Thursday
2018-10-18
7:44 AM
Welcome Guest
RSS
 
My site
Main Registration Login
Blog »
Site menu

Our poll
Rate my site
Total of answers: 37

Statistics

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

Login form

Main » 2017 » October » 9 » Otac je Okean-Voda, Sin je More-Voda. 'Voda' je Bog, Duh Sveti.
12:58 PM
Otac je Okean-Voda, Sin je More-Voda. 'Voda' je Bog, Duh Sveti.
Zagor:
 
Quote:
» Je li ti Aurora vjeruješ da je Isus Bog? «
Neka ti citati odgovore i kaže sve za Hrista koji se na zemlji zvao Isus od Nazareta:

"Ja sam Alfa i Omega, Prvi Poslednji, Početak i Svršetak." (Apokalipsa, 22:13)

"On je istiniti Bog i Život Večni." (Prva Jovanova, 5:20)

"Gospod moj i Bog moj!" (Jovan, 20:28)

 
__________________
brat Vasa (Potražiti Aurora Aurea blog ...)

 
Zagor,
to što sam ti citirao, to je i mišljenje moga srca. Ono je saglasno sa tim tvrdnjama. Hrist je Živi i Istiniti Bog; na žalost to učenje nije dovoljno jasno naglašeno u novozavetnim tekstovima. Kroz Hrista i radi Hrista je sve stvoreno, i Hristov Duh je u svemu. Da bi se shvatilo ovo - to nam treba biti dato od Boga. Hrist je najveći Sin Neba i zemlje, i zato se emfatički naziva i sin Božiji i Sin Čovečiji. Čovečanstvo Ga je upoznalo kroz mnoge likove: kao Zaratustru, kao Mitru, kao Ozirisa, kao Krišnu, kao Hermesa, kao Dionisa, kao Budu, kao Pitagoru,... kao Isusa od Nazareta. Kad volimo nekog i nešto, volimo samo Njega u drugome, i volimo samo Njime. On je Sve u svemu. Samo preko Njega se upoznaje Bog Otac i dolazi do Boga Oca. Hrist je i Ključ i Vrata i Vratar od Beskonačja. U Hristu je svo blago Znanja, Razumevanja i Mudrosti.
__________________
brat Vasa (Potražiti Aurora Aurea blog ...)

 
Zagor:
 
Quote:
» Ako je Hrist Bog, kako to onda se samo preko njega upoznaje Bog Otac.
Logično, ispada da govoriš o dva Boga. «
Hrist je Bogu u Bogu, Svetlost u Svetlosti, Život iz Života i sa Životom.
Bog je Duh.
Duh je Bog. Svetlost je Bog.
Bog Otac je Sve-Svetlost.
Svetlost je Jedna. Duh je Jedan. Bog je Jedan. Suština je Jedna.
Bog Sin je Deo Svetlosti, Snop Svetlosti u Frontu Svetlosti.
Otac predstavlja Svu Svetlost, i dao je Sinu da suverenički predstavlja i zrači jedan deo, središnji deo te Svetlosti, tog Duha, tog Boga, tog impersonalnog, sveprožimajućeg principa.

Bog Otac je svagda bio u Nebu.
Sin Bog, kroz Koga je Sve-Otac stvorio svet, je i zadužen za spasavanje i uzdizanje sveta koga je kontaminirala otpadnička, satanska vibracija. I radi spasavanja Sveta Bog Sin je sišao u telo, utelovio se kao Isus od Nazareta, i utelovljavao se i mnogo puta ranije, donoseći Svetlost u Svet, Svetlost koja omogućuje evoluciju, uzdizanje Sveta prema Bogu, Ocu i Nebu. Pošto je Hrist Središte i jedini Posrednik do Neba i Oca, to je i On Spasitelj. On je jedini Put, tj. Njegova Svetlost jedino Vodi u Život, Duhu Života, jedinstvu sa Njim. Ko nema Sina nema ni Oca.
__________________
brat Vasa (Potražiti Aurora Aurea blog ...)

 
Dobro, hvala na izloženom stavu.
Iako se ne slažem, jer kap vode iz okeana nije okean već samo kap vode.
Iako potiče od okeana.
Ipak govoriš o dva Boga, jednog nazivajući Bog otac a drugog Bog sin.
Ako već govoriš o jednom Bogu, onda isključi ono otac i sin pa neće biti logičkih komplikacija.
I zašto bi se Bog utjelovio, zar nema anđele, proroke, poslanike i pravedne ljude da ukazuju na istinu?
Zašto miješaš hinduizam sa kršćanstvom?

Ali svako neka vjeruje kako hoće, to je čovjekova sloboda.


I jesmo skrenuli sa teme? Jesmo i izvinjavam se Jurislavu. Zato ću otvoriti novu temu...
__________________
Senad Brkic
Hrvatska Islamska Zajednica

 
Zagor:
 
Quote:
» jer kap vode iz okeana nije okean već samo kap vode.
Iako potiče od okeana.
Ipak govoriš o dva Boga, jednog nazivajući Bog otac a drugog Bog sin.«

Ne, govorim samo o jednome Bogu, nevidljivom Bogu, sveprisutnom Bogu, suštom Bogu, koga zastupaju i personifikuju dva bića, dva lika. Jedan Ga zastupa manje a drugi više.

Sila koja sve prožima je Bog. Sveprožimajuća Sila mora biti impersonalna, bezlična, jer biće ne može biti sveprisutno: samo sila. No za otkroviteljskom komunikacijom sa Svojom decom, ta Nevidljiva, impersonalna Sila je se uobličila u dve najviše forme, dva lika: u Oca i Sina. Ta dva lika: Otac/Majka i Sin/Kći suverenički, gospodarski predstavljaju, PERSONIFIKUJU Jednoga Boga, nevidljivog Boga, Duha Svetog, impersonalnog Boga, suštog Boga.

I kad se Bog misli se pre svega na Duha Svetog, na Bivstvo koje predstavljaju dva Bića. (I da ga milion bića predstavljaju, nevidljivi Bog opet ostaje Jedan Bog.)

Otac je Okean-Voda, Sin je More-Voda. 'Voda' je Bog, Duh Sveti.

Ako jednu prostoriji ('svemir') osvetljavaju dve sijalice, jača, od 100 vati i slabija, od 30 vati, oni ipak ižaruju, odaju jednu svetlost. I u odaji je jedna svetlost. Tako je i u Univerzumu jedan Bog, jedan Duh Sveti, jedna Svetlost, odašiljana od dva gospodarska bića, dva Lika, koji deluju kao jedna Ljubav, jedna Volja, jedna Sila, kao Jednota. Odac odašilje Puninu Sile Boga, a Sin odašilje jedan Deo Sve-Sile, Sveobuhvatne suštine.
__________________
brat Vasa (Potražiti Aurora Aurea blog ...)

 
Zagor:
 
Quote:
» Iako se ne slažem, jer kap vode iz okeana nije okean već samo kap vode.
Iako potiče od okeana.
Ipak govoriš o dva Boga, jednog nazivajući Bog otac a drugog Bog sin.
Ako već govoriš o jednom Bogu, onda isključi ono otac i sin pa neće biti logičkih komplikacija. «


Možemo govoriti s pravom samo o jednome Bogu, nevidljivom Bogu, sveprisutnom Bogu, suštom Bogu, koga zastupaju i personifikuju dva bića, dva lika. Jedan Ga zastupa manje a drugi više.

Sila koja sve prožima je Bog. Sveprožimajuća Sila mora biti impersonalna, bezlična, jer biće ne može biti sveprisutno: samo sila. No za otkroviteljskom komunikacijom sa Svojom decom, ta Nevidljiva, impersonalna Sila je se uobličila u dve najviše forme, dva lika: u Oca i Sina. Ta dva lika: Otac/Majka i Sin/Kći suverenički, gospodarski predstavljaju, personifikuju Jednoga Boga, nevidljivog Boga, Duha Svetog, impersonalnog Boga, suštog Boga.

I kad se Bog misli se pre svega na Duha Svetog, na Bivstvo koje predstavljaju dva Bića. (I da ga milion bića predstavljaju, nevidljivi Bog opet ostaje Jedan Bog.) Time što jednog Duha dva Bića suverenički predstavljaju i personifikuju, ne ukida se jedinstvo Boga, jer Duh je Jedan. Otac i Sin imaju jednu suštinu, Duha, Suštog.

Otac je Okean-Voda, Sin je More-Voda. 'Voda' je Bog, Duh Sveti.

Ako jednu prostoriji ('svemir') osvetljavaju dve sijalice, jača, od 100 vati i slabija, od 30 vati, oni ipak ižaruju, odaju jednu svetlost. I u odaji je jedna svetlost. Tako je i u Univerzumu jedan Bog, jedan Duh Sveti, jedna Svetlost, odašiljana od dva gospodarska bića, dva Lika, koji deluju kao jedna Ljubav, jedna Volja, jedna Sila, kao Jednota. Otac odašilje Puninu Sile Boga, a Sin odašilje jedan Deo Sve-Sile, Sveobuhvatne Suštine.

Otac i Sin odašilju Sebe, Duha, jer Oni su Duh, jedan Duh, Bog.

Otac i Sin su manifestovani iz bezličnog, tekućeg Duha, i bezličnog Duha dalje zrače.
Zrače Sebe, ono što Jesu, zrače Sveto Jestestvo.

 
Quote:
» I zašto bi se Bog utjelovio, zar nema anđele, proroke, poslanike i pravedne ljude da ukazuju na istinu?
Zašto miješaš hinduizam sa kršćanstvom? «
Dakako da i andjeli silaze i deluju na Zemlji kao apostoli, proroci, videoci,... Ali silazi i Sin Bog, jer kroz Njega je Otac stvorio svet, kroz Njega svetu daruje Svetlost, kroz Njega spašava svet. Sve je radi Sina. I On je na Zemlji da bi bio uzor svima, da bi kao čovek svedočio za Nevidljivog Duha Svedržitelja, Živog Boga.

Sve istinske religije imaju zajedničke korene. I indijski bramani su izvorno bili sveti Božiji ljudi.

 
__________________
brat Vasa (Potražiti Aurora Aurea blog ...)

 
Zagor:
 
Quote:
» Nije li ovo panteizam? «
Mnogoboštvo je izopačenost, a panteizam i panenteizam su kao doktrine sasvim na mestu. Jer Bog je u svemu i sve je u Bogu, Okeanu Života. (Panteizam se nekad i grubo lingvalno tumači: 'sve je Bog', u smislu celo stvarstvo je Bog, što je svakako pogrešno. Sve je u krajnjoj generičkoj instanci Božanskog porekla, ali sve nije Bog, već je Bog - Sve, Punina, Obilje, Pleroma. Ako bi sve bilo 'Bog' to bi kazalo da je sve sveprisutno; no samo je Bog sveprisutan Svojim Bivstvom, i zato je Bog, a stvari su 'sveprisutne' samo kao esenca, hologramski, kao način postojanja u Bogu: odnosno svaka stvar ima svoju zračeću sliku u svakoj drugoj stvari, i zato je Bog, Sve-Zračenje, - Sve u svemu.)
 
Quote:
» De mi reci zašto Boga ne mogu prestavljati jedino njegova stvorenja? Čemu ta konfuzija? Ako ga više bića predstavlja, ne znači to sad da si i ta bića Bog. «
Boga kao Boga mogu suverenički predstavljati samo Otac i Sin.
Razlikuj predstavljanje od zastupanje.
Boga na Zemlji zastupaju Njegovi proroci i apostoli, predodredjeni služitelji. Naravno ukoliko žive u Bogu i Bog kroz njih.

Bog je Sedmerostruko Svetlo Života. I to Svetlo u Univerzumu zastupaju sedam Arhandjela. Boga zastupaju i Četiri Živa Bića, četiri Keruva. Boga zastupaju i 24 Nebeske Starešine.

 
Quote:
» Da li tu spada Islam? «
Ne. Istinske religije su bile one u kojima su delovali Božiji proroci i Hrist Bog. Dakle rano hrišćanstvo, rani judaizam, rani mazdaizam, rani bramanizam, rani hermetizam, rano pitagorejstvo,...
Islam je ustanovljen od podnebesa, vampirskih duša vezanih za zemlju, demona i ljudi dosta ograničene svesti.
__________________
brat Vasa (Potražiti Aurora Aurea blog ...)

The_Equilibrist:

 
Quote:
» Ali ako kazes da je Bog u svemu i ako je to dovoljno (u ovom gore smislu, da ga predstavljaju njegova stvorenja), nije li to unifikacija sviju religija? Od prirodnih na dalje?
«

Boga zastupaju i osvedočavaju i proslavljuju Njegova deca kroz čist život i svetlu reč.

No Boga ne mogu gospodarski da Predstavljaju njegova stvorenja. Boga Duha predstavljaju suverenički samo Otac i Sin. Oni nisu stvorenja u smislu kako su stvoreni andjeli: oni su manifestacije i personifikacije Boga, impersonalnog, nevidljivog Duha. Otac i Sin su od večnosti postojali kao Svetlost u Svetlosti, a u jednom svetlosnom trenutku su se manifestovali, dali Sebi i oblik. Oni su iz delića nevidljive Svetlosti dali Sebi telo i lik. I Oni su kao Bivstvo ostali sveprožimajuća Svetlost. Iz te Svetlosti, Svog Daha, kao Svoje prilke, stvorili su i sve andjele i sve ljude.
Nije na mestu povezivati panteizam i unifikaciju. Bog je u svemu, ali On nije moćno i blagodatno delotvoran u svakoj religiji. Gde se ne živi po Božijoj Volji, tu Blagodat i Obilje Duha ne boravi, ne teče, ne sjaji.

Zagor:

 
Quote:
» Smatraš li sebe prorokom kao na primjer Ivan Lukić? «
Ne, Bog će podići svoje proroke (... no ovo ne kaže, da oni koji nisu proroci ne mogu ništa pametno i prosvetljujuće reći ...) Što se tiče Lukića on u svome učenju i pristupu ima odredjene prominencije, ali ima i oportunističkog konformizma: npr. ne želi da govori protiv islama kao tradicionalne religije, iako je jasno da su islam i hrišćanstvo doktrinalno velikim delom nesaglasne religije.
 
Quote:
» Kako misliš rani judeizam? U starom zavjetu nema spomena o ocu i sinu, to dolazi tek sa kršćanstvom «
Zna se koje je predstavljao istinski judaizam, istinsko Mojsijevo učenje: nazirski kult, kult nazarena. Judaizam Isusovog vremena je već duboka degradacija, koju su obeležili sukobi dveju sekti: fariseja i esena, te šovinistička divljanja ratobornih zelota i bodežara.

Ima i u modifikovanim starozavetnim spisima naznaka o Bogu kao Dvojstvu i Trojstvu. Bog (El) se naziva i 'Elohim', u pluralu dakle, što ukazuje na Boga kao na Oca i Majku. U starozavetnom apokrifu Enohova knjiga Hrist, Sin Čovečiji se jasno predstavlja kao Gospod. Zato i Sinagoga nije prihvatila datu knjigu u svoj kanon. ali su je zato eseni dosta koristili.


 
Quote:
» A kršćanstvo je koliko znam koruptirano da više ne znaš o čemu se radi i što je pisac htio da kaže. «
Da, tobožnje hrišćanstvo. No proučavajući ranohrišćanske spise i dela ranih crkvenih bogoslova da se nazreti jedna uzvišenija doktrina.
 
Quote:
» Islam je čisti monoteizam, nalaže vjeru u jednog Boga. «
Islam je rudimentaran i neizbrušen monoteizam, religija bez duhovne arome, okupljanje oko izmišljenog boga, odmanjivanje lažnim proroštvima koja su dolazila preko čoveka koji je gotovo svim srcem služio Satani.
__________________
brat Vasa (Potražiti Aurora Aurea blog ...)

 
Ibn Masud:
 
Quote:
» Neki Kriscani kazu da Boga predstavlja Otac, Sin i Sveti Duh...pa koje sad u pravu ??? «
Ti hrišćani dogme misle da je i Duh Sveti Lice. No Duh Sveti je bezličan, impersonalan Princip, a Lica su Otac i Sin. Bog je Duh. Bog je nevidljiv Duh. A Otac i Sin su Njegovi vidljivi likovi. Suština uvek mora biti bezlična, nju ne može lice graditi. Ako imamo Tri Lica, onda i ona imaju neku suštinu, pa dobijamo 'četvorstvo', što nije tako. Suština Oca i Sina (i svega) je speprisutan Duh, Duh Sveti. Otac i Sin su Jedno u Duhu Suštine, oni su po Duhu sušti.
 
Quote:
» Zasto Bog nebi bio Osmorostruko Svetlo Zivota ??? Zasto bas to Sedmerostruko, neki simbol ili ??? «
Svetlo se sastoji od sedam zraka. I duhovno Svetlo čine sedam bazična Zraka. Duha Svetog čine sedam Sub-Snage, sedam Sub-Zraka. Duh Sveti, Bog, je dakle Sedmerostruko Svetlo Života. O tom Svetlu govori hrišćanska Apokalipsa. Govori i starozavetna Enohova knjiga, i mnoštvo apokrifa. Govore kumranski i gnostički spisi. I Muhamed je nešto načuo o tome, pa je izmislio sedam neba oko Zemlje, koju je time postavio u centru sveta, a ona nije ni u centru Sunčevog sistema.

 
Quote:
» I naravno...ja bih te zamolio da doneses neke dokaze. «
Treba videti kako je prorok Podnebesa, Muhamed, živeo: krajnje gnusno: pljačke, razbojništva, ratna osvajanja i sukobi, bludništva, mnogoženstvo, mekinsko idolopoklonstvo, obožavanje knjige umesto Živog Boga, ... - i jasno zaključiti da je on bio podmet vrlo niske i prljave sile.


 
Quote:
» Znaci Otac i Sin su u jednom trenutku nastali ??? «
Kao što razlikujem suvereničko predstavljanje Boga od zastupanje Boga od strane Njegove dece, tako razlikujem i stvaranje od manifestaciju. I manifestacija je vid sazdavanja, vid nastanka gde Bog sam sebe oblikuje, Sam sebi daje vidljivi lik iz Svoga nevidljivog Svetla, večnog Duha, večnog Suštastva.

Zagor:
Quote:
» Odgovor nisam dobio. «
Jesi, ali ti ne odgovara. Monoteizam je vera u Jednog, Živog Boga. Ne u ljudske predstave i izmišljotine, ne u zloduhe koji se predstavljaju kao nekakav 'Allah', i čak govore u pluralu: 'mi'.
__________________
brat Vasa (Potražiti Aurora Aurea blog ...)

 
Zagor:
 
Quote:
» ovo što pljuješ po Muhamedu nije ništa drugo nego predrasude.
Doduše znam zašto ti Islam neodgovara jer se ne uklapa sa tvojim idejama, samo mi nije jasno čemu tolika netrpeljivost i vređanje?«
Kad nama hrišćanima muslimani kažu da pogrešno verujemo smatrajući da je Isus umro na krstu i vaskrsnut bio, treba li mi da kažemo da je to 'vredjanje'? To je govor zablude, sa elementima blasfemije.

I mi hrišćani ono što kažemo o Muhamedu, da je bio pljačkaš, razvratnik, mnogoženac,... iznosimo samo ono što u biti i Kuran opisuje, samo Kuran to veliča, a mi ga u svetlu Božijeg Zakona osudjujemo, jer imamo istinsku meru istinski čistog života: Hristov život, Hristov prečisti i presveti život.

Gde može da bude neko prorok a da mu se krv sa sablje stalno kaplje, prorok koji pljačka karavane, prorok koji se ne ustručava ni ženskinje iz najbližeg roda da uzme za ženu? Šta bi razmišljao o nekome da te kao trgovca 'neznabošca' opljačka i skrati za glavu, da ti uzme ženu a decu da u ropstvo? Šta bi mislio o takvom čoveku? To je 'prorok', to je 'Božiji čovek'? I mi hrišćani 'vredjamo' kad kažemo da je Muhamed bio čist instrument Zla? Njegovih 27 pljačkaških pohoda protiv karavana najbolje svedoče o tome.

Uzmite moliti za Istinu i samo za Istinu...Preispitujte sebe i svoju veru. Inače ćete jednom doživeti nezamislivo strašno i veliko razočarenje, koje će biti i jako pogubno za dobrobit duše ...

I ne zamišljavajte da ako neko kritikuje islam i razotkriva Muhamedove laži samim tim i 'mrzi' muslimane,... Tolerancija prema zlu i laži je slabost.

Na temi 'Verujem u Svetu trojicu' ima puno toga o kuranskim zabludima, pa se argumentima, logikom i srcem uključi u debatu,... Negiraj ono što smatraš da ne odgovara istini i faktima i svedočanstvima.

 
__________________
brat Vasa (Potražiti Aurora Aurea blog ...)

 
Zagor:
 
Quote:
» . Muhamed može biti primjer vjernicima jer je u hadisima opisan kao vrlo moralan i iskren vjernik.«
Ako bi 'moral' bilo sve ono što je suprotno od Deset Zapovesti i Besede na Gori blaženstva, onda bi bilo 'tačno' to što tvrdiš,... No Bog je dao Svoj Zakon, i taj Zakon je nepromenljiv, kao što je i Bog nepromenljiv.
 
Quote:
» dok ovo što ti iznosiš je najobičnije pljuvanje «
Ti to nazivaš 'pljuvanje', ja ga nazivam razotkrivanje u svetlu Istine. Ni jednog muslimana ne vredjam, ne provociram, ne ismejavam,... Trudim se da moj ton bude ozbiljan i kulturan, i naravno kritičan. Problem je u tome što vama smeta ozbiljna kritika u svetlu zdrave logike i zdrave etike.

U islamu, pa čak ni onom militantnom (koji oličava npr. Al-Kaida) ja ne vidim najveću opasnost, kao što mondijalisti i cionisti hoće prikazati: za mene je američki državni terorizam i intervencionizam veće epohalno zlo. Za mene je i subverzivni neofarisejski judaizam veće zlo nego islam. (Radikalni islam bi mogao da bude poguban za Evropu jedino da se nadje neko ko će islamski svet Orijenta militantno ujediniti i ekspanzivno džihadovski animirati, bilo osvetnički ili radi stvaranja panislamskog Kalifata). No ipak postoje stvari u islamu koje su mi potpuno neprihvatljive:

. Odbacivanje Isusa Hrista kao jedinog Učitelja i Majstora koji vodi duše k Bogu Ocu,
- Proglašavanje Muhameda poslednjim prorokom (čime se ograničava Božija harizma koja će se tek ispoljiti u vremenu Posletka),
- Idolopoklonizam vezan za Kabu u Meki,
- Prinošenje krvnih žrtvi bogu-stomaku i Krvniku ljudskom za Kurban-bajram,
- Ograničavanje prava hrišćanima da ispovedaju Hrista kao Gospoda i kritikuju islam u islamskim zemljama,
- Podredjivanje žene u pravnom i društvenom domenu, običaj kamenovanja žena
...

 
__________________
brat Vasa (Potražiti Aurora Aurea blog ...)

 
Zagor:
 
Quote:
» Isus ne može biti jedini učitelj, bili su tu i Ivan iliti Jovan Krstitelj, Mojsije, Solomon itd...
Ne možeš negirati stari zavjet i sad reći samo je Isus jedini učitelj i niko više. «
Hrišćanstvo je imalo mnoge učitelje i evangeliste, ali je samo Jednog nazivalo Učiteljem i Majstorem: Isusa Hrista. Njega, koji je mnogo puta sišao iz Neba, je priznavalo kao Jedinog Učitelja koji vodi duše u Nebo, odnosno u Njegovom Duhu je videlo Put, Istinu i Život. Postoji samo jedan Učitelj-Spasitelj, jedan Istinski Put u život : Hrist Isus.
 
Quote:
» I ja kritikujem u mnogo čemu ovaj današnji Islam, kao što kritikujem i današnje kršćanstvo i budizam. «
Varaš se ako misliš da je fundamentalni islam ispravniji pred Živim Bogom nego današnji koji preovladava u svakidašnjici. Bilo bi 'Jao!' za svet kad bi mnogi muslimani uzeli ozbiljno da ostvaruju Muhamedovo učenje, pogotovo ono vezano za ekspanzivno-pogromaški džihad.
 
Quote:
» Ako si čitao Kur'an, može ti biti jasno da 99% sadržaja jasno je i poziva na vjeru u jednog Boga i dobra djela. «
... Lepo je to, ali i ono što u Kuranu odgovarala istinskom ćudoredju, što poziva na moralan, milosrdan, čestit i nesebičan život ne nosi Snagu, pa ni jedno srce ne može istinski pokrenuti ka svetom življenju.
 
Quote:
» Kaba je samo kompas prema kojem se vjernici upravljaju kad vrše molitvu Allahu, gospodaru svijetova. «
A šta je u Kabi, obnovljenom paganskom svetilištu: tzv. crni kamen koji je pao sa neba. I na šta se svodi klanjanje prema Kabi i Meki: na klanjanje Živome Bogu ili bogu-kamenu?

 
Quote:
» Nijedan poslanik nije ništa novo donosio, «
Onda ne bi bilo ni svrhe da dolaze,...
 
Quote:
» Poslanstvo prestaje Muhamedom jer Kur'an je objava koju je nemoguće promijeniti i nad njom Allah bdije. «
To je strašna i vrlo opasna zabluda u islamu, jer sprečava da se prepoznaju budući Božiji proroci i poslanici.
Bog šalje svoje poslanike u teška i prelomna vremena, da bi žigosali otpad i pozvali na čist život. Zar misliš da ovo vreme velikog otpada i tumaranja ne treba Božije poslanike i vesnike, i živo vodjstvo?! Pred kraj staroga sveta, zlo će silno narasti, satansko će podignuti mnoge proroke ne bi li i zadnjeg čoveka zavelo i odvelo u Propast. I zar će Bog tada ćutati, zar neće poslati i podignutri nijednog Svog proroka koji će biti ravnoteža i pandan satanskom proroštvu? Hoće, itekako hoće. Bog će u najteže vreme poslati svoje proroke. I u samom Kuranu se kaže da nijedan narod nije istrebljen a da mu prethodno nisu poslani vesnici. Današnje čovečanstvo potonulo u greh takodje će najvećim delom biti zbrisano sa lice zemlje raznim katastrofama, bolestima i ratovima, ali pre nego što nestanu, Bog će im opet moćno objaviti Svoju svetlu i ognjenu reč.

Joel, 3:1-4.

Isus je učenicima najavio da će im poslati Duha Istine koji će ih uputiti u punu Istinu. No ta puna Istina nije došla ni u apostolskome hrišćanstvu (sam Pavle ukazuje da delimično saznaje i delimično prorokuje, i najavljuje vreme potpunog prorokovanja o kome i Apokalipsa govori); ta punina Istine će se preko Božijih poslanika tek otkriti, u vremenu najvećih promena, na kraju staroga sveta i početku Novog Doba koje polako sviće...

Pored toga što robuje zabludi da je Muhamed poslednji Božiji poslanik (zapravo on je poslanik samo Podnebesa), u islamu stoji i zabluda da je Adam takodje bio Božiji poslanik. Ako je Adam prvi čovek, a Božiji poslanici i proroci nekome prenose Božiju reč, kome je to Adam proricao'?

 
Quote:
» Ja sam pobornik vegetarijanizma. Ipak ne mogu da osuđujem one koji jedu meso, niti mislim da oni koji ne jedu su više duhovni.«
Lepo je biti vegetarijanac iz pravih pobuda, dakle najpre iz moralnih pobuda a tek potom radi telesnog zdravlja.

Mesoždere i kanibale ne treba izravno osudjivati, već njihove poroke, strasti i zablude.

 
Quote:
» Zašto bi neko kritikovao javno tuđu vjeru, vjera je stvar slobodne volje. «
Ako je tudja vera pogrešna, i ako vodi dušu u propast, onaj koji svetlo živi dužan je da ukazuje na zlo i opasnost. Ako znamo šta je dobro a ne činimo tako - grešimo. Ako znamo da je nešto laž i ćutimo pred lažju - opet grešimo.
 
Quote:
» Običaj kamenovanja možeš naći u bibliji. I ne kamenuju se samo žene... Podređivanje žene muškarcu nalaže i biblija. Nisi ništa novo otkrio. «
Pa jasno da i u Bibliji ima puno gnusoba, ljudskih promulgacija i morbidnosti različite vrste.
__________________
brat Vasa (Potražiti Aurora Aurea blog ...)
Views: 85 | Added by: bibleboy | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]
Calendar
«  October 2017  »
SuMoTuWeThFrSa
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Entries archive

Site friends
  • Create your own site


  • Copyright MyCorp © 2018
    Free website builderuCoz