj je rečeno da ide i da jede mnogo mesa, drugim rečima, druga carstva. Medopersija je trajala od 539-331. godine pre nove ere. Znamo da su postojala tri pohoda da se osvoji vavilonsko carstvo: prvi je bio na Lidiju, drugi na sam Vavilon a treći na Egipat. Sledeća zver je zver koja podseća na leoparda koji je imao četiri krila. Juče smo videli da će se Aleksandrovo grčko carstvo razdeliti na četiri dela. Grčko carstvo je vladalo od 331-168. godine pre nove ere. Četvorica naslednika bili su Kasandar, Lizimah, Ptolomej i Seleuh. Istu sekvencu sledimo kao i u prošlom predavanju. Zatim dolazimo do četvrte zveri. Koje je bilo četvrto carstvo iz prethodnog predavanja? To je bilo rimsko carstvo. «I videh u noćnoj viziji i četvrta zver beše užasna, strašna i izuzetno jaka.» Opet se spominje element gvožđe – zver je imala ogromne gvozdene zube i sve je pred sobom rasturala i gazila. Ova zver razlikovala se od sve tri prethodne – imala je deset rogova. Koliko nožnih prstiju je imao kip o kome smo govorili u prethodnom predavanju? Deset, naravno. A ova zver ima 10 rogova. Gledamo ovu silu kako mete kroz istoriju i vidimo da kod nje ima nešto različito. Večeras ćemo definisati šta je to što je čini različitom.

U Knjizi proroka Danila 7:24 piše: «I deset rogova jesu deset careva koji će nastati iz toga carstva.» Dakle, Rim će se podeliti na deset delova. «A posle njih nastaće drugi.» Nakon ovih deset carstava nastaće jedno specifično. Ono će pokoriti tri cara. Ovo je fascinantno, to je istorija zapisana unapred! Koliko dugo će nastaviti da deluje ovo carstvo? U 22. stihu piše: «Dokle dođe starac i dade se sud svecima višnjega». Ako se ovo carstvo podiglo nakon što se Rim podelio na deset carstava, i ako će postojati do Hristovog povratka, do suda, da li ono i danas postoji? Očigledno da ono i danas postoji. Nije nemoguće identifikovati ovo carstvo. Rim je vladao od 168. godine pre nove ere do 476. godine naše ere. A zatim se ovaj mali rog morao podići i ispred sebe zbrisati tri kraljevstva. Isti redosled se ponavlja kao onaj koji je vezan za statuu iz Danila 2. glave. Danilo ostaje opčinjen ovim malim rogom i kaže: «Želeo sam da saznam istinu o ovoj četvrtoj zveri». «Ova četvrta zver biće četvrto carstvo na zemlji», glasio je odgovor. Ono će biti različito od svih ostalih carstava i pokoriće celu zemlju. Da li je neko pokorio svu zemlju? Da li se rimsko carstvo prostiralo do Kine, Japana, Indije? Biblija kaže da će ova sila pokoriti celu zemlju. To je zanimljivo. Ili Biblija greši ili smo mi propustili da nešto razumemo. Dakle, Rim nije pokorio celu zemlju. Ali, ako gvožđe predstavlja Rim, a stopala liku su pomešana zemlja i gvožđe, zar nema elemenata Rima i u stopalima? Možda Rim još uvek nije mrtav, možda je samo promenio pojavnu formu. Da razmotrimo: deset carstava će trajati od 476. godine, i ova sila će trajati sve do Drugog Hristovog dolaska. Setite se, u Danulu 2. glavi piše: «U vreme tih careva Bog nebeski uspostaviće carstvo koje neće biti uništeno i trajaće večno». Dakle, Danilo prvo vidi deset rogova, a zatim ostaje zapanjen ovim malim koji se pojavljuje među njima. Vidite, ovaj mali rog izlazi između ova deset. Gde će se on geografski pojaviti? Mora da bude u Evropi, ne može biti nigde drugde. Prevod kaže da je u pitanju mali rog, ali bolji prevod bi bio da je taj rog izrastao od maloga, i pred kime su iščupana tri od prethodnih deset rogova. Ovaj rog je imao oči kao oči čovečije.

Ovo nam je vrlo poznato: Vavilonu je dato da se uspravi kao čovek. Sećate se, Vavilon je izazivao Boga. On je rekao: «Ne, nema ni govora Bože, hoću da načinim celu statuu od zlata, a ne samo glava da bude od zlata. Neće biti kako ti kažeš, Bože, biće kako ja hoću!» Čovek se uzdiže da se izjednači sa Bogom. Da li će ova sila činiti isto? On čak počinje da govori velike, pompezne reči. Na drugom mestu Danilo kaže da on govori bogohulne stvari. Dakle, kao Vavilon, on će se uzvisiti. Imamo potpuni opis u 24. stihu: «Iz Rima će izniknuti deset rogova, zatim nakon ovih deset uzdignuće se i mali rog koji će uništiti tri prethodna». Možemo zaključiti u koje vreme se to istorijski zbilo. To mora biti nakon podele na Vizigote, Franke, Aglosaksonce i ostale. Tri su bila uništena. Prvi su bili Heruli 493. godine. Zanimljivo je da su oni bili nastanjeni u Italiji a shodno tome i Rim je bio pod njima. Oni su ovu silu potisnuli i zato je ona trebalo da nestane. Sledeći su Vandali koji su 534. godine bili zatrti. I oni su vladali nad Italijom i nad Rimom, tako da su i oni bili uklonjeni. Napokon, Ostrogoti su takođe imali vlast nad Rimom zbog čega su bili uklonjeni. U Danilu 7:9 piše da je Danilo imao veličanstvenu nebesku viziju. On vidi jednu prestonu dvoranu gde je starac sedeo i opisuju se svi anđeli koji su oko njega. Zatim se knjige otvoriše i sud otpočinje. Danilo vidi jednog kao Sina čovečijeg koji na oblacima nebeskim dolazi pred starca. Ova scena se dešava na nebu, ne na zemlji. Njemu se daje vlast, i slava i carstvo. Dakle, pravi vlasnik ove planete je Sin čovečiji. «Sveci carstva preuzeće carstvo zauvek i zauvek.» Kraj ove vizije je isti kao i kraj vizije u 2. glavi. Ali, pre ovog završnog događaja desiće se veliki konflikt između svetaca višnjeg, Božjih ljudi, i sile malog roga. Danilo nam kaže kad će se podići ovaj mali rog, i obaveštava nas da će on biti tu do Hristovog dolaska.

Da dobijemo još malo detalja od apostola Pavla. O toj sili apostol Pavle piše u 2. Poslanici Solunjanima 2:1-10 jer su u to vreme ljudi očekivali Hristov povratak. U 3. stihu piše: «Da vas niko ne prevari, jer taj dan neće doći dok ne dođe, najpre, otpad i ne pokaže se čovek bezakonja, sin pogibli». Pavle ga naziva sin pogibli. Zanimljivo je da postoje samo dva «sina pogibli». Jedan je Juda koji je bio Hristov učenik i koji ga je izdao poljupcem. Postoji još jedan koji izgleda kao da je Hristov sledbenik, a zapravo je njegov izdajica. Kada će se on podići? Apostol Pavle nas prvo obaveštava ono što nam i Danilo kaže, a to je da će se ovaj protiviti i podizati više svega što se zove Bog, tako da će on sesti u crkvi Božjoj kao Bog pokazujući sebe da je Bog. Kakvo bogohulje! Dakle, ovo nije svetovna, ovo je religiozna sila. Evo još jednog bitnog detalja. Ovaj antihrist, kako piše u 1. Poslanici apostola Jovana, će doći, a on je već tu u svetu i deluje. Dakle, on je već delovao dok su učenici još bili živi. Zatim apostol Pavle u Poslanici Solunjanima nastavlja: «Zapamtite, dok sam još bio sa vama, govorio sam vam o ovome». Dakle, Pavle im je govorio nešto što još nije bilo zapisano: «I sad znate što zadržava da se ne javi u svoje vreme, ali ova tajna bezekonja već se kuje iza scene». To je bilo u vreme apostola Pavla. Zapanjujuće! Ljudi očekuju da će se antihrist pojaviti negde u budućnosti. Pavle kaže da je postojala sila koja je sprečavala da se sila antihrista pojavi, ali kada se ova sila koja zadržava ukloni, onda će se antihrist pojaviti. Gratan Ginis u svojoj knjizi «Romanizam i reformacija» kaže da je Pavle morao nešto tako usmeno da saopšti svom stadu, ali on to nije zapisao.

Da bismo razumeli šta je Palve hteo da kaže, moramo otići do ranih hrišćanskih autora i videti šta su rani hrišćani verovali po tom pitanju. Tertulijan, koji je pisao oko 200. godine nove ere, kaže: «Onaj koji sada zadržava mora zadržavati sve dok ne bude uklonjeno s puta». Koja je to prepreka osim rimske države čiji pad nakon uspostavljanja deset carstava uvodi antihrista? Dakle, hrišćani su znali da kada Rim padne, tada će na scenu stupiti antihrist. Naravno da Pavle nije tako nešto mogao tada da napiše, Rimljani bi ga sigurno uhapsili. Biskup Konstantinopoljski 390. godine piše: «Ima samo jedna stvar koja sada zadržava, a to će biti uklonjeno kada rimsko carstvo bude uklonjeno sa puta. Tada će antihrist doći». To je isto što i Danilo kaže, kada se podignu deset rogova, tada će iznići i mali rog. Dakle, svi rani pisci znali su da će antihrist doći onda kad rimsko carstvo bude uklonjeno. Gratan Ginis piše: «Dok je cezar imao carsku moć bilo je nemoguće da se predskazani antihrist pojavi». Dakle, i prorok Danilo i apostol Pavle tačno su znali kada će se pojaviti antihrist. Za ovo carstvo Danilo kaže da će biti različito od ostalih. Razlika četvrtog carstva leži u sili malog roga koji će pokoriti celi svet. Taj mali rog mora da je sada među nama i zauzet pokoravanjem čitavog sveta. Da li smo do sad u svojoj argumentaciji ostali na načelima Biblije? Jasno je, i Biblija kaže da će se mali rog podići i da će ostati na zemlji do kraja istorije.

Da prođemo kroz celu 7. glavu Knjige proroka Danila i vidimo sve karakteristike malog roga. Dakle, svaka karakteristika mora da se uklapa u opis iz Danila, ili ne razmatramo pravu silu kao antihrista!

 1. 7. i 8. stih kažu da se ona podiže iz četvrte zveri. Dakle, diže se iz rimskog carstva. Crkva uči da ona izlazi iz Grčke. Kako može da bude Grčka kada Biblija kaže da je u pitanju Rim? Oni ne žele da vi znate da dolazi iz Rima, jer onda ne možete biti prevareni.

 2. Druga karakteristika je da se mali rog podiže među deset rogova. To kaže 8. stih. Dakle, u pitanju je evropska sila. Antihrist se pojavljuje u Evropi. Neko me je pitao zašto baš u Evropi, zašto ne bi to bile Ujedinjene nacije? Zato što Biblija kaže da je to evropska sila. Ako neku ulogu igraju Ujedinjene nacije, onda će im sila o kojoj govorimo reći kakvu ulogu da igraju.

 3. Mali rog se podiže nakon deset carstava, nakon 476. godine i biće različit od ostalih rogova.

 4. Sećate se da se podiže kao Bog i da govori hulne stvari - reč je o religioznoj sili.

 5. Mali rog je jači od ostalih. Sva ostala carstva bila su svetovna, dok je mali rog različit, on ima religijske konotacije.

 6. On je iskorenio tri prethodna carstva.

 7. On ima oči poput čoveka i ima velike reči protiv najvišega. (8. i 25. stih) Dakle, on govori protiv Boga. Apostol Pavle kaže da će on sedeti u crkvi Božjoj pretvarajući se da je Bog.

 8. On će potirati svece višnjega. On ratuje protiv Božjh ljudi. On samo pokušava da uništi.

 9. 9. stih kaže da je on toliko drzak da pokušava da promeni vremena i zakone. Za koje zakone i vremena mislite da bi Bog bio zainteresovan? Da li su u pitanju obični ljudski zakoni ili Božji zakoni i Božja vremena? Mislite li da bi postojala sila koja bi bila toliko drska da menja Božja vremena i Božje zakone? Bilbija kaže da će ova sila to činiti.

 10. Postoji i vremensko proročanstvo: «I daće mu se u ruke za vreme, vremena i po vremena». Noviji prevodi čine ovo malo jednostavnijim i kažu da se ovo odnosi na tri i po godine. Ako će ovo carstvo postojati od vremena početka rimskog carstva pa do kraja vremena dok se Hristos ne pojavi, to je nemoguće, to nije tri i po godine. U pitanju je proročko vreme. Sećate se onog: dan za godinu? Tokom ovog vremena će sveci višnjega, Božji ljudi biti u negovoj ruci da s njima čini šta i kako hoće. On je taj koji će pokoriti svu zemlju. Samo mali rog, koji će postojati do kraja, to čini.

 11. Vlast će mu se uzeti do kraja vremena. On upravlja svetom do poslednje tačke istorije.


Ovo je vrlo jasno, svako je do sada mogao pogoditi o kome se ovde radi. Do sada nisam rekao ništa, dopustio sam da Biblija govori. Hajde da je direktno identifikujemo. Koja je sila u pitanju? Mora da istorija o tome već nešto govori. Crkvena istorija nas uči da je Rim bio podeljen na deset delova. Iz ruševina rimskog carstva pojavio se novi poredak država čija je centralna tačka bilo papsko sedište. Dakle, papstvo se podiže među ovih deset carstava. Njegova pozicija je bila prilično različita od prethodnih. Ta sila je papska stolica. Ako pogledamo časopise koji su napisali Alkazar i Robero, dva jezuitska teologa, oni tvrde da antihrist dolazi iz Grčke. To je, po njima, Antioh Epifan IV, car Grčke. To je doktrina preterizma. Drugi kažu da antihristi dolazi u budućnosti nakon što hrišćanska crkva bude otišla na nebo. To je doktrina futurizma. Danas crkve veruju ili jedno ili drugo, a neke, što je vrlo začuđujuće, veruju u oba. Ni jedan od ove dvojice ne mogu biti u pravu. Isto tako i crkve koje veruju ovo ne mogu biti u pravu jer ste videli da sila dolazi iz Rima. Ekhart, istoričar, govori o varvarskim cartvima, a zatim kaže da je Rimokatolička crkva postala nezavisna od države u religijskim pitanjima, ali je dominirala u svetovnim poslovima. Ona se uzdigla, postala je veća od ostalih. Istoričar Hobs kaže da je papstvo duh umrlog rimskog carstva koje sedi krunisano na njegovom grobu i sebe naziva rimskim. Dakle, da li Rim postoji još uvek? Da, i to u svojoj crkvenoj formi. Ova sila preuzima i svetovnu vlast: Nemački kralj je bosonog čekao da ga papa ponovo vrati na vlast. On je morao da moli da mu se vrati presto. Najveći rimski koncil je proglasio: «Mi tvrdimo da sveta apostolska stolica i rimski pontifeks drže primat nad celim svetom». Po njihovom priznanju, oni tvrde da kontrolišu celi svet. Kardinal Mening, govoreći o pomazanom visokom svešteniku - papi, kaže da on sudi između suverena i podanika. Dakle, ova vlast kontroliše i carstva i njihove podanike. Ukoliko ste nepogrešivi, možete da kontroliše one koji mogu da pogreše. Samo nepogrešivi mogu da vladaju bez greške. U knjizi Malahije Martina «Ključevi ove krvi», ovaj čovek kaže da jedino papa ima držanje i sve karakteristike da bude svetski vođa. Prorok Danilo je želeo da zna istinu o četvrtoj zveri koja je radila sve ove stvari, koja je imala oči čoveka i koja je zatirala svece višnjega.

Da pogledamo biblijsku definiciju hule, bogohuljenja. Dva puta su pokušali da uhapse Isusa zbog takozvane bogohule. Prvi put je to bilo kada je Isus rekao: «Ja i otac jedno smo!», Tada su Jevreji pokušali da ga kamenuju. Biblija kaže da je to za njih bila hula jer je sebe izjednačio sa Bogom. To je prva definicija hule. A druga je kada Isus kaže: «Gresi su vam oprošteni!» Jevreji su opet rekli: «To je hula, jer ko može opraštati grehe sem jednoga Boga?» Biblija kaže da je mali rog sila koja huli. Pretpostavljamo da on za sebe tvrdi da je Bog i da može da oprašta grehe. Da li papstvo to čini? Pogledajmo katoličku enciklopediju: ova pravna vlast uključuje i moć da se opraštaju gresi. To ih same identifikuje. Ako pogledamo «Katolički sveštenik», tamo piše: «Tražite gde god hoćete na zemlji ili na nebu i možete pronaći jedno stvorenje koje može oprostiti grešniku, a to je katolički sveštenik». Ide se i dalje od toga i kaže: «Sveštenik nije samo čovek, grešno dete Adama, već Alter Cristus (još jedan Hristos)». Nije li ovo zapanjujuće? Anti na grčkom znači protivan ali, u 75% slučajeva znači umesto. Dakle, antihrist znači onaj ko će zauzeti mesto Hristovo. Pogledajte, katolici kažu da imaju silu nad Svemogućim. Imaju više sile nego Bog, mogu reći Bogu šta da radi. Katolički nacionalni časopis kaže da papa nije samo zastupnik Hristov, on je sam Isus Hristos sakriven pod velom tela. Dakle, sada on sebe čini i Bogom. Katolici kažu da je sam Bog pod obavezom da se pokori presudi njegovih sveštenika. Prvo ide osuda sveštenika, a Bog se na nju potpisuje. Drugim rečima, Bog je samo sud u rukama sveštenika. Kad se govori o autoritetu Koncila, oni kažu da se sve osobine koje se odnose na Hrista primenjuju i na papu. Dakle, on sebe čini Hristom, on je antihrist. On ide tako daleko da se i naziva Gospod naš Bog papa Leon. Dakle, on tvrdi da je Bog. U jednoj enciklici pape Leona piše: «Mi na ovoj zemlji zauzimamo mesto Boga svevišnjeg».

Da li se papstvo može okarakterisati kako oni o sebi govore, kao hulna sila? Naravno. Najsvetiji koncil kaže još nešto fascinantno, a to je pisano 1167. godine: «Pontifeks drži primat nad celim svetom». Rećićete da je to bilo davno u istoriji. Ne bi valjda pape bile pape tako naivne da danas tako nešto tvrde. Ako su bili nepogrešivi, ne bi mogli da greše. Toma Akvinski, koji je od strane sadašnjeg pape priznat kao katolički filozof, napisao je: «Svetovna sila je potčinjena duhovnoj sili kao što je telo potčinjeno duši. Stoga se ne može smatrati uzurpacijom vlasti ako se duhovni prelat meša u svetovne, telesne stvari. Imajući to u vidu, svetovna sila je podložna njemu». Papa će vladama reći šta da rade. Ovo je potvrđeno Trentskim koncilom. Evo šta su napisali što važi i danas: «Sva svetovna vlast je papina: vlast, pravosuđe, vlada cele zemlje - i to po božanskom pravu. Svi vladaoci sveta su njegovi podanici i moraju mu se pokoriti». Ovo je doktrina rimoktolika koja potiče iz njihovog najvišeg koncila. Nema carstva ili vlasti koji bi mogao ovome da se protivi. Toma Akvinski je priznao da nad jereticima mora biti izvršena smrtna kazna. Katoloci kažu da ovo ponovo stupa na snagu, da se čak i telesne torture mogu ponovo primenjivati. Rimokatolička crkva je vodila ratove protiv svetaca.

Pogledajmo sedište Isusovaca i zakletvu jezuita koja je zapisana u kongresnoj dokumentaciji gde piše da se može ubiti bilo koji vladar koji se ne želi podložiti papskoj vlasti. Bilo ko, ko se religijski ne pokori, može mu biti odrubljena glava. Oni čak opisuju na koji način to mogu da izvrše: obećali su da će ih bičevati do smrti, da će razbijati glave njihove dece o stenje, i da će rasporiti utrobu trudnim ženama i da će im istrgnuti decu. Dakle, crkva je gonila svece. Evo definicije jeresi: to je grčka reč hereza što znači izbor. To je odlučivanje za sebe šta će neko verovati ili praktikovati. A kazna za to bila je smrt pomoću sprava za mučenje. Ove sprave korišćene su čak i u XX veku od strane Franka u Španiji.

Papstvo će menjati vremena i zakone. Pogledajmo episkopijalni dekret u kome piše da papa ima moć da menja vremena i zakone, da sve što mu smeta ukloni, čak i propise koje je uspostavio sam Hristos. Drugim rečima, on je viši od Hrista. Jedan papa u svojoj «Biblioteka prompta» kaže: «Papa može menjati božanski zakon». Ova sila koju sada razmatramo odgovara do svih detalja sili koju smo upravo videli u Knjizi proroka Danila. Ako pogledamo Deset zapovesti koje stoje u Bibliji i Deset zapovesti koje su zapisane u katoličkom katehizmu, videćemo da je jedan kraći od drugoga i da jedna zapovest nedostaje. Druga zapovest kaže da ne smete da načinite sliku ili kip niti da se pred njima klanjate. A budući da je to problem, katolici su izbacili ovu zapovest. Ali, sad imamo samo devet zapovesti. Da bi ostalo deset, oni su desetu podelili na dve. U originalu postoji dugačka četvrta zapovest, a ona je pretvorena u kratku. U katoličkoj enciklopediji piše šta su zapravo uradili: «Crkva, nakon promene dana od odmora iz jevrejske subote ili sedmog dana sedmice u prvi dan sedmice, učinila je da treća zapovest govori o nedelji kao danu koji treba držati kao sveti Božji dan». To je u Bibliji četvrta zapovest, ali je ona u katehizmu treća, jer je druga izbačena. Ova zapovest govori o vremenu. Bog je rekao da to bude sedmi dan, a oni kažu da to bude prvi dan. Sam Isus kaže: «Ne mislite da sam došao da promenim zakone ili proroke». A papa kaže da on to može da uradi. Pogledajmo njihov katehizam: Pitanje je:

«Koji je dan od odmora?»

Tamo lepo kažu: «Subota je dan od odmora».

«A zašto onda držimo nedelju svetom umesto subote?»

«Zato što je crkva promenila subotu na nedelju».

Dakle, oni su promenili Božji zakon.

Šta da kažemo o vremenu, vremenima i polovini vremena? Proročka godina i jevrejski kalendar: po ovom merenju godina ima 360 dana. Dakle, tri i po godine puta 360 dana, to je 1260 dana. Ukoliko uzmemo onaj proročki princip dan za godinu, onda je to 1260 godina Toliko dugo papstvo će imati apsolutnu vlast, a onda će se nešto desiti. Da vidimo kada to vreme počinje: Vigilije se popeo na papsku stolicu 538. godine i vladao je sve dok Belisarijus osvajanjem Rima nije počeo istoriju srednjeg veka. Od 538. godine nove ere papstvo vlada. Ako na to dodamo 1260 godina dolazimo do 1798. godine. Dakle, deset carstava se pojavljuju 476. godine. Od 538. godine naše ere, po Justinijanovom dekretu, papa postaje vladar. Dakle, 1260 godina kasnije dovodi nas do 1798. godine tačno na vreme kada francuski general ulazi u Rim, i završava s papstvom. Polovina Evrope je verovala da će Napoleonov veto biti na snazi i da će zajedno sa papom koji je odveden u ropstvo, papstvo biti mrtvo. Imamo tačan sled događaja i papstvo pada 1798. godine Dakle, 538. godini pre nove ere dodamo 1260 godina i završavamo u 1798. godini. Očigledno je da je ispunjen 25. stih 7. glave Knjige proroka Danila. Da vidimo šta Otkrivenje govori o ovome: Ovaj broj 1260 dana se pojavljuje u više vidova u Bibliji: kao vreme, vremena i pola vremena, to je isto kao i 42 meseca. Otkrivenje nam kaže da je zver bila ranjena na smrt, «ali rana smrtna joj se isceli». Onda sledi tužna vest: Ceo svet je pošao za zveri! Neverovatno! Papstvo će vladati 1260 godina, njegova sila i moć biće slomnjeni tačno na vreme, ali rana će se isceliti i ceo svet će mu biti pokoran. Biblija kaže da će mu biti data vlast nad svim kolenima, narodima, plemenima i jezicma.

Mislite li da se to odnosi i na Jugoslaviju, ili na moju zemlju, Južnu Afriku? Da vidimo: «Tajm» opet govori o svetoj alijansi između Sjedinjenih Država i pape. Vidimo Regana i papu zajedno, ili Gorbačova sa papom. Oni govore da je novi svetski poredak velika ideja gde će se sve nacije ujediniti oko zajedničkog cilja. Samo Sjedinjene Države imaju silu da je podrže. Da li se čudite zašto Sjedinjene Države vrše genocid po svetu? Pa, pogledajte u Bibliju! Vidite koji dokument je izdao Drugi vatikanski koncil 1962. godine: «Naša je dužnost da svaki mišić usmerimo u tom pravcu da radimo za vremena kada će svaki rat biti potpuno obezakonjen međunarodnim sporazumom. Ovaj cilj zahteva ustanovljavanje univerzalne javne vlasti koja će biti prepoznata kao takva od strane svih i kojoj će biti dana sila od strane svih da čuva ovaj poredak bezbednosti, održavanje pravde i poštovanje prava». Dakle, Rim kaže da u svetu mora biti jedna vlada. Vaš prethodni vođa Tito je sedeo pored pape obučen u crno. Pavle VI kaže: «Ova međunarodna saradnja na svetskom nivou zahteva institucije koje će je pripremati, kordinirati i usmeravati dok napokon ne bude ustanovljen pravni poredak koji će biti prihvaćen od svih kod kojih se bude probudila nužnost ustanovljavanja ovakve progresivne svetske vlasti koja će biti u stanju da efektivno deluje u pravnom i političkom domenu». Šta ovim on, zapravo, nudi? Svetsku vladu u svim domenima. Primat nad celim svetom ima Rim.

Kada je papa posetio Sjedinjene Države, predsednik Klinton ga je uzdizao i slavio za zbacivanje prethodnog komunističkog režima i za uvođenje novih duhovnih vrednosti u svet. Čast je dobio papa. Šta da kažemo o Evropi? Da li Amerika ili Rim diktiraju Evropi? Pogledajmo zgradu evropskog parlamenta koja izgleda kao Vavilonska kula u izgradnji. Sadašnji predsednik Sjedinjenih Država kaže: «Najbolji način da se oda čast papi Jovanu Pavlu II, jednom od istinski velikih ljudi jeste da ozbiljno uzmemo njegovo učenje i da poslušamo njegove reči i učeja i sprovedemo ih u dela ovde u Americi. Ovo je izazov koji mi moramo prihvatiti!» Pitanje: kako učenja sprovodite u dela ako ne zakonom? Papa poziva na novi svetski poredak. Ne govorimo o srednjem veku već o sadašnjosti. Biblija kaže da će ova sila vladati do Hristovog dolaska. Da li se sa mnom slažete da svaki pojedinačni detalj kako Knjiga proroka Danila proriče biva ispunjen u ovoj sili, papstvu? Papa govori Ujedinjenim nacijama šta treba da se čini. Nemojte misliti da vođe ranijeg Sovjetskog saveza ne znače ništa. Gde ćete danas naći formaciju Gorbačov? Tamo gde se sastaju politički umovi, u Njujorku. Šta Gorbačov misli o onome što papa kaže: Ako pogledamo «Die Welt» iz 1999. godine: «Jovan Pavle II ima pravo u svojim zahtevima kada traži novi svetski poredak». Dakle, svet čeka da se pokloni pred papom. Šta Biblija kaže, koliko sveta će pristati za papom? Sav svet! Ako pogledamo franjevačke monarhe, vidimo da oni uzvikuju: «Jedinstvo, jedinstvo! Svet će postati jedinstven!». Na nacionalnoj televiziji održana je najveća ceremonija ikada viđena. Sve svetske vlade izašle su sa muzikom, a ceo svet pevao je u pozadini. Sve nacije izlaze jedna za drugom da se poklone pred papom i da prime njegov blagoslov.

Da nije bilo Biblije, ja bih sledio ovaj sistem. Nekada sam bio dobar katolik. Mogu da vam kažem da je ovaj sistem najprevarljiviji na celom svetu. A ni vi nećete moći da uteknete, niti bilo ko na zemlji. Ali, imajući slobodu izbora, možete izabrati Boga celog univerzuma ili Boga ove zemlje i pokloniti se njemu. U Bibliji piše da će se svako telo pokloniti pred Isusom Hristom. Ovako znam da postoji sila u svetu, jer Bog je prorekao sve, od početka do kraja, tako da ne morate biti prevareni. Ovo nije ništa novo, bilo je hiljade pre mene koji su izgubili živote zato što su ovako verovali. Mnogi reformatori su u ovo verovali: Martin Luter, Kalvin, Cvingli, husiti, Viklif, Melanhton, Tindel, svi reformatori su verovali. Martin Luter je rekao: «Znam da je papa antihrist i da je njegova stolica sam sotonski presto». Kalvin je rekao: «Mi rimskog pontikvista nazivamo antihristom». Vesli je rekao: «On je čovek bezakonja». Noks je rekao: «Papa je sam antihrist». Znate šta ne želim da zaboravite? Ako odete u Nemačku, otidite u Nirnberg. To je grad reformacije. Na gradskoj kući u kamenu su uklesani reljefi: lav sa krilima orla i car do njega, to je car Navuhodonosor. Reformatori su za njega rekli da je Vavilon. S druge strane imate medveda sa tri rebara u ustima i imamo kralja. To je Kir, i to je simbol Medopersije. Ako odete do drugih vrata imate leoparda sa četiri glave, i reformatori su smatrali da je to Grčka, jer je pored leoparda bio Aleksandar Veliki. Na drugoj strani imamo strašnu zver sa deset rogova, a car pored nje je Julije Cezar – to je Rim. A vidimo i smešni rog sa tijarom na glavi. Taj mali rog je papa, po reformatorima. Biblija kaže da će se otkriti čovek pogibli i da se on podiže iznad svega što se zove Bog. Sedi u hramu Božjem i kaže: «Ja sam Bog». Biblija kaže da, ukoliko bude moguće, prevariće i izabrane. Ova sila će pokoriti ceo svet, biće na svetu do kraja istorije, vlast će mu se uzeti, sud će zasesti i uzeće mu se vlast da uništava do kraja, jer Sin čovečiji će doći u slavi i veličina svih carstava pod nebom biće dana svecima najvišega i to će biti večno carstvo. Ukoliko je celo proročanstvo tako precizno, mislite li da ono što tek treba da usledi može biti istina? Ako sam ikoga ovim predavanjem uvredio, izvinjavam se. Saosećam sa vama jer znam kako se možete osećati. Ali, ukoliko je ovo istina, stanite uz nju. A ako je neistina, vi je odbacite. Neka vam Bog podari mudrosti u tom izboru! U drugom predavanju ćemo gledati u završne događaje u koje će biti uključena ova sila. Morate ovo znati, jer budućnost vam zavisi od toga!

Calendar
«  February 2024  »
SuMoTuWeThFrSa
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829

Site friends
 • Create your own site


 • Copyright MyCorp © 2024
  Free website builderuCoz