Saturday
2024-02-24
5:07 PM
Welcome Guest
RSS
 
My site
Main Registration Login
Dva Vavilona: II Objekti slavlja - II Majka i Dete - II Dete u Egiptu »
Site menu

Our poll
Rate my site
Total of answers: 59

Statistics

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

Login form

Dva Vavilona:
II Poglavlje
II Odeljak
Majka i Dete
II Pododeljak
Dete u Egiptu

Kada se okrenemo Egiptu, tamo takođe nalazimo zapanjujuće dokaze iste stvari. Justin, kao što smo već videli, kaže da je "Ninus potčinio sve narode, čak do Libije", pa i Egipat. Slična je i izjava koju daje Diodor Siculus, da je Egipat jedna od država koju je, po njemu, Ninus potčinio sebi. U savršenom je slaganju sa ovim istorijskim izjavama to što pronalazimo da je ime treće osobe u prvobitnoj trijadi u Egiptu bio Khons. Ali Khonsm na egipatskom, potiče od reči koja označava "loviti". Stoga, ime Khons, sin Maut, boginje-majke, koja je obožavana na način koji je identifikuje sa Rhea-om, velikom boginjom majkom Vavilona,* označava "Lovca", ili boga lova.

* Ukras koji ističe Maut je kapa sa jastrebom. Ime Rhea, u jednom od svojih značenja, označava jastreba.

Kako Khons stoji u potpuno istom odnosu sa egipastskom Maut, kao i Ninus sa Rhea-om, kao onda ova titula "Lovac" identifikuje egiatskog boga sa Nevrodom? Kada se to ime dovede u vezu sa rimskom mitologijom, ne samo da se dolazi do objašnjenja za ime u tamošnjem Panteonu, za koje postoji potreba, već i čini da, kada se ime objasni i primeni nazad na egipatsko božanstvo, već izvučeni zaključci bivaju ojačani. Ime na koje se  pozivam je ime latinskog Boga Consus-a, koji je po jednom aspektu identifikovan sa Neptunom, ali koji se takođe smatra i "bogom skrivenih misli" ili "čuvarem tajni", za koga se smatralo da je zaštitnik konjaništva i za koga se govorilo da je stvorio konja. Ko bi mogao biti "bog skrivenih misli", ili "čuvar tajni", ako ne Saturn, bog "misterija", čije ime u Rimu označava "skrivenog"? Otac Khons-a, ili Ohonso (kako se još naziva), odnosno, Amoun je, po Plutarhu, bio poznat kao "Skriveni Bog"; i kako otac i sin u istoj trijadi obično imaju odgovarajuće karaktere, to pokazuje da je Khons takođe morao biti poznat u istom karakteru kao i Saturn, "Skriveni". Dakle, ukoliko latinski Consus u potpunostu odgovara egipatskom Khons-u, kao bog "misterija" ili "skrivenih misli", može li postojati sumnja da Khons, Lovac, takođe odgovara istom rimskom božanstvu kao navodni stvoritelj konja? Za koga je verovatno da preuzme zasluge za stvaranje konja kao veliki vavilonski lovac, ko ga je bez sumnje svrstao u sredstva za lov i na taj način značajno pomogao u sukobu sa divljim zverima iz šume? U vezi sa tim, neka se čitalac priseti najdivnijeg bića, Kentaura, pola čoveka, pola konja, koji je toliko značajan u grčkoj mitologiji. Ta imaginarna kreacija, kao što se uopšteno smatra, ima za cilj da oda poštu čoveku koji je prvi savladao umetnost konjaništva. *

* Kao ilustracija principa koji je doveo do stvaranja Kentaura, može se dati sledeći pasus iz PRESCOTT'S Mexico, koji pokazuje osećanja meksikanaca kada su prvi put videli čoveka na konju. "On (Kortes) je naredio svojim ljudima (konjanicima) da usmere svoja koplja u lica protivnika, koji su se, prestrašeni monstruoznom pojavom – jer su verovali da su jahač i konj, koga nikada pre nisu videli, jedno biće – skamenili od straha."

vavilon 11slika br. 11vavilon 12slika br. 12

Ali ta kreacija nije plod grčke mašte. I ona je, kao i mnoge druge stvari, samo pozajmljena iz starijih izvora. Kentaur se pronalazi na novčićima iskovanim u Vavilonu (Slika 12),* što pokazuje da je ideja morala prvobitno doći odatle. Kentaur se pronalazi u Zodijaku (Slika 12), koji vodi poreklo iz Vavilona. Kentaur je predstavljen, kako nas uverava Beros, vavilonski istoričar, u vavilonskom hramu, a njegov jezik izgleda da pokazuje da je postojao još u davna vremena. Grci sami priznaju ovu starost i preuzimanje Kentaura, jer se Ixion često predstavlja kao otac Kentaura, i takođe priznaju da su prvi Kentauri bili isto što i Kronos, ili Saturn, otac bogova. **

* Videti Nineveh and Babylon, p. 250, and BRYANT, vol. iii. Plate, p. 245.

** Scholiast in Lycophron, BRYANT. Tumač kaže da je Chiron bio sin "Kentaura, odnosno, Kronosa". Ukoliko bilo ko prigovori da, ako se za Chiron-a kaže da je živeo u vreme Trojanskog rata, to pokazuje da njegov otac Kronos ne može biti otac bogova i ljudi, Ksenofon odgovara "Kronos je bio Jupiterov brat."

Ali mi smo videli da je Kronos bio prvi kralj Vavilona, ili Nevrod; prema tome, prvi kentaur je bio to isto. Način na koji je Kentaur predstavljen na vavilonskim novčićima i u Zodijaku, kada se pogleda na ovaj način, je veoma upečatljiv. Kentaur je isto što i znak Strelca. Ukoliko je osnivač vavilonske slave bio "Moćni lovac", čije je ime, čak i u Mojsijevo vreme ušlo u izreku – (1. knj. Mojsijeva 10:9, "zato se kaže: Dobar lovac pred Gospodom kao Nevrod.") – kada pronađemo "strelca" sa lukom i strelom, kao simbol vavilonskog vrhovnog božanstva, i "strelca" među zodijačkim znacima koji potiču iz Vavilona, ja mislim da možemo sigurno zaključiti da ovaj čovek-konj ili konj-čovek Strelac primarno ukazuju na njega, i da za cilj ima da sačuva sećanje na njegovu slavu kao lovca i veštinu kao krotitelja konja. [1]  

Sada, kada uporedimo egipatskog Khons-a, "Lovca" sa latinskim Consus-om, bogom konjičkih trka, koji je "stvorio konja", i vavilonskog Kentaura, kome se pripisuje čast da je izumitelj konjaništva, i vidimo kako se sve linije stiču u Vavilonu, mislim da je veoma jasno odakle je izveden primitivni egipatski bog Khons.

Khons, sin velike boginje-majke, je izgleda uglavnom prikazan kao potpuno odrastao bog. Vavilonsko božanstvo se zakođe veoma često u Egiptu predstavlja na isti način kao i u zemlji svog porekla – kao dete u naruču svoje majke.

* Jedan od simbola kojima se predstavlja Khons pokazuje da se čak i on identifikuje sa detetom-bogom, "jer se" kako kaže Wilkinson, "na strani njegove glave nalazi pletenica koja označava Harpocrates, ili detinjstvo".

Ovo je način na koji je Oziris, "sin i muž svoje majke" često prikazivan, i ono što smo saznali o ovom bogu, kao i u slučaju Kronosa, pokazuje da njegov original nije niko drugi nego Nevrod. Priznato je da je tajni sistem Slobodnih Zidara prvobitno bio zasnovan na misterijama i egipatskoj Izidi, boginji majci, ili ženi Ozirisa. Ali šta je to što je dovelo do sjedinjavanja Masonskog tela sa tim misterijama, zar nisu imale posebne korene u arhitekturi, i zar nije bog koji je obožavan slavljen zbog svog uspeha u usavršavanju umetnosti utvrđivanja i gradnje? Sada, ukoliko to jeste slučaj, uzimajući u obzir odnos Egipta i Vavilona, koji je već viđen, na koga bi se prirodno gledalo kao na velikog zaštitnika graditeljske umetnosti? Osnovana pretpostavka je da bi Nevrod morao biti taj čovek. On je prvi koji je stekao ime na ovaj način. Kao sin vavilonske boginje majke on je obožavan, kao što smo videli, u karakteru Ala mahozim, "boga utvrđenja". Oziris je, na sličan način, kao dete egipatske Madone, podjednako slavljen kao "snažni gospodar građevina". Ovaj gospodar građevina je u Egiptu prvobitno obožavan sa svim fizičkim karakteristikama Nevroda. Već sam pomenuo činjenicu da je Nevrod, kao Husov sin, bio crnac. U Egiptu je postojala tradicija, koju beleži Plutarh, da je "Oziris bio crn", što u zemlji gde su skoro svi tamne puti, mora značiti nešto više od običnog u njegovoj tamnoći. Plutarh takođe izjavljuje da je Horus, Ozirisov sin "bio svetle puti", i na taj način je, u najvećem broju slučajeva, predstavljan i Oziris. Ali imamo čvrste dokaze da je Oziris, sin i muž velike boginje kraljice Egipta, takođe predstavljen kao istinski crnac. Kod Wilkinson-a se mogu pronaći predstavljanja njega (Slika 13) sa nepogrešivim odlikama Husita ili crnca. Bunsen kaže da je to samo slučajno uvedeno iz nekih varvarskih plemena; ali odeća koju nosi ovaj crnac priča drugačiju priču. Ta odeća ga direktno povezuje sa Nevrodom. Ovaj Oziris predstavljen kao crnac je od glave do pete obučen u odeću sa pegama, gde je gornji deo leopardova koža, a donji deo prekriven pegama koje se uklapaju. Ime Nevrod* označava "borca sa leopardom."

vavilon 13
slika br. 13

 

* "Nevr-rod"; od Nevr, "leopard" i rada "savladati". U skladu sa stalnim običajem u hebrejskom da kada se dva konsonanta nađu zajedno kao dva r u Nevr-rod, jedno od njih nestaje. Tako Nin-niva "gde živi Ninus", postaje Niniva. Ime Nevrod se obično izvodi iz Mered, "pobuniti se"; ali su u vezi sa ovim izvođenjem uvek postojale teškoće, budući da to ime Nevrod čini pasivnim, ne "pobunjenik", već "pobunjeni". Nema sumnje da je Nevrod bio pobunjenik i da je njegova pobuna slavljena u antičkim mitovima, ali njegovo ime u tom slučaju nije bilo Nevrod, već Merodach, ili kod Rimljana Mars, "pobunjenik", ili među Oskanima u Italiji, Mamers (SMITH), "izazivač pobune". Da je rimski Mars zaista, poreklom, vavilonski bog je očigledno iz imena koje je dato boginji, koja se ponekad smatra njegovom "sestrom", a ponekad njegovom "ženom" – Bellona, što na vavilonskom označava "koja opplakuje Vila" (od Bel o onah, oplakivati). Egipatska Izida, Ozirisova sestra i žena, je predstavljena na sličan način, kao što smo videli, kako "oplakuje svog brata Ozirisa". (BUNSEN)

Ovo ime izgleda da pokazuje da je Nevrod dobio slavu tako što je ukrotio konja kako bi ga čovečanstvo upotrebilo za lov, pa se njegova slava kao lovca uglavnom oslanja na to da je pronašao način da mu leopard pomogne da lovi ostale divlje životinje. U Indiji se posebna vrsta pitomog leoparda i danas koristi za lov, a za Bagajet-a I, imperatora Indije, je zabeleženo da je u svojoj lovačkoj družini imao, ne samo pse različitih rasa, već i leoparde čije su "ogrlice bile ukrašene draguljima". Na reči proroka Habakkuk-a 1:8, "brži od leoparda", Kitto ima sledeće komentare – "Brzina leoparda se nalazi u poslovicama u svim zemljama u kojima živi. Ovo, udruženo sa njegovim ostalim osobinama, je dalo ideju ljudima na istoku da ga mogu delimično dresirati i upotrebiti za lov.. Leopardi se dana retko drže za lov u zapanoj Azijij, osim kod kraljeva i guverera, ali su dosta češći u istočnim delovima Azije. Orosius pominje da je jednog kralj Portugala poslao papi, i koji je izazvao veliko zaprepašćenje lakoćom sa kojom je savladavao i ubijao jelene i divlje veprove. Le Bruyn pominje leoparda koga je držao Paša koji je upravljao Gazom, i drugim filistinskim teritorijama, koga je često koristio za lov na šakale. Ali se upravo u Indiji čita, ili lovni leopard, najčešće koristi i na njega se gleda kao na savršenstvo snage". Ovaj običaj pripitomljavanja leoparda, i njegovo uvođenje u službu na ovaj način, vodi poreklo iz najranijih vremena primitivne antike. U radovima Sir William Jones-a pronalazimo Persijke legende u kojima se kaže da je Hoshang, Tahmurs-ov otac, koji je izgradio vavilon, bio "prvi koji je gajio pse i leoparde za lov". Budući da Tahmurs, koji je izgradio Vavilon, ne može biti niko drugi do Nevrod, ova legenda samo pripisuje njegovom ocu ono za šta je on, kao što njegovo ime pokazuje, sam stekao slavu. Sada, budući da se klasični bog koji nosi lavlju kožu prepoznaje kao Herkules, koji je ubio Nemejskog lava, tako je, na sličan način, bog obučen u leopardovu kožu prirodno označen kao Nevrod, "borac sa leopardom." Imamo najjasnije dokaze da ova leopardova koža, koja pripada egipatskom bogu, nije slučajna stvar. Wilkinson nam govori da  je u svečanim prilikama, kada je egipatski vrhovni sveštenih pozivan da služi, bilo obavezno da on tom prilikom nosi leopardovu kožu, kao znak svog statusa (slika 14). Budući da je univarzalni princip u svim paganskim religijama da sveštenik nosi simbol boga kome služi, ovo naglašava značaj koji koža sa pegama ima kao simbol samog boga. Uobičajeni način za predstavanje omiljenog egipatskog božanstva, Ozirisa, je u obliku mladog bika ili teleta – tele Apis – odakle je pozajmljeno zlatno tele iz Izraela. Postoji razlog zbog koga se tele ne pojavljuje često na simbolima boga koga predstavlja, jer tele predstavlja božanstvo u karakteru saturna "SKRIVENOG", "Apis" je samo još jedno ime za Saturn. *

* Ime Apis je na egipatskom Hepi ili Hapi, što je očigledno poteklo od vavilonskog "Hap", "prekriti". Na egipatskom Hap znači "skriti". (BUNSEN)

vavilon 14slika br. 14
 

vavilon 15slika br. 15

Krava Athor, međutim, kao žensko božanstvo koje odgovara Apisu, je dobro poznata kao "krava sa pegama", (WILKINSON) i poznato je da su druidi u Brianiji takođe obožavali "kravu sa pegama" (DAVIES'S Druids). Koliko god, međutim, bio redak slučaj pronalaženja obožavanog teleta ili mladog bika predstavljenog sa pegama, ipak postoje dokazi da su nekada tako predstavljani. Prateća figura (slika 20) predstavlja to božanstvo, kako je Col. Hamilton Smith kopirao "iz originalne kolekcije koju su napravili francuski umetnici sa Francuskog Instituta u Kairu." Pošto pronalazimo da je Oziris, veliki egipatski bog, u različitim oblicima, bio obučen u leopardovu kožu ili odeću sa pegama, i da je odeća sa dezenom leopardove kože bila nezamenljivi deo svete odežde visokog sveštenika, možemo biti sigurni da taj kostim ima duboko značenje. A koje bi drugo značenje mogao imati, osim da identifikuje Ozirisa sa vavilonskim bogom, koji je slavljen kao "ukrotitelj leoparda", i koji je obožavan čak i kada je bio, kao Ninus, DETE u naručju svoje majke?
 


[1] Značenje imena Kentaur. Uobičajeno klasično izvođenje ovog imena nije zadovoljavajuće zato što, čak iako može biti izvedeno iz reči koje označavaju "ubice bikova" (a i samo izvođenje je dosta slabo), to značenje ne baca svetlo na istoriju Kentaura. Ako uzmemo da je reč vavilonska, postaće jasno da se cela istorija primitivnih Kentaura u potpunosti slaže sa Nevrodovom istorijom, sa kojom smo ga već identiikovali. Kentaur je očigledno izvedeno od Kehn, "sveštenik", i Tor, "ići u krug". "Kehn-Tor", je stoga, "sveštenik onoga koji kruži", odnosno sunca, koje izgleda kao da se okrene oko zemlje za jedan dan. Ime za sveštenika, kao što je napisano, je samo Khn, a vokal se ubacuje u zavisnosti od dijalekta onoga ko izgovara reč, pa može biti Kohn, Kahn ili Kehn. Tor, "onaj koji kruži" kada se primenjuje na sunce, je očigledno još jedno ime za grčki Zen ili Zan primenjeno na Jupiter, koji se identifikuje sa suncem, i koje znači "onaj koji kruži" – upravo reč od koje dolazi ime "Sunce", koja na anglosaksonskom glasi Sunna (MALLET, Glossary), i od koje tragovi vode u Egipat do termina snnu (BUNSEN'S Vocab.), koji se primenjuje na sunčevu orbitu. Hebrejska reč Zon ili Zawon, "okružiti", od koje potiču ove reči, na vavilonskom postaju Don ili Dawon, pa prodiremo u značenje imena koje su beoćani dali "Moćnom lovcu", Orionu. To ime je Kandaon, i pojavljuje se u sledećim rečima komentatora Lycophron-a, koga je citirao BRYANT: "Orion, koga beoćani još zovu i Kandaon." Kahn-daon i Kehn-tor, su dakle samo različita imena za istu funkciju – sa značenjem "Sveštenik onoga koji okružuje", a drugo "Sveštenik onoga koji se okreće" – što su titule koje očigledno odgovaraju tituli Bol-kahn, ili "Sveštenik Baal-a, ili Sunca", što je, bez svake sumnje, uzvišena titula Nevroda. Budući da se titula Kentaura u potpunosti slaže sa Nevrodovim poznatim položajem, isti je slučaj i sa istorijom oca Kentaura. Već smo videli da, iako je Ixion, po grcima, stvorio oca te miske rase, čak iako sami priznaju da Kentauri imaju mnogo više poreklo, a samim tim i Ixion, što igleda da je grčko ime, koje je zamenilo prethodno ime, u skladu sa tendencijom koju je posebno primetio Salverte, koja je navodila čovečanstvo da "osobama iz jednog vremena i države pripisuje mitove koji su pozajmljeni iz druge države iz ranije epohe" (Des Sciences). Ukoliko priznamo da je to ovde slučaj – neka se samo ime Ixion ukloni i biće očigledno da se sve što je rečeno o ocu Kentaura, ili strelaca-konjanika, odnosi upravo na Nevroda, kao što je prikazano u različitim mitovima koji se odnose na prvog praoca tih Kentaura. Kentaur je prvo prikazan kako se uzdiže na nebo (DYMOCK "Ixion"), odnosno, da je veoma uzvišen putem velike nebeske milosti; zatim se za njega kaže da se, u tom uzvišenom stanju, zaljubio u Nephele, koja se još naziva Juno, "kraljica nebesa". Ovde je priča namerno učinjena nejasnom, kako bi se mistifikovala vulgarnost, i redosled događaja izgleda izmenjen, što se može lako objasniti. Budući da Nephele na grčkom znači "oblak", za potomka Kentaura se kaže da ga je stvorio "oblak". Ali Nephele, na jeziku zemlje u kojoj je priča prvobitno sačinjena, označava "Palu ženu", i od te "pale žene" se kaže da su Kentauri ponikli. Sada, priča o Nevrodu, kao Ninusu, glasi da se on zaljubio u Semiramidu, dok je ona bila žena nekoga drugog, i uzeo je sebi za ženu, čime je ona dvostruko pala – pala je kao žena * – i pala je iz primitivne vere u kojoj je morala biti odgajana; dobro je poznato da je ova "pala žena", pod imenom Juno, ili Dove, posle svoje smrti, obožavana među vaviloncima. * Nephele se, čak i u Grčkoj, koristi za ime žene, degradirane Athamas-ove supruge. (SMITH'S Class. Dict., "Athamas") Kentaura je, zbog njegove drskosti i gordosti, vrhovni Bog pogodio munjom i prognao ga u pakao (DYMOCK, "Ixion"). Ovo je, dakle, samo još jedna verzija priče o Phaethon-u, Aesculapius-u, i Orpheus-u, koji su ubijeni na sličan način i iz sličnih razloga. U podzemnom svetu je otac Kentaura predstavljen vezan zmijama na točku koji se večno okreće, što kaznu čini večnom (DYMOCK). Zmije su očigledno simbol jednog ili dva amblema vatrenog obožavanja Nevroda. Ukoliko je on uveo obožavanje zmija, što ja nameravam da pokažem, onda postoji poetska pravda u tome što su zmije učinjene instrumentom za njegovo kažnjavanje. Tada točak koji se okreće jasno ukazuje na samo ime Kentaur, koje znači "Sveštenik sunca koje kruži". Na obožavanje sunca u vidu "onoga koji kruži" postoji veoma izrazita aluzija ne samo u krugu, koji je među paganima simbol boga-sunca, i vatrenog točka koji se toliko često pojavljuje, (WILSON'S Parsi Religion), već i u kružnim igrama bahanalijana. Odatle potiče fraza, "Bassaridum rotator Evan" – "Evan od bahanata koji se okreće" (STATIUS, Sylv.). To je takođe slučaj i sa kružnim plesuvima Druida kao što se vidi iz sledećeg odlomka iz druidske pesme: "Plaža je bila rumena dok su prisutni kružili sa belim trakama sa gracioznom ekstravagancijom" (DAVIES'S Druids). Da se ovaj kružni ples paganskih idolopoklonika zaista odnosi na kruženje sunca saznajemo iz izjave Luciana u njegovoj rasprai o plesu, gde on, govoreći o kružnim plesovima antičkih istočnih naroda, kaže, sa izričitim pozivanjem na boga sunca, "da ovaj ples imitira ovog boga". Ovde vidimo veoma jasan razlog za kružne Bacchae plesove, i za točak koji se večno okreće na kome je vezan Kentaur u podzemnom svetu.

Calendar
«  February 2024  »
SuMoTuWeThFrSa
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829

Site friends
  • Create your own site


  • Copyright MyCorp © 2024
    Free website builderuCoz